application là gì

/æplɪ'keɪʃn/

Thông dụng

Danh từ

Sự gắn vô, sự áp vô, sự ghép vô, sự đính thêm vô, sự phủ vô, sự tra vô ( (cũng) appliance)
the application of a plaster to tướng a wound
sự phủ dung dịch vô vết thương
Vật gắn, vật áp, vật ghép, vật đính thêm, vật phủ, vật tra
Sự người sử dụng, sự vận dụng, sự ứng dụng
medicine for external application
thuốc người sử dụng ngoài da
Sự chuyên nghiệp cần thiết, sự chuyên nghiệp tâm
a man of close application
một người đặc biệt chuyên nghiệp cần
Lời van, điều thỉnh cầu; đơn xin
application for a job
đơn ứng tuyển làm
to make an application to tướng someone for something
gửi đơn mang lại ai nhằm ứng tuyển gì
to put in an application
đệ đơn van, kiến nghị và gửi đơn xin
(tin học) trình ứng dụng

Chuyên ngành

Toán & tin tưởng

(phép) khai triển

Xây dựng

hình vẽ chắp
hình vẽ ghép
sự áp đặt
sự đặt điều mua
sự rải lên
sự thỉnh cầu

Kỹ thuật công cộng

chương trình phần mềm
application software program
chương trình ứng dụng ứng dụng
chương trình ứng dụng
Application (APP)
ứng dụng, Chương trình ứng dụng
application package
bộ lịch trình ứng dụng
application program exit routine
thủ tục bay lịch trình ứng dụng
application program image
hình hình họa lịch trình ứng dụng
application program interface
giao diện lịch trình ứng dụng
Application Program Interface (API)
giao diện lịch trình ứng dụng
application program interface-API
giao diện lịch trình ứng dụng
application program major node
nút chủ yếu của lịch trình ứng dụng
application program output limits
các số lượng giới hạn lịch trình ứng dụng
application-oriented package
gói lịch trình ứng dụng
Bridge Application Program Interface (BAPI)
giao diện lịch trình phần mềm cầu
CNM (communicationnetwork management application program)
chương trình phần mềm CNM
CNM (communicationnetwork management application program)
chương trình phần mềm quản lí trị mạng truyền thông
communication network management application program
chương trình phần mềm mạng truyền thông
Geographic Application Program (GA- PROGRAM)
chương trình phần mềm địa lý
HLL Application Programme Interface (HLLAPI)
Giao diện của lịch trình phần mềm HLL
Java Management Application Program Interface (IMAPI)
Giao diện lịch trình phần mềm quản lý và vận hành Java
License Services Application Program Interface (LSAPI)
giao diện của lịch trình phần mềm những công ty cấp cho phép
primary application program
chương trình phần mềm sơ cấp
secondary application program
chương trình phần mềm loại cấp
Telephone Application Program Interface (TAPI)
giao diện lịch trình phần mềm của sản phẩm năng lượng điện thoại
VTAM application program
chương trình phần mềm VTAM
Web Site Application Program Interface (O'Reilly) (WSAPI)
Giao diện lịch trình phần mềm Web site (O'Reilly)
Windows Open Application Programme Interface (WOAPI)
giao diện lịch trình phần mềm banh của Windows
Writing Tools Application Programme Interface (WTAPI)
giao diện lịch trình phần mềm của những dụng cụ ghi
đơn xin
áp dụng
application field
lĩnh vực áp dụng
application of law
áp dụng luật
application of Space Techniques Relating to tướng Aviation-ASTRA
áp dụng chuyên môn không khí vô ngành sản phẩm không
application technology satellite ATS
vệ tinh anh vận dụng kỹ thuật
earlier application
áp dụng đầu tiên
European patent application
sự vận dụng paten Châu Âu
field of application
phạm vi áp dụng
line application
sự vận dụng chão chuyền
Method of application for Certificates of Payment
phươg pháp vận dụng giấy tờ ghi nhận thanh toán
NCA (networkconfiguration application)
áp dụng thông số kỹ thuật mạng
payment, method of application for
phương pháp vận dụng nhằm thanh toán
to be susceptible of industrial application
nhạy với vận dụng công nghiệp
zone of application
lĩnh vực áp dụng
phần mượt ứng dụng
application software installation server (ASIS)
máy mái ấm setup ứng dụng ứng dụng
Application Software Integration Support Tools (ASIS)
các dụng cụ trợ hùn tích thích hợp ứng dụng ứng dụng
Application Software Interface (ASI)
giao diện ứng dụng ứng dụng
application software program
chương trình ứng dụng ứng dụng
ASLS (applicationsoftware installation server)
máy mái ấm setup ứng dụng ứng dụng
Digital TV Application Software Environment (DASE)
môi ngôi trường ứng dụng phần mềm truyền hình số
entertainment application software
phần mượt phần mềm giải trí
Experiment Computer Application Software (ECAS)
phần mượt phần mềm PC demo nghiệm
phụ lục
sự áp dụng
European patent application
sự vận dụng paten Châu Âu
line application
sự vận dụng chão chuyền
sự đặt điều vào
sự tra vào
sự ứng dụng
computer application
sự phần mềm máy tính
excessive cooling application
sự phần mềm rét mướt thừa
ultracold application
sự phần mềm siêu lạnh
sự vận dụng
ứng dụng

