calibration là gì

Thông dụng

Danh từ

Sự ấn định cỡ, sự xác lập 2 lần bán kính (nòng súng, ống...)
Sự đánh giá cỡ trước lúc phân tách chừng (ống đo nhiệt độ...)

Chuyên ngành

Xây dựng

sự xác lập độ dài rộng, sự kiểm ấn định máy, công cụ trước lúc dùng (thí nghiệm, đo đạc)

Cơ - Điện tử

Sự ấn định cỡ, sự phân tách chừng, sự hiệu chuẩn

Ô tô

cân chỉnh

Toán & tin yêu

căn chỉnh

Giải mến VN: Là quy trình lựa chọn những độ quý hiếm tính chất và những thông số kỹ thuật đo lường và tính toán, sao cho 1 quy mô trình diễn đúng mực một trường hợp thực tiễn. Ví dụ, nhập thám thính đường đi và xác định, chỉnh sửa thông thường tức là reviews và đo lường và tính toán những độ quý hiếm xấp xỉ được nhập nhập ngôi trường tin yêu trở kháng và đòi hỏi.

sự lấy chuẩn

Điện

sự chuẩn chỉnh định
sự chuẩn chỉnh hóa
sự kiểm chuẩn
batch calibration
sự kiểm chuẩn chỉnh từng loạt
individual calibration
sự kiểm chuẩn chỉnh đơn chiếc

Điện lạnh

sự ví mẫu

Kỹ thuật cộng đồng

điều chỉnh
calibration curve
đồ thị điều chỉnh
calibration markers
ghi chú điều chỉnh
định cỡ
absolute calibration
sự ấn định cỡ tuyệt đối
calibration (vs)
sự ấn định cỡ
calibration chart
bảng phân ấn định cỡ
calibration error
sai lầm nhập ấn định cỡ
calibration ring
vòng ấn định cỡ
calibration service
dịch vụ ấn định cỡ
calibration set-up
sự ấn định cỡ
relative calibration
sự ấn định cỡ tương đối
hiệu chỉnh
calibration bar
thanh hiệu chỉnh
calibration basin
bể hiệu chỉnh
calibration curve
đường cong hiệu chỉnh
calibration instrument
dụng cụ đo hiệu chỉnh
calibration module
môđun hiệu chỉnh
calibration pressure
áp suất hiệu chỉnh
calibration set-up
sự thiết lập hiệu chỉnh
calibration set-up
tổ thích hợp hiệu chỉnh
calibration tag
nhãn hiệu chỉnh
geometric calibration
sự hiệu chỉnh hình học
sự phân tách độ
sự ấn định cỡ
absolute calibration
sự ấn định cỡ tuyệt đối
relative calibration
sự ấn định cỡ tương đối
sự đối chiếu
sự hiệu chỉnh
geometric calibration
sự hiệu chỉnh hình học
sự hiệu chuẩn
sự tương khắc độ
sự kiểm định
sự kiểm nghiệm
sự lấy mẫu

Địa chất

Bạn đang xem: calibration là gì

sự ấn định cỡ, sự hiệu chuẩn

Xem thêm: ato là gì

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