break off là gì


Trang trước

Trang sau  

Bạn đang xem: break off là gì


Cụm động kể từ Break off sở hữu 2 nghĩa:

Nghĩa kể từ Break off

Ý nghĩa của Break off là:

 • Phá, đập vỡ một phần

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Break off:

 
- She BROKE OFF a square of chocolate and gave it to tát her dog.
Cô ấy đang được bẻ một miếng vuông của cái sôcôla và trả mang lại chú chó.

Nghĩa kể từ Break off

Ý nghĩa của Break off là:

 • Cắt đứt mối liên hệ, tuyệt giao

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Break off:

 
- She BROKE OFF their engagement when she found out that he'd been
unfaithful.
Cô tớ đang được kết cổ động cuộc hôn nhân gia đình của mình Khi cô ấy vạc sinh ra anh ta
đã phản bội.

Một số cụm động kể từ khác

Ngoài cụm động kể từ Break off bên trên, động kể từ Break còn tồn tại một trong những cụm động kể từ sau:

 • Cụm động kể từ Break away

 • Cụm động kể từ Break down

 • Cụm động kể từ Break for

 • Cụm động kể từ Break in

 • Cụm động kể từ Break into

 • Cụm động kể từ Break off

 • Cụm động kể từ Break out

  Xem thêm: grand opening là gì

 • Cụm động kể từ Break out in

 • Cụm động kể từ Break out of

 • Cụm động kể từ Break through

 • Cụm động kể từ Break up


Trang trước

Trang sau  

b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jspBài ghi chép liên quan

 • 160 bài học kinh nghiệm ngữ pháp giờ đồng hồ Anh hoặc nhất

 • 155 bài học kinh nghiệm Java giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 100 bài học kinh nghiệm Android giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 247 bài học kinh nghiệm CSS giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 197 thẻ HTML cơ bản

 • 297 bài học kinh nghiệm PHP

  Xem thêm: adv trong tiếng anh là gì

 • 101 bài học kinh nghiệm C++ hoặc nhất

 • 97 bài xích luyện C++ sở hữu giải hoặc nhất

 • 208 bài học kinh nghiệm Javascript sở hữu giải hoặc nhất