Giải quí VN: Một lịch trình PC được design để giúp đỡ thế giới tiến hành một loại việc làm nào là bại. Vì thế, một phần mềm không giống với cùng 1 hệ điều hành và quản lý (để chạy máy tính), một trình iện ích (để tiến hành những việc làm nhỏ nhặt công cộng hoặc bảo quản), và một ngữ điệu (nhờ nó những lịch trình PC được tạo). Tùy theo đuổi việc làm nhưng mà nó được design, một phần mềm rất có thể điều tác văn phiên bản, số lượng, hình họa, hoặc một nhóm thích hợp những bộ phận này. Một số cỗ phần mềm đem năng lượng đo lường và tính toán đáng chú ý nhờ triệu tập vào một trong những việc làm đơn lẻ, ví dụ như xử lý văn bản; một vài không giống (mệnh danh là ứng dụng tích hợp) tuy rằng đem tương đối không nhiều năng lượng rộng lớn tuy vậy lại gộp nhiều phần mềm, ví dụ như trình xử lý văn phiên bản, trình bảng tính và trình hạ tầng tài liệu.

Bạn đang xem: application là gì

AAS (authorizedapplication specialist)
chuyên gia phần mềm được phép
AAS (authorizedapplication specialist)
chuyên viên phần mềm đem thẩm quyền
ABI (applicationbinary interface)
giao diện nhị phân ứng dụng
ACA (ApplicationControl Architecture)
kiến trúc tinh chỉnh ứng dụng
ACAP (Applicationconfiguration Access Protocol)
giao thức truy nhập thông số kỹ thuật ứng dụng
ACB (applicationcontrol block)
khối tinh chỉnh ứng dụng
ACBGEN (applicationcontrol block generation)
sự tạo nên khối tinh chỉnh ứng dụng
ACC (applicationcontrol code)
mã tinh chỉnh ứng dụng
Access Control Service Element (ApplicationLayer) (ACSA)
Phần tử công ty tinh chỉnh truy nhập ( Lớp phần mềm )
active application
ứng dụng hiện tại hành
active application
ứng dụng hoạt động
Adjunct Switch Application Interface (ASAI)
giao diện phần mềm của đem mạch phụ
ADR (applicationdefinition record)
bản ghi khái niệm ứng dụng
AEP (applicationenvironment profile)
hiện trạng môi trường thiên nhiên ứng dụng
AES (applicationenvironment specifications)
đặc mô tả môi trường thiên nhiên ứng dụng
AIA (applicationIntegration Architecture)
cấu trúc phối kết hợp ứng dụng
AIA (artificialintelligence application)
ứng dụng trí tuệ nhân tạo
ALL (applicationload list)
danh sách chuyển vận ứng dụng
AMH (applicationmessage handler)
bộ xử lý thông tin ứng dụng
APA (applicationPortability Architecture)
cấu trúc khả đem ứng dụng
APF (applicationprocessing function)
chức năng xử lý ứng dụng
APF (applicationprocessing function)
hàm xử lý ứng dụng
API (applicationprogramming interface)
giao diện xây dựng ứng dụng
app (applicationprogram)
chương trình ứng dụng
Application (APP)
ứng dụng, Chương trình ứng dụng
Application Activity Model (AAM)
mô hình sinh hoạt ứng dụng
application association
sự phối kết hợp ứng dụng
Application Association (AA)
hiệp hội ứng dụng
application audit
kiểm tra ứng dụng
application binary interface
giao diện nhị phân ứng dụng
Application Binary Interface (ABI)
giao diện nhị phân ứng dụng
Application Binary Interface (ABI)
ứng dụng hình mẫu nhị phân
Application Business Unit (ABU)
khối sale ứng dụng
application centric
hướng vô ứng dụng
application centric
tập trung vô ứng dụng
application computer language
ngôn ngữ PC ứng dụng
application configuration access protocol (ACAP)
giao thức truy vấn thông số kỹ thuật ứng dụng
Application Configuration Access Protocol (ACAP)
giao thức truy nhập thông số kỹ thuật ứng dụng
application context
ngữ cảnh ứng dụng
Application Context (AC)
ngữ cảnh ứng dụng
application control architecture (ACA)
cấu trúc tinh chỉnh ứng dụng
application control block (ACB)
khối tinh chỉnh ứng dụng
application control block generation (ACBGEN)
sự tạo nên khối tinh chỉnh ứng dụng
application control code
mã tinh chỉnh ứng dụng
application control code (ACC)
mã tinh chỉnh ứng dụng
Application Control Management (ACM)
quản lý tinh chỉnh ứng dụng
application control menu
