bank là gì

/bæηk/

Thông dụng

Danh từ

0ĐêBãi ngầm (ở lòng sông)
Sự nghiêng cánh (máy bay); sự nghiêng sang trọng một phía ( ôtô trong những lúc quành hoặc chạy vòng tròn)
(ngành mỏ) bờ mồm giếng, bờ mồm hầm

Động từ

Đắp bờ (để ngăn)
to bank up a river
đắp bờ ngăn sông
Chất gò, dồn trở thành đống
the sand banks up
cát dồn lại trở thành đống
Nghiêng cút (ô tô, máy cất cánh Lúc lái vòng)

Danh từ

Nhà băng, ngân hàng
(đánh bài) vốn liếng ở trong phòng cái
to break the bank
đánh mang đến mái ấm hình mẫu không còn vốn

Ngoại động từ

Gửi (tiền) vô ngân hàng; gửi chi phí ở ngân hàng
he banks one tenth of his salary every month
anh tớ gửi một phần mươi chi phí lương lậu mỗi tháng vô ngân hàng

Nội động từ

Làm hình mẫu (đánh bạc)

hình thái từ

  • V_ed : banked
  • V_ing : banking

Chuyên ngành

Cơ khí & công trình

bãi cát ngầm
phôi (làm giũa)

Giao thông & vận tải

cồn ngầm (địa lý)

Hóa học tập & vật liệu

tập vỉa thân thiết quặng

Toán & tin yêu

nhà băng
data bank
nhà băng dữ liệu

Xây dựng

đắp nền
đất nhằm khoét lên
ụ cát
ụ đá

Điện

giàn (tụ điện)

Điện lạnh

giàn vũ khí điện

Kỹ thuật cộng đồng

băng nhóm
bay vòng
bờ
bộ
bờ dốc
bờ hồ
bờ sông
bank gravel
sỏi ở bờ sông
bank protection
sự đảm bảo bờ sông
bank protection dam
đê đảm bảo bờ sông
bank slope
độ dốc bờ sông
bank underwashing
sự xói ngót bờ sông
erosion of the river bank
sự xói tở của bờ sông
river bank erosion
sự xói bờ sông
river-bank dike
đê (bờ) sông
chất đống
cồn
cửa lò

Giải quí EN: A ridge or mass of earth constructed vĩ đại carry a railroad or roadway above the natural grade.

Bạn đang xem: bank là gì

Giải quí VN: Một khối khu đất được kiến thiết dùng để làm rất có thể chịu đựng được trọng tải bên trên nấc thông thường của đường tàu hoặc đàng quốc lộ.

kho lưu giữ

Giải quí EN: A quantity of materials on hand and awaiting further processing.

Xem thêm: account manager là gì

Giải quí VN: Lượng vật tư đã có sẵn trước và ngóng xử lý cao hơn nữa.

