1st là gì

Chúng tớ cũng không thực sự xa xôi kỳ lạ với thuật ngữ 1st, 2nd, 3rd, 4th tuy nhiên ko cần người nào cũng hiểu rằng 1st, 2nd, 3rd, 4th là gì ? . Đây là 1 trong kể từ giờ anh và được viết lách tắt chỉ mất những ai đó đã từng học tập giờ anh hoặc những người dân biết về giờ anh thì chắc hẳn rằng tiếp tục nắm rõ nghĩa những kể từ bên trên .

 1st, 2nd, 3rd, 4th là gì ?
1st, 2nd, 3rd, 4th là gì ?

Để nhưng mà hiểu rằng ý nghĩa sâu sắc của từng ký hiệu 1st , 2nd, 3rd , 4th thì tất cả chúng ta cần được mò mẫm hiểu về nó , tiếp sau đây harborcharterschool.org van share tăng kỹ năng và kiến thức mang đến quý khách tìm hiểu thêm .

Bạn đang xem: 1st là gì

1st là 1 trong kể từ giờ anh và được dịch quý phái giờ việt là trật tự loại nhất (thứ 1) , đấy là kể từ viết lách tắt của kể từ giờ anh là First

1st được dịch quý phái giờ anh là First

2nd là gì ?

2nd là 1 trong kể từ giờ anh được viết lách tắt của kể từ Second , nd là 2 ký tự động cuối của kể từ Second vì vậy khi tất cả chúng ta dùng làm điểm hoặc khắc ghi trật tự thông thường được ghi ngắn ngủi gọn gàng là 2nd .

2nd được dịch rời khỏi giờ anh là Second

3rd là gì ?

3rd là 1 trong kể từ giờ anh được viết lách tắt của kể từ Third, Tức là loại 3 (số 3)

3nd được dịch quý phái giờ anh này đó là Third

4th là gì ?

4th cơ là 1 trong kể từ giờ anh viết lách tắt chỉ số lượng biểu thị trật tự Tức là loại 4 (số 4)

4th được dịch quý phái giờ anh này đó là Fourth

Danh sách những trật tự được viết lách tắt :

1st – first *

2nd – second *

3rd – third *

4th – fourth

5th – fifth *

6th – sixth

7th – seventh

8th – eighth

9th – ninth *

10th – tenth

11th – eleventh

Xem thêm: busy là gì

12th – twelfth*

13th – thirteenth

14th – fourteenth

15th – fifteenth

16th – sixteenth

17th – seventeenth

18th – eighteenth

19th – nineteenth

22nd – twenty-second

24th – twenty-fourth

18th – eighteenth

19th – nineteenth

Và những số đặc trưng hàng trăm ngàn, ngàn, triệu, tỉ !

100th-hundredth

101st-hundred and first

152nd-hundred and fifty-second

200th-two hundredth

Xem thêm: mưa axit là gì

1,000th-thousandth

1,000,000th-millionth

1,000,000,000th-billionth