menu tinh chỉnh ứng dụng
application control menu
trình đơn tinh chỉnh ứng dụng
application control menu
trình đơn trấn áp ứng dụng
Application Control Service Element (INMARSAT) (ACSE)
phần tử công ty tinh chỉnh ứng dụng
Application Control Services (ACS)
các công ty tinh chỉnh ứng dụng
application control statement
câu mệnh lệnh tinh chỉnh ứng dụng
application data
dữ liệu ứng dụng
Application Data Types (ADT)
các loại tài liệu ứng dụng
application definition record
bản ghi khái niệm ứng dụng
application definition record (ADR)
bản ghi khái niệm ứng dụng
application development
phát triển ứng dụng
Application Development Environment
môi ngôi trường cải tiến và phát triển ứng dụng
Application Development Environment (ADE)
môi ngôi trường cải tiến và phát triển ứng dụng
application development language
ngôn ngữ cải tiến và phát triển ứng dụng
Application Development Solutions (AT& T) (ADS)
các biện pháp cải tiến và phát triển ứng dụng
application development system
hệ cải tiến và phát triển ứng dụng
application development system
hệ thống cải tiến và phát triển ứng dụng
Application Development System (ADS)
hệ thống cải tiến và phát triển ứng dụng
application development tool
công cụ cải tiến và phát triển ứng dụng
Application Directory (ADI)
thư mục ứng dụng
application driven
hướng theo đuổi ứng dụng
Application Entity (AE)
thực thể ứng dụng
Application Entity Title (AET)
tên thực thể ứng dụng
Application Environment Profile (AEP)
định dạng môi trường thiên nhiên ứng dụng
application environment profile (AEP)
lược sử môi trường thiên nhiên ứng dụng
application environment profile (AEP)
hiện trạng môi trường thiên nhiên ứng dụng
application environment specifications (AES)
đặc mô tả môi trường thiên nhiên ứng dụng
application file
tập tin tưởng ứng dụng
Application File Transfer (AFT)
chuyển tệp ứng dụng
application growth
sự cải tiến và phát triển ứng dụng
application heap
vùng ứng dụng
application host
máy mái ấm ứng dụng
application icon
biểu tượng ứng dụng
application information service
dịch vụ vấn đề ứng dụng
Application Integration Architecture (AIA)
cấu trúc tích thích hợp ứng dụng
application layer
lớp ứng dụng
application layer
tầng ứng dụng
Application Layer (AL)
lớp ứng dụng
Application Layer Structure (ALS)
cấu trúc lớp ứng dụng
Application Layer Unit (ALU)
khối lớp ứng dụng
application load balancing
cân vày trọng tải ứng dụng
application load balancing
sự cân đối chuyển vận ứng dụng
application load list
danh sách chuyển vận ứng dụng
application load list (ALL)
danh sách chuyển vận ứng dụng
application management
quản lý ứng dụng
application management
sự quản lí trị ứng dụng
Application Marker (APP)
đánh vết ứng dụng
application message handler (AMH)
bộ xử lý thông tin ứng dụng
application mode
chế chừng ứng dụng
application network platform
nền phần mềm mạng
application object
đối tượng ứng dụng
application object name
tên đối tượng người sử dụng ứng dụng
Application Operating Environment (AOE)
môi ngôi trường điều hành và quản lý ứng dụng
application option
tùy lựa chọn ứng dụng
Application OSI Management (AOM)
Quản lý OSI ứng dụng
application package
bộ lịch trình ứng dụng
application package
bó trình ứng dụng
application package
gói ứng dụng
application part
phần ứng dụng
Application Portability Architecture (APA)
cấu trúc khả đem ứng dụng
Application Portability Profile (APP)
đặc trưng dịch rời được của những ứng dụng
application problem
bài toán ứng dụng
application problem
trục trặc vô ứng dụng
application problem
vấn đề của ứng dụng
application problem
vấn đề ứng dụng
application processing function (APF)
chức năng xử lý ứng dụng
application processing function (APF)
hàm xử lý ứng dụng
Application Processing Services (APS)
các công ty xử lý ứng dụng
application processor
bộ xử lý ứng dụng