Xem thêm: nhạc indie là gì

khối
bank select
lựa lựa chọn khối
bank selected memory
bộ lưu giữ lựa chọn khối
bank switch
chuyển mạch khối
bank switching
chuyển khối (nhớ)
job bank
khối công việc
memory bank
khối nhớ
program bank
khối chương trình
nền đường
earth bank
nền đàng đất
ngân hàng
advising bank
ngân sản phẩm thông báo
authorized bank
ngân sản phẩm đem thẩm quyền
bank account
tài khoản ngân hàng
bank balances
kết số ngân hàng
bank balances
ngạch ngân hàng
bank balances
sai ngân hàng
bank control
sự tinh chỉnh và điều khiển ngân hàng
bank credit
khoản vay mượn ngân hàng
bank draft
hối phiếu ngân hàng/ séc bảo chi
bank rate
lãi suất ngân hàng
bibliographic data bank
ngân sản phẩm tài liệu thư mục
blood bank
ngân sản phẩm máu
Charges, Bank
phí ngân hàng
commercial bank
ngân sản phẩm phó dịch
data bank
ngân sản phẩm dữ liệu
data bank
ngân sản phẩm số liệu
Data Bank Control System (DBCS)
hệ thống tinh chỉnh và điều khiển ngân hàng dữ liệu
Data Bank Organization System (DBOS)
hệ thống tổ chức triển khai ngân hàng dữ liệu
Data Bank Security System (DBSS)
hệ thống bình an ngân hàng dữ liệu
information bank
ngân sản phẩm thông tin
job bank
ngân sản phẩm công việc
legal data bank
ngân sản phẩm tài liệu phù hợp pháp
memory bank
ngân sản phẩm cỗ nhớ
memory bank
ngân sản phẩm nhớ
merchant bank
ngân sản phẩm buôn
Modem Bank Management Protocol (MBMP)
giao thức quản lý và vận hành ngân hàng modem
Nippon credit bank (NCB)
Ngân sản phẩm tín dụng thanh toán Nippon
saving bank
ngân sản phẩm tiết kiệm
Society for World-wide Inter-Bank Financial (SWIFT)
Hội viễn thông Tài chủ yếu liên Ngân sản phẩm toàn cầu
state bank
ngân sản phẩm mái ấm nước
the issuing bank
ngân sản phẩm vạc hành
World Bank
ngân sản phẩm thế giới
nền đắp
nghiêng cánh
dải
dải khấu (trên tầng)
đắp đê
đắp bờ
đắp đập
đắp đất
dãy
đê
đống
bank of oscillators
nhóm cỗ dao động
bank up
chất đống
bank up
đánh đống
bottom bank
lò lòng di động
mud bank
lớp bùn đọng
oscillator bank
nhóm cỗ dao động
roadside pile bank
bờ đóng góp cọc cừ ven đường
sludge bank
lớp bùn động
nhà ngân hàng
nhô lên
nhóm
bank of oscillators
nhóm cỗ dao động
bank of RAMs
nhóm những RAM
capacitor bank
nhóm tụ
Channel Bank (CB)
Băng kênh, Nhóm kênh
effects bank
nhóm kỹ xảo
oscillator bank
nhóm cỗ dao động
lò chợ
loạt
compressor bank
loạt máy nén
loạt nghiêng
giàn
bank contact
công tắc loại giàn
bank contact
tiếp điểm giàn
bank of capacitors
giàn tụ điện
bank of filters
giàn cỗ lọc
bank of lights
giàn đèn
bank of RAMs
giàn những RAM
boiler tube bank
giàn ống lò
capacitor bank
giàn tụ
capacitor bank
giàn tụ điện
filter bank
giàn cỗ lọc
filter-bank system
hệ thống giàn lọc
water tube bank
giàn ống nước
gờ
gương lò
bãi
bãi ngầm
mái dốc
sườn dốc
bank up
tạo sườn dốc