application profile
tóm tắt ứng dụng
application program
chương trình ứng dụng
application program
phần mượt ứng dụng
application program
trương trình ứng dụng
Application Program (AP)
chương trình ứng dụng
Application Program (APP)
chương trình ứng dụng
application program exit routine
thủ tục bay lịch trình ứng dụng
application program identification
mã hiệu trình ứng dụng
application program image
hình hình họa lịch trình ứng dụng
application program image
ảnh trình ứng dụng
application program interface
giao diện lịch trình ứng dụng
application program interface
giao diện trình ứng dụng
Application Program Interface (API)
giao diện lịch trình ứng dụng
application program interface-API
giao diện lịch trình ứng dụng
application program major node
nút chủ yếu của lịch trình ứng dụng
application program output limits
các số lượng giới hạn lịch trình ứng dụng
Application Programmers Toolkit (APT)
bộ dụng cụ của những xây dựng viên ứng dụng
application programming interface (API)
giao diện xây dựng ứng dụng
application programming language
ngôn ngữ xây dựng ứng dụng
Application Protocol Data Unit (APDU)
khối tài liệu giao phó thức ứng dụng
Application Resource Manager (ARM)
bộ quản lý và vận hành khoáng sản ứng dụng
application routine
chương trình con cái ứng dụng
application routine
thủ tục ứng dụng
application server
bộ đáp ứng ứng dụng
application server
máy mái ấm ứng dụng
application service
dịch vụ ứng dụng
application service element
thành phần công ty ứng dụng
Application Service Object (ASO)
đối tượng công ty ứng dụng
application services
các công ty ứng dụng
application shortcut key
phím rút gọn gàng ứng dụng
application software
chương trình ứng dụng
application software
phần mượt ứng dụng
application software installation server (ASIS)
máy mái ấm setup ứng dụng ứng dụng
Application Software Integration Support Tools (ASIS)
các dụng cụ trợ hùn tích thích hợp ứng dụng ứng dụng
Application Software Interface (ASI)
giao diện ứng dụng ứng dụng
application software program
chương trình ứng dụng ứng dụng
Application Specific Functional Blocks (ASFB)
các khối công dụng đặc thù ứng dụng
Application Specific Integrated Circuit (ASIC)
mạch tổng hợp đem phần mềm quánh biệt
Application Specific Switches (ASS)
các đem mạch đặc thù ứng dụng
application structure definition
định nghĩa cấu tạo ứng dụng
application structure preserving
bảo toàn cấu tạo ứng dụng
application structure review
duyệt coi cấu tạo ứng dụng
application structure specification
đặc mô tả cấu tạo ứng dụng
application study
nghiên cứu vớt ứng dụng
application system (AS)
hệ thống ứng dụng
Application System (SNA, APPN) (AS)
Hệ thống phần mềm (SNA, APPN)
Application Technology Satellite (ATS)
vệ tinh anh technology ứng dụng
Application Timesharing Software Engineering (ATSE)
thiết kế tiếp ứng dụng share thời hạn ứng dụng
application transaction program
chương trình thanh toán giao dịch ứng dụng
application transaction program
chương trình toàn tác ứng dụng
Application Transaction Program (ATP)
chương trình thanh toán giao dịch ứng dụng
Application Virtual Terminal (AVT)
thiết bị đầu cuối bởi ứng dụng
application windows
cửa buột ứng dụng
application-association
hiệp hội ứng dụng
Application-layer Service Data Unit (ASDU)
khối tài liệu công ty lớp ứng dụng
application-oriented
hướng ứng dụng
application-oriented language
ngôn ngữ phía ứng dụng
application-oriented package
gói lịch trình ứng dụng
application-process
phương pháp ứng dụng
application-process
quy trình ứng dụng
Application-Protocol-Control-Information (APCI)
thông tin tưởng tinh chỉnh giao phó thức ứng dụng
Application-Service Element (ASE)
môi ngôi trường công ty ứng dụng
Application-Specific Integrated Circuit (ASIC)
mạch tích thích hợp phần mềm quánh biệt
artificial intelligence application (AIA)
ứng dụng trí tuệ nhân tạo
AS (applicationsystem)
hệ thống ứng dụng
ASLS (applicationsoftware installation server)
máy mái ấm setup ứng dụng ứng dụng
authorized application specialist
chuyên gia phần mềm được phép
available application
ứng dụng có mức giá trị
B-ISDN Application protocols for access signalling Q.29xx-series (Q.2931)
Các giao phó thức phần mềm B-ISDN mang lại truy nhập báo hiệu sêri Q.29
Backweb Application Language Interface (BALI)
Giao diện của ngữ điệu phần mềm Backweb
Base Station Sub-system Application Part (BSSAP)
phần phần mềm của khối hệ thống con cái trạm gốc
Base Station System Management Application Part (BSSMAP)
phần phần mềm dể quản lý và vận hành những khối hệ thống trạm gốc
batch application
ứng dụng bó
batch application
ứng dụng cả gói
batch application
ứng dụng đuổi theo lô
batch application
ứng dụng lô
Billing Validation Application (BVA)
ứng dụng phê chuẩn chỉnh cước phí
Bridge Application Program Interface (BAPI)
giao diện lịch trình phần mềm cầu
brine application
ứng dụng nước muối
business application
ứng dụng thương mại
Business Application Language (BAL)
ngôn ngữ phần mềm kinh doanh
CAE (commonapplication environment)
môi ngôi trường phần mềm chung
CAE (CommonApplication Environment)
môi ngôi trường phần mềm công cộng
calendar application Programming Interface (CAPI)
giao diện xây dựng phần mềm lịch
CAMEL Application Protocol (CAP)
Giao thức phần mềm CAMEL
CAPI (calendarApplication Programming Interface)
giao diện xây dựng phần mềm lịch
CAPI (cryptographicApplication Programming Interface)
giao diện xây dựng phần mềm mã hóa
client application
ứng dụng khách
client application
ứng dụng thân thuộc chủ
client-server application
ứng dụng máy khách-máy chủ
client-side application
ứng dụng phía máy khách
Client/server Application Development Environment (CADE)
môi ngôi trường cải tiến và phát triển phần mềm khách/ chủ
CNM (communicationnetwork management application program)
chương trình phần mềm CNM
CNM (communicationnetwork management application program)
chương trình phần mềm quản lí trị mạng truyền thông
cold application
ứng dụng lạnh
command/response application
ứng dụng đáp ứng/lệnh
Common Application Service Elements (CASE)
các thành phần công ty phần mềm chung
Communication Application Platform (CAP)
nền tảng phần mềm truyền thông
communication network management application program
chương trình phần mềm mạng truyền thông
computer application
sự phần mềm máy tính
computer application
ứng dụng máy tính
Computer Supported Telephony Application (CSTA)
ứng dụng điện thoại cảm ứng thông minh đem sự tương hỗ của sản phẩm tính
conforming SGML application
ứng dụng tuân theo đuổi SGML
container application
trình phần mềm chức đựng
control application
ứng dụng điều khiển
control oriented application
ứng dụng phía điều khiển
cooperative application
ứng dụng nằm trong tác
cooperative application
ứng dụng thích hợp tác
Crosstalk Application Scripting Language [DCA] (CASL)
Ngôn ngữ viết lách kịch phiên bản phần mềm xuyên âm [DCA]
cryogenic application
ứng dụng cryo
cryptographic application programming interface (CAPI)
giao diện xây dựng phần mềm mã hóa
Data Access Protocol (DEC'sDNA - Application Layer) (DAP)
Giao thức truy nhập tài liệu (Lớp phần mềm DNA của DEC)
Database Application Remote Interface [IBM] (DARI)
giao diện đầu xa vời của phần mềm hạ tầng dữ liệu
desk application
ứng dụng bên trên bàn
desk application
ứng dụng văn phòng
desktop application
ứng dụng bên trên bàn
desktop application
ứng dụng văn phòng
Developers Application Programming Interface Extensions (DAPIE)
mở rộng lớn hình mẫu xây dựng phần mềm trong phòng vạc triển
DFU application
ứng dụng DFU
Digital TV Application Software Environment (DASE)
môi ngôi trường ứng dụng phần mềm truyền hình số