Kinh tế

bãi
ngân hàng
acceptance bank
ngân sản phẩm nhận trả
acceptance bank
ngân sản phẩm chấp nhận
active bank account
tài khoản còn chi phí gửi ở ngân hàng
adjusted bank balance
số dư ngân hàng đã điều động chỉnh
advising bank
ngân sản phẩm thông báo
advising bank
thông báo của ngân hàng
African Development Bank
Ngân sản phẩm Phát triển Châu Phi
agency bank
ngân sản phẩm đại lý
agent bank
ngân sản phẩm đại lý
agricultural bank
ngân sản phẩm nông nghiệp
appointed bank
ngân sản phẩm chỉ định
area bank
ngân sản phẩm khu vực vực
arrival bank
ngân sản phẩm B
arrival bank
ngân sản phẩm đến
Asian Development Bank
ngân sản phẩm cải tiến và phát triển Châu Á
Atlantic international Bank
Ngân sản phẩm Quốc tế Đại Tây Dương
balance at bank
số dư bên trên ngân hàng
balance at bank
số dư bên trên ngân hàng (trong thông tin tài khoản của khách)
balance sheet of bank account
bảng bằng phẳng thông tin tài khoản ngân hàng
balance with the bank of England
tiền gửi bên trên ngân hàng Anh
bank (banker's) indemnity
bảo đảm (của) ngân hàng
bank acceptance
hối phiếu được ngân hàng chấp nhận
bank account
tài khoản ngân hàng
bank account
tài khoản bên trên ngân hàng
bank account
tài khoản vãng lai của ngân hàng
bank tài khoản ledger
sổ hình mẫu vãng lai của ngân hàng
bank advertising
quảng cáo ngân hàng
bank advice note
thông báo của ngân hàng
bank affiliate
chi nhánh ngân hàng
bank agency
phòng thanh toán giao dịch ngân hàng
bank amalgamation
sự thống nhất ngân hàng
Bank America
Thẻ tín dụng thanh toán Đông Mỹ (của ngân hàng Mỹ)
bank automated credit service
dịch vụ tín dụng thanh toán tự động hóa của ngân hàng
bank balance
số dư bên trên ngân hàng
bank balance
tiền gửi bên trên Sở thanh toán giao dịch kinh doanh chứng khoán của ngân hàng
bank bill
hối phiếu ngân hàng
bank bill
số dư ngân hàng
bank buying rate
hối suất mua sắm vô của ngân hàng
bank cable transfer
điện trả tài chính ngân hàng
bank cable transfer
điện hối hận ngân hàng
bank cable transfer
sự trả chi phí qua loa cáp của ngân hàng
bank card
thẻ ngân hàng
bank card
thẻ tín dụng thanh toán ngân hàng
bank center
trung tâm ngân hàng
bank certificate
chứng nhận ngân hàng
bank certificate
giấy bệnh ngân hàng
bank chain
chuỗi ngân hàng
bank chain
ngân sản phẩm thừng chuyền
bank charge
phí ngân hàng
bank charges
phí ngân hàng
bank charter
thuê bao ngân hàng
bank cheque
chi phiếu ngân hàng
bank cheque
hối phiếu của ngân hàng
bank cheque
séc ngân hàng
bank clearing
sự trao thay đổi thương phiếu thân thiết ngân hàng
bank clearing
việc giao dịch thanh toán bù trừ của ngân hàng
bank clearing
việc giao dịch thanh toán của ngân hàng
bank clerk
nhân viên ngân hàng
bank collection
nhờ thu ngân hàng
bank collection
sự nhờ thu qua loa ngân hàng
bank commission
phí ngân hàng
bank consortium
tập đoàn tài chủ yếu ngân hàng
bank consortium
tổ phù hợp ngân hàng
bank credit
tín dụng ngân hàng
bank currency
đồng tài chính ngân hàng
bank debenture
trái phiếu ngân hàng
bank demand
sự chiếu phiếu trả tài chính ngân hàng
bank deposit
tiền gửi ngân hàng
bank deposit certificate
giấy xác nhận tồn khoản ngân hàng
bank deposit creation
sự đưa đến chi phí gửi ngân hàng
bank details
bản sao kê vấn đề ngân hàng
bank discount
chiết khấu của ngân hàng
bank discount
chiết khấu ngân hàng
bank discount basis
cơ sở ưu đãi ngân hàng
bank discount rate
suất ưu đãi của ngân hàng
bank draft
hối phiếu ngân hàng
bank examination
sự thẩm tra ngân hàng
bank examiner
nhân viên giám sát thông tin tài khoản của ngân hàng
bank failure
cuộc vỡ nợ tiền bạc của ngân hàng
bank failure
sự ngừng hoạt động của ngân hàng
bank failure
sự vỡ nợ của ngân hàng
bank fees
phí ngân hàng
bank financing
cấp vốn liếng của ngân hàng
bank for foreign trade
ngân sản phẩm nước ngoài thương
Bank for Foreign Trade of Vietnam
Ngân sản phẩm Ngoại thương Việt Nam
bank for International Settlement
ngân sản phẩm giao dịch thanh toán quốc tế
Bank for international Settlements
Ngân sản phẩm Thanh toán Quốc tế
bank giro
chuyển khoản ngân hàng
bank giro
chuyển khoản thẳng của ngân hàng
bank giro
hệ thống giao dịch chuyển tiền thẳng của ngân hàng
bank giro system
hệ thống giao dịch chuyển tiền ngân hàng
bank guarantee
bảo đảm ngân hàng
bank guarantee
sự đảm bảo ngân hàng
bank holding company
công ty công ty cai quản ngân hàng
bank holding company
công ty holding ngân hàng
bank holding company
công ty u ngân hàng
bank holiday
ngày những ngân hàng nghỉ
bank holiday
ngày nghỉ ngơi của ngân hàng
bank holidays
những ngày nghỉ ngơi việc của ngân hàng
bank hours
giờ thao tác của ngân hàng
Bank Insurance Fund
quỹ bảo đảm ngân hàng
bank investment
sự góp vốn đầu tư của ngân hàng
bank lending
sự giải ngân cho vay của ngân hàng
bank liability
sự khẳng định (cho vay) của ngân hàng
bank liquidity
tính lưu động của gia sản ngân hàng
bank loan
tiền giải ngân cho vay của ngân hàng
bank long bill
phiếu khoán lâu dài của ngân hàng
bank manager
giám đốc ngân hàng
bank manager
người quản lý và vận hành ngân hàng
bank manager
trưởng chi điểm ngân hàng
bank money
tiền bên trên ngân hàng
bank money order
phiếu trả chi phí ngân hàng
bank monopoly capital
vốn độc quyền của ngân hàng
bank not
giấy bạc ngân hàng
Bank of America
Ngân sản phẩm Mỹ quốc (một ngân hàng lớn số 1 thế giới)
Bank of Canada
Ngân sản phẩm Canada (ngân sản phẩm TW Canada)
bank of deposit
ngân sản phẩm chi phí gửi
bank of discount
ngân sản phẩm phân tách khấu
Bank of England
ngân sản phẩm TW Anh Quốc
Bank of England
Ngân sản phẩm Anh (ngân sản phẩm TW Anh quốc)
bank of information
ngân sản phẩm thông tin
bank of issue
ngân sản phẩm vạc hành
Bank of Japan
Ngân sản phẩm Nhật Bản (ngân sản phẩm TW Nhật)
bank paper
giấy bạc ngân hàng vô lưu thông
bank paper
hối phiếu ngân hàng
bank papers
chứng kể từ ngân hàng
bank papers
giấy bạc ngân hàng
bank papers
phiếu khoán ngân hàng
bank post remittance
sự gửi chi phí qua loa bưu năng lượng điện của ngân hàng
bank post remittance
tiền gửi vào bưu năng lượng điện của ngân hàng
bank rate
tỷ suất ưu đãi ngăn sản phẩm trung ương
bank reconciliation statement
thông báo so sánh của ngân hàng
bank reference
giấy bệnh ngân hàng
bank register
sổ ĐK vãng lai của ngân hàng
bank regulating agencies
cơ quan liêu quản lý và vận hành ngân hàng
bank relation book
sổ mối quan hệ ngân hàng
bank remittance
hối phiếu gửi chi phí ngân hàng
bank report
báo cáo ngân hàng (về khảo sát tín dụng)
bank reserve
dự trữ của ngân hàng
bank reserve requirements
yêu cầu dự trữ của ngân hàng
bank reserves
dự trữ ngân hàng
bank return
báo cáo của ngân hàng
bank return
tình hình marketing của ngân hàng
bank run
sự ụp xô rút chi phí ngân hàng
bank runner
thu ngân viên ngân hàng
bank selling rate
hối suất đẩy ra của ngân hàng
bank service charges
phí công ty ngân hàng
bank smash
phá sản ngân hàng
bank statement
bản lược kê chương mục của ngân hàng
bank statement
bảo sao kê của ngân hàng
bank stock
vốn CP ngân hàng
bank subsidiary
ngân sản phẩm con
bank transfer
chuyển khoản ngân hàng
bank transfer
sự giao dịch chuyển tiền ngân hàng
bank transfer advice
thông báo giao dịch chuyển tiền ngân hàng
bank trust department
phòng tín thác ngân hàng