Direct Transfer Application Part (DTAP)
phần phần mềm của đem chuyển vận trực tiếp
distributed application
ứng dụng phân tán
Distributed Office Application Model (DOAM)
mô hình phần mềm văn chống phân tán
Distribution Application Framework (DAF)
khung phần mềm phân bố
Embedded Application (EA)
ứng dụng được thiết lập vào
Emulator High Level Language Application Programming Interface (EHLLAPI)
giao diện xây dựng phần mềm ngữ điệu bậc cao của cục tế bào phỏng
Enterprise Application Integration (EAI)
tích thích hợp phần mềm của doanh nghiệp
entertainment application software
phần mượt phần mềm giải trí
excessive cooling application
sự phần mềm rét mướt thừa
excessive cooling application
ứng dụng rét mướt thừa
expansion valve application
ứng dụng khẩn khoản dãn nở
expansion valve application
ứng dụng khẩn khoản giãn nở
Experiment Computer Application Software (ECAS)
phần mượt phần mềm PC demo nghiệm
Experts Group for Command Application Environment (EG-CAE)
nhóm Chuyên Viên về môi trường thiên nhiên phần mềm lệnh
Extended Application Near-Edge Structure (XALS)
cấu trúc lớp phần mềm mở
Extended Messaging Application Programming Interface (EMAPI)
giao diện xây dựng phần mềm nhắn tin tưởng banh rộng
Extended Messaging Services Application Programming Interface (EMSAPI)
giao diện xây dựng phần mềm những công ty nhắn tin tưởng banh rộng
Extensive Application Programming Interface (XAPI)
giao diện xây dựng phần mềm banh rộng
field of application
lĩnh vực ứng dụng
field of application
phạm vi ứng dụng
Fist Application System Test (FAST)
đo demo khối hệ thống phần mềm thứ tự loại nhất
front-end application
ứng dụng phía trước
front-end application
ứng dụng trung gian
full screen application
ứng dụng toàn mùng hình
full-screen application
ứng dụng toàn-bình phong
function application
ứng dụng hàm
functional application
ứng dụng chức năng
Gateway Application Programming Interface (GAPI)
giao diện xây dựng phần mềm cổng
generic interactive application (GINA)
ứng dụng tương tác chung
Geographic Application Program (GA- PROGRAM)
chương trình phần mềm địa lý
GINA (genericinteractive application)
ứng dụng tương tác chung
Government Document Application Profile (GDAP)
định dạng phần mềm tư liệu chủ yếu phủ
heat pump application
ứng dụng của bơm nhiệt
HLL Application Programme Interface (HLLAPI)
Giao diện của lịch trình phần mềm HLL
hypermedia application
ứng dụng siêu phương tiện
IAC (inter-application communications architecture)
cấu trúc truyền thông liên ứng dụng
industrial application
ứng dụng công nghiệp
integrated application
ứng dụng tích hợp
Integrated Database Application Programming Interface (IDAPI)
giao diện xây dựng phần mềm hạ tầng tài liệu liên kết
Integrated Voice Application (IVA)
ứng dụng thoại tích hợp
Intelligent Networks Application Part (INAP)
phần phần mềm những mạng thông minh
inter-application communication architecture (IAC)
cấu trúc truyền thông liên ứng dụng
Interactive Application System (IAS)
hệ thống phần mềm tương tác
international application
ứng dụng quốc tế
Internet Application Programming Interface (IAPI)
Giao diện xây dựng phần mềm Internet
Internet server application programming interface (ISAPI)
giao diện xây dựng phần mềm sever Internet
ISAPI (Internetserver application programming interface)
giao diện xây dựng phần mềm sever Internet
Java Management Application Program Interface (IMAPI)
Giao diện lịch trình phần mềm quản lý và vận hành Java
Java Telephony Application Programming Interface (JTAPI)
Giao diện xây dựng phần mềm điện thoại cảm ứng thông minh Java
Joint Application Design (JAD)
thiết kế tiếp phần mềm chung
killer application
ứng dụng tuyệt hảo
License Services Application Program Interface (LSAPI)
giao diện của lịch trình phần mềm những công ty cấp cho phép
liquid chilling application