bank trust department
vụ (ban, phòng) tín thác của ngân hàng
bank wire
hệ thống vấn đề ngân hàng
bank year
tài khóa ngân hàng
Bank' s Articles of Agreement
điều khoản Hiệp toan của Ngân sản phẩm Thế giới
big bank
ngân sản phẩm lớn
book- keeping of bank
việc ghi buột của ngân hàng
business bank
ngân sản phẩm thương mại
Caribbean Development Bank
Ngân sản phẩm Phát triển Ca-ri-bê
cash at bank
tiền mặt mũi bên trên ngân hàng
cash with bank
tiền mặt mũi bên trên ngân hàng
Central Bank
ngân sản phẩm trung ương
Central Bank of China
Ngân sản phẩm Trung ương Trung Hoa (Đài Loan)
certificate of bank balance
giấy bệnh số dư ngân hàng
chartered bank
ngân sản phẩm theo gót hiến chương
chartered bank
ngân sản phẩm ưu đãi
chartered bank
ngân sản phẩm độc quyền (được chính phủ nước nhà cấp cho phép)
chase Manhattan Bank
ngân sản phẩm vận thông (Mỹ, rộng lớn sản phẩm loại ba)
circulation of a bank
số chi phí giấy má tạo ra của ngân hàng
city bank
ngân sản phẩm trở thành phố
city bank
ngân sản phẩm thương mại
city bank
ngân sản phẩm dân gian
clearing bank
ngân sản phẩm giao dịch thanh toán bù trừ
clearing bank
ngân sản phẩm thương nghiệp
clearing bank
ngân sản phẩm bù trừ
clearing bank
ngân sản phẩm hội viên (của sở bù trừ phiếu khoán)
collecting bank
ngân sản phẩm thu (hộ)
collecting bank
ngân sản phẩm thu hộ
commercial bank
ngân sản phẩm thương mại
confirming bank
ngân sản phẩm xác nhận
confirming bank
ngân sản phẩm bảo chi
consign money on a bank (to...)
gửi chi phí ở ngân hàng
consortium bank
tập đoàn tiền bạc ngân hàng
cooperative bank
ngân sản phẩm phù hợp tác
correspondent bank
ngân sản phẩm đại lý
credit bank
ngân sản phẩm tín dụng
creditor bank
ngân sản phẩm mang đến vay
creditor bank
ngân sản phẩm công ty nợ
current tài khoản with a bank
tài khoản vãng lai của ngân hàng
custodian bank
ngân sản phẩm giám hộ
data bank
ngân sản phẩm dữ liệu
deposit bank
ngân sản phẩm chi phí gửi
depositary bank
ngân sản phẩm bảo quản
designated bank
ngân sản phẩm chỉ định
development bank
ngân sản phẩm vạc triển
discount bank
ngân sản phẩm phân tách khấu
discount bank debenture
trái phiếu của ngân hàng phân tách khấu
district bank
ngân sản phẩm khu vực vực
district bank
ngân sản phẩm địa phương
downstream bank
ngân sản phẩm hạ lưu
drawee bank
ngân sản phẩm nhận hối hận phiếu
drawee bank
ngân sản phẩm nhận trả
drawee bank
ngân sản phẩm trả chi phí (hối phiếu)
drawee of a bank draft
ngân sản phẩm trả chi phí một hối hận phiếu ngân hàng
drive-in bank
ngân sản phẩm vô vùng lái
due bank
ngân sản phẩm thu nợ
e-bank
ngân sản phẩm năng lượng điện tử
eligible bank bill
phiếu khoán ngân hàng phù hợp thức
Euro bank
Ngân sản phẩm châu Âu
European Investment Bank
Ngân sản phẩm góp vốn đầu tư Châu Âu
exchange bank
ngân sản phẩm nước ngoài hối
exchange bank
ngân sản phẩm hối hận đoái
expansion of bank lending
sự không ngừng mở rộng giải ngân cho vay của ngân hàng
export and import bank
ngân sản phẩm xuất nhập khẩu
Export-Import Bank (Eximbank)
ngân sản phẩm xuất-nhập khẩu
Export-Import Bank (ofWashington)
Ngân sản phẩm Xuất Nhập khẩu Washington
Export-import Bank (ofWashington)
Ngân sản phẩm Xuất Nhập khẩu Washington (của chính phủ nước nhà Mỹ)
failed bank
ngân sản phẩm huỷ sản
Federal financing Bank
Ngân sản phẩm Tài trợ Liên Bang
federal trang chính loan bank
ngân sản phẩm giải ngân cho vay thế chấp ngân hàng Liên bang
Federal Intermediate Credit Bank
ngân sản phẩm trung gian giảo tín dụng thanh toán liên bang
Federal Land Bank
ngân sản phẩm ruộng khu đất liên bang
Federal Reserve Bank
ngân sản phẩm dự trữ liên bang
fine bank bill
hối phiếu ngân hàng hảo hạng
First National Bank of New York
Ngân sản phẩm Quốc gia Đệ nhất New York
First National City Bank
Ngân sản phẩm hướng dẫn thông Vạn quốc
First National City Bank
Ngân sản phẩm Hoa Kỳ
foreign bank
ngân sản phẩm nước ngoài
foreign bank bill
phiếu khoán ngân hàng nước ngoài
foreign exchange bank
ngân sản phẩm nước ngoài hối
foreign trade bank
ngân sản phẩm nước ngoài thương
French Agriculture Bank
Ngân sản phẩm Nông nghiệp Pháp
Fuji Bank
Ngân sản phẩm Phú Sĩ
full-service bank
ngân sản phẩm toàn nghiệp vụ
government bank
ngân sản phẩm Nhà nước
home bank
ngân sản phẩm vô nước
Home loan bank System
hệ thống ngân hàng giải ngân cho vay mua sắm mái ấm liên bang
hypothec bank
ngân sản phẩm khuyến nghiệp
hypothec bank
ngân sản phẩm thế chấp
hypothec bank
ngân sản phẩm thế chấp ngân hàng (bất động sản)
idea bank
ngân sản phẩm lý tưởng
Import-Export Bank
Ngân sản phẩm Xuất nhập khẩu
independent bank
ngân sản phẩm độc lập
industrial bank
ngân sản phẩm công nghiệp
information bank
ngân sản phẩm thông tin
Inter-American Development Bank
ngân sản phẩm cải tiến và phát triển liên Mỹ
interest-bearing bank debenture
trái khoán ngân hàng đem lãi
International Investment Bank
ngân sản phẩm góp vốn đầu tư quốc tế
International-American Development Bank
Ngân sản phẩm Phát triển Liên Châu Mỹ
intra-bank account
tài khoản liên ngân hàng
investment bank
ngân tiên phong hàng đầu tư
issue bank
ngân sản phẩm vạc hành
job bank
ngân sản phẩm việc thực hiện (chờ mời)
joint-stock bank
ngân sản phẩm cổ phần
joint-stock bank
ngân sản phẩm CP chung
joint-stock bank (J.S.B)
ngân sản phẩm kêu gọi vốn liếng bởi vì cấp cho bệnh khoán
land bank
ngân sản phẩm nông nghiệp
land bank
ngân sản phẩm địa ốc
lead bank
ngân sản phẩm công ty trì
legal bank reserve
dự trữ pháp toan của ngân hàng
lending bank
ngân sản phẩm tín dụng
lending bank
ngân sản phẩm mang đến vay
licensing bank
ngân sản phẩm thị thực
Lloyds Bank
Ngân sản phẩm Lloyds
loan bank
ngân sản phẩm tín dụng
loan bank
ngân sản phẩm mang đến vay
local bank
ngân sản phẩm địa phương
lodge money in the bank
gởi chi phí ở ngân hàng
London multinational bank
ngân sản phẩm Đa vương quốc Luân Đôn
long and medium term credit bank
ngân sản phẩm tín dụng thanh toán trung và nhiều năm hạn
long-term credit bank
ngân sản phẩm tín dụng thanh toán nhiều năm hạn
main bank
ngân sản phẩm chủ yếu, công ty yếu
management bank
ngân sản phẩm cai quản lý
margin deposited with the bank
tiền ký quỹ gởi vô ngân hàng
member bank
ngân sản phẩm trở thành viên
member bank
Ngân sản phẩm member (ở Hoa Kỳ)
merchant bank
ngân sản phẩm thương mại
midland Bank
ngân sản phẩm Miđlan
mobil bank
ngân sản phẩm lưu động
mobile bank
ngân sản phẩm lưu động
money center bank
ngân sản phẩm lớn
money center bank
ngân sản phẩm trung tâm chi phí tệ
Morris Plan Bank
Ngân sản phẩm Kế hoạch Morris
mortgage bank
ngân sản phẩm thế chấp
mortgage bank
ngân sản phẩm cầm đồ không cử động sản
multinational bank
ngân sản phẩm nhiều quốc gia
multiple bank
ngân sản phẩm marketing nhiều loại
multiple branch bank
ngân sản phẩm nhiều chi nhánh
mutual loan and savings bank
ngân sản phẩm tiết kiệm chi phí và giải ngân cho vay tương tự
mutual loans and savings bank
ngân sản phẩm tiết kiệm chi phí và giải ngân cho vay tương trợ
mutual savings bank
ngân sản phẩm tiết kiệm chi phí hỗ trợ
mutual savings bank
ngân sản phẩm tiết kiệm chi phí tương tế
national bank
ngân sản phẩm quốc gia
National Giro bank
ngân sản phẩm trả chi phí quốc gia
National Giro bank
ngân sản phẩm giro quốc gia