ứng dụng thực hiện rét mướt hóa học lỏng
Local Application (T611) (LA)
ứng dụng toàn bộ (T611)
Logical Unit Application (interface) (LUA)
ứng dụng khối logic (giao diện)
mail application programming interface
giao diện xây dựng phần mềm thư
Mail Enabled Application (MEA)
ứng dụng được chấp nhận gửi thư (điện tử)
Management Application Function (TMN) (MAF)
Chức năng phần mềm quản lý và vận hành (TMN)
Management Application Protocol (MAP)
giao thức phần mềm bảo dưỡng
Management Application Protocol Data Unit (MAPDU)
Khối tài liệu giao phó thức phần mềm quản lí lý
medical refrigeration application
ứng dụng rét mướt (trong) hắn học
mobile application part
bên phần mềm di động
Mobile Application Part (MAP)
phần phần mềm di động
Mobility Management Application Protocol (T1S1) (MMAP)
Giao thức phần mềm quản lý và vận hành tính địa hình (T1S1)
Multilingual Application Programming Interface (MLAPI)
giao diện xây dựng phần mềm nhiều ngữ
Multiple Application VDM (MAVDM)
VDM nhiều ứng dựng
network application
ứng dụng mạng
network application tư vấn (NAS)
hỗ trợ phần mềm mạng
Network application tư vấn (NAS)
trợ hùn phần mềm mạng
network configuration application (NCA)
ứng dụng thông số kỹ thuật mạng
Network Problem Determination Application (NPDA)
ứng dụng xác lập yếu tố mạng
New Technical Recommendation Application Committee (NTRAC)
Hội đồng phần mềm Khuyến nghị chuyên môn mới
non stop application
ứng dụng ko dừng
non transaction application
ứng dụng ko giao phó dịch
non transactional application
ứng dụng bất toàn tác
non Windows application
trình phần mềm không-Windows
non-Windows application
ứng dụng ko mang lại Windows
Object-Based Virtual Application Language (Psion) (OVAL)
ngôn ngữ phần mềm ảo dựa vào đối tượng
office application
ứng dụng văn phòng
Open Services Application Layer (OSAL)
lớp phần mềm những công ty mở
Operations and Maintenance Application Part (OMAP)
phần phần mềm khai quật và bảo dưỡng
PAB (primaryapplication block)
khối phần mềm sơ cấp
PCS Application (PCSAP)
ứng dụng PCS
primary application
ứng dụng sơ cấp
primary application block
khối phần mềm sơ cấp
primary application program
chương trình phần mềm sơ cấp
query application
ứng dụng hỏi
query application
ứng dụng vấn tin
RAD (rapidapplication development)
phát triển phần mềm nhanh
range of application
lĩnh vực ứng dụng
rapid application development (GAD)
phát triển phần mềm nhanh
Rapid Application Development (RAD)
triển khai phần mềm nhanh
Rapid Application Development and Deployment (RADD)
phát triển và lên kế hoạch phần mềm nhanh
Rapid Application Prototyping (RAP)
tạo nguyên vẹn khuôn mẫu phần mềm nhanh
Real - Time Application Programming Interface (RTAPI)
giao diện xây dựng phần mềm thời hạn thực
Real - time Technology and Application Symposium (RTAS)
hội nghị mục chính về technology và phần mềm theo đuổi thời hạn thực
Remote Access Service Application Programming Interface (RASAPI)
Giao diện xây dựng phần mềm công ty truy nhập kể từ xa vời [Microsoft]
Remote Operation Service Element (ApplicationLayer) (ROSE)
phần tử công ty sinh hoạt kể từ xa vời (lớp ứng dụng)
Remote Transfer Service Element (ApplicationLayer) (RTSE)
phần tử công ty truyền đạt xa vời (lớp ứng dụng)
RJE system application
ứng dụng khối hệ thống RJE
routing application
ứng dụng lăm le tuyến
routing application
ứng dụng tạo nên lối truyền
SAA (SystemsApplication Architecture)
kiến trúc phần mềm những hệ thống
SAB (serviceapplication block)
khối phần mềm dịch vụ
SAPL (schedulingapplication programming interface)
giao diện xây dựng phần mềm lập biểu
scheduling application programming interface (SAPI)
giao diện xây dựng phần mềm lập biểu
secondary application
ứng dụng loại cấp
secondary application program
chương trình phần mềm loại cấp
Segmentation Application Part (SAP)