National Savings Bank
ngân sản phẩm tiết kiệm chi phí quốc gia
negotiating bank
ngân sản phẩm phân tách khấu
Netherlands trading bank
Ngân sản phẩm Thương mại Hà Lan
non-bank financial institution
định chế tài chủ yếu phi ngân hàng
non-bank financial intermediares
các trung gian giảo tài chủ yếu phi ngân hàng
non-bank financial intermediaries
các trung gian giảo tài chủ yếu phi ngân hàng
non-bank financing item
hạng mục cấp cho vốn liếng phi ngân hàng
non-depositary bank
ngân sản phẩm không sở hữu và nhận chi phí gửi
non-member bank
ngân sản phẩm phi hội viên
nonbank bank
ngân sản phẩm phi ngân hàng
nonbank bank
tổ chức tương tự ngân hàng
Norges Bank
Ngân sản phẩm TW Nauy
notifying bank
thông báo của ngân hàng
offshore bank
ngân sản phẩm ở nước ngoài
opening bank
ngân sản phẩm phanh (phát hành) thư tín dụng
order on a bank
hối phiếu ngân hàng
originating bank
ngân sản phẩm phanh (thư tín dụng)
originating bank
ngân sản phẩm công ty lý (ngân sản phẩm phanh thư tín dụng)
payable at the bank
có thể trả bên trên ngân hàng
paying bank
ngân sản phẩm trả tiền
popular bank
ngân sản phẩm địa bọn chúng (phục vụ mang đến đẳng cấp đem thu nhập thấp)
post office savings bank
ngân sản phẩm tiết kiệm chi phí bưu chính
Post Office Savings Bank
ngân sản phẩm tiết kiệm chi phí của bưu điện
presenting bank
ngân sản phẩm giới thiệu
president of a bank
tổng giám đốc ngân hàng
prime bank
ngân sản phẩm rộng lớn sản phẩm đầu
private bank
ngân sản phẩm tư
private bank
ngân sản phẩm tư doanh
private bank
ngân sản phẩm tư nhân
private bank account
tài khoản của ngân hàng (của) tư nhân
private bank account
tài khoản ngân hàng (của) tư nhân
provincial bank
ngân sản phẩm địa phương
quantity of bank deposit
số lượng chi phí gửi ngân hàng
raid on the bank
sự rút chi phí một loạt (ở ngân hàng)
receiving bank
ngân sản phẩm ký thác
receiving bank
ngân sản phẩm nhận gửi
reference bank
ngân sản phẩm tham ô khảo
reform in the bank system
cải cơ hội khối hệ thống ngân hàng
regional bank
ngân sản phẩm địa phương
reimbursing bank
ngân sản phẩm thanh toán
reimbursing bank
ngân sản phẩm giao dịch thanh toán, ngân hàng trả trả
reimbursing bank
ngân sản phẩm trả trả
release of bank account
sự giải lan chi phí gởi ngân hàng
remitting bank
ngân sản phẩm nhờ thu
remitting bank
ngân sản phẩm chuyển
remitting bank
ngân sản phẩm trả tiền
remitting bank
ngân sản phẩm gởi bệnh kể từ (thư tín dụng)
remitting bank
ngân sản phẩm gửi bệnh kể từ (thư tín dụng)
reserve bank
ngân sản phẩm dự trữ
Reserve Bank
ngân sản phẩm dự trữ (liên bang)
Reserve Bank of Australia
Ngân sản phẩm dự trữ Úc
Reserve Bank of Australia
Ngân sản phẩm Dự trữ Úc (ngân sản phẩm TW của Úc)
Reserve Bank of New Zealand
Ngân sản phẩm dự trữ tân Tây Lan
restriction of bank lending
hạn chế giải ngân cho vay (của ngân hàng)
retail bank
ngân sản phẩm mạng lưới
retail bank
ngân sản phẩm tồn khoản
rise in the bank rate
sự tăng nấc ưu đãi (chính thức) của ngân hàng
Royal Bank of Canada
Ngân sản phẩm tôn thất Ca-na-da
run on a bank
đổ xô cho tới ngân hàng
savings bank
ngân sản phẩm tiết kiệm
savings bank (savings-bank)
ngân sản phẩm tiết kiệm
savings bank (savings-bank)
ngân sản phẩm tiết kiệm chi phí, quỹ tiết kiệm
savings bank life insurance
bảo hiểm nhân lâu của ngân hàng tiết kiệm
Schweizerische National bank
Ngân sản phẩm Thụy Sĩ (ngân sản phẩm lớn số 1 của Thụy Sĩ)
Second World Bank
Ngân Hàng Thế Giới Thứ Hai
secondary bank
ngân sản phẩm loại cấp
selling bank
ngân sản phẩm mặt mũi bán
signatories of bank accounts
các viên chức phụ trách cứ ký thương hiệu thông tin tài khoản của ngân hàng