phần phần mềm phân đoạn
server application
trình phần mềm chủ
service application block
khối phần mềm dịch vụ
service application block (SAB)
khối phần mềm dịch vụ
single application
ứng dụng đơn
Single Application VDM (SAVDM)
VDM (Virtual DOS Machine) phần mềm đơn
slave application
ứng dụng lệ thuộc
SNA Application Monitor (SALMON)
Bộ giám sát phần mềm SNA
Space Application Centre (ISROAhmedabad, India) (SAC)
Trung tâm phần mềm ngoài hành tinh (ISRO Ahmedabad, chặn Độ)
Specific Application Service Element (SASE)
thành phần công ty phần mềm quánh biệt
spread sheet application
ứng dụng bảng tính
SQL-windows Application Language (SAL)
Ngôn ngữ phần mềm những hành lang cửa số SQL
stand alone application
ứng dụng độc lập
Standard Promotion and Application Group SA (SPAG)
Nhóm xúc tiến thủ và phần mềm chi chuẩn chỉnh SA (Nhóm đề xướng và tiến hành những chi chuẩn chỉnh SA)
System management application part (SMAP)
phần phần mềm quản lý và vận hành hệ thống
Systems Application Architecture (IBM) (SAA)
Kiến trúc phần mềm những khối hệ thống (IBM)
Systems Application Architecture (SAA)
kiến trúc phần mềm những hệ thống
Systems management application Entity (SMAE)
thực thể phần mềm quản lý và vận hành những hệ thống
Systems management application service element (SMASE)
môi ngôi trường công ty phần mềm của quản lý và vận hành những hệ thống
TAPL (TelephonyApplication Programming Interface)
giao diện xây dựng phần mềm năng lượng điện thoại
Telecoms Application Specific Kernel (TASK)
cốt lõi đặc thù của phần mềm viễn thông
Telematic Internetworking Application (TIAS)
ứng dụng nối liên mạng viễn tin
Telephone Application Program Interface (TAPI)
giao diện lịch trình phần mềm của sản phẩm năng lượng điện thoại
Telephony Application Programming Interface (TAPI)
giao diện xây dựng phần mềm năng lượng điện thoại
text processing application
ứng dụng xử lý văn bản
Time Slot Sequence Application Part (TSSAP)
phần phần mềm chuỗi - khe thời gian
TPT Application Entity (TPTAE)
Thực thể phần mềm TPT
transaction capabilities application part
bên phần mềm kỹ năng giao phó dịch
Transaction Capabilities Application Part (TCAP)
phần phần mềm những kỹ năng giao phó dịch
ultracold application
sự phần mềm siêu lạnh
ultracold application
ứng dụng siêu sạch
Unrecoverable Application Error (UAE)
lỗi phần mềm ko thể xung khắc phục
Unsequenced Application (UA)
ứng dụng không áp theo trật tự, ko tuần tự
user application network
mạng phần mềm của những người dùng
User Application Process (UAP)
quá trình phần mềm người sử dụng
vertical application
ứng dụng hẹp
VTAM application program
chương trình phần mềm VTAM
Wabi (Windowsapplication binary interface)
giao diện nhị phân phần mềm Windows
WAP (WirelessApplication Protocol)
giao thức phần mềm ko dây
Web Application Interface (Netscape) (WAI)
Giao diện phần mềm Web (Netscape)
Web Site Application Program Interface (O'Reilly) (WSAPI)
Giao diện lịch trình phần mềm Web site (O'Reilly)
Widows Application Server (WAS)
Server phần mềm Windows
Windows application
trình phần mềm Windows
windows application
ứng dụng windows
Windows Application Binary Interface (SunSoft) (WABI)
Giao diện nhị phân phần mềm Windows (SunSoft)
Windows application binary Interface (Wabi)
giao diện nhị phân phần mềm Windows
Windows Open Application Programme Interface (WOAPI)
giao diện lịch trình phần mềm banh của Windows
Wireless Application Protocol (WAP)
giao thức phần mềm vô tuyến
Writing Tools Application Programme Interface (WTAPI)
giao diện lịch trình phần mềm của những dụng cụ ghi

Kinh tế

đơn xin
đơn van việc
application for a job
đơn ứng tuyển làm
sự ứng dụng
commercial application
sự phần mềm vô thương nghiệp
sự yêu thương cầu
thỉnh cầu

Kỹ thuật công cộng

Địa chất

Xem thêm: boolean là gì

sự vận dụng, sự thi đua hành