South African Reserve Bank
ngân sản phẩm Dự trữ Nam Phi (ngân sản phẩm TW của Nam Phi)
specialize bank
ngân sản phẩm thường xuyên nghiệp
specialized foreign exchange bank
ngân sản phẩm nước ngoài hối hận thường xuyên nghiệp
state bank
ngân sản phẩm mái ấm nước
state bank
ngân sản phẩm non nước, (Mỹ) ngân hàng tè bang
state bank
ngân sản phẩm tè bang
state bank
ngân sản phẩm bang
state bank deposit book
sổ gởi chi phí ở ngân hàng mái ấm nước
State Bank of Vietnam
Ngân sản phẩm Nhà nước Việt Nam
state owned bank
ngân sản phẩm quốc doanh
state reserve bank
ngân sản phẩm dự trữ mái ấm nước
stock savings bank
ngân sản phẩm tiết kiệm chi phí dự trữ
super national central bank
ngân sản phẩm TW siêu quốc gia
super-regional bank
ngân sản phẩm siêu địa phương
Swiss Bank Corporation
Công ty Ngân sản phẩm Thụy Sĩ
Swiss Bank Corporation
tập đoàn Ngân sản phẩm Thuỵ Sĩ
syndicate bank
tập đoàn ngân hàng
tax on bank note issue
thuế tạo ra chi phí giấy má ngân hàng
trading bank
ngân sản phẩm thương mại
troubled bank
ngân sản phẩm đang được bắt gặp khó khăn khăn
trust bank
ngân sản phẩm thác quản
trust bank
ngân sản phẩm tín thác
trustee bank
ngân sản phẩm tín thác
trustee bank
ngân sản phẩm ủy thác
trustee saving bank
ngân sản phẩm tiết kiệm chi phí tín thác
trustee savings bank
ngân sản phẩm tiết kiệm chi phí tín thác
trustee savings bank
ngân sản phẩm ủy thác tiết kiệm
uniform bank performance report
báo cáo thông nhất thao diễn biến chuyển ngân hàng
Union Bank of Switzerland
Ngân sản phẩm Liên phù hợp Thuỵ Sĩ
unit bank
ngân sản phẩm đơn nhất
unit bank
ngân sản phẩm đơn nhất (không đem chi nhánh)
united international Bank
ngân sản phẩm liên hợp quốc tế
universal bank
ngân sản phẩm toàn năng
universal bank
ngân sản phẩm nhiều năng
Viet Nam Bank for the Poor
Ngân sản phẩm (Việt nam) đáp ứng người nghèo
Viet Nam State Bank
Ngân sản phẩm non nước Việt nam
wholesale bank
ngân sản phẩm marketing sỉ
wildcat bank
ngân sản phẩm mèo rừng
wildcat bank
ngân sản phẩm bất ổn định
World Bank
Ngân sản phẩm Thế giới
World Bank (the...)
ngân sản phẩm thế giới
world bank group
tập đoàn ngân hàng thế giới
nhà ngân hàng
tiền gửi ở ngân hàng
active bank account
tài khoản còn chi phí gửi ở ngân hàng

Địa chất

sân mồm giếng nhỏ, mồm giếng, tầng, bậc

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
coffer , countinghouse , credit union , depository , exchequer , fund , hoard , investment firm , repository , reserve , reservoir , safe , savings , stock , stockpile , store , storehouse , thrift , treasury , trust company , vault , beach , cay , cliff , coast , edge , embankment , lakefront , lakeshore , lakeside , ledge , levee , oceanfront , reef , riverfront , riverside , seabank , seaboard , seafront , shore , strand , streamside , waterfront , array , dashboard , group , line , rank , row , sequence , series , succession , agglomeration , cumulus , drift , hill , mass , mess , mound , mountain , pile , shock , stack , tumble
verb
amass , deposit , heap , hill , hoard , invest , rung rinh aside , rung rinh away , mass , mound , pile , put by , salt away , save , sock away , speculate , squirrel , stash , bend , camber , cant , incline , pitch , slant , slope , drift , lump , stack , acclivity , anthill , banco , cất cánh , bench , brew , brink , coast , dike , dune , edge , elevation , embank , embankment , fence , heap up , levee , margin , pile up , platform , ramp , ridge , rive , river , row , sand , shallow , shelf , shore , stage , strand , tier

Từ trái ngược nghĩa