channel là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách vạc âm[sửa]

 • IPA: /ˈtʃæ.nᵊl/
Hoa Kỳ[ˈtʃæ.nᵊl]

Danh từ[sửa]

channel /ˈtʃæ.nᵊl/

Bạn đang xem: channel là gì

 1. Eo biển cả.
 2. Lòng sông, lòng suối.
 3. Kênh mương, lạch; ống dẫn (nước dầu... ).
 4. (Nghĩa bóng) Đường; mối cung cấp (tin tức, ý nghĩ về, tư tưởng... ).
  secret channels of information — những mối cung cấp tin tưởng mật
  throught the usual channels — qua loa những mối cung cấp thông thường lệ
  telegraphic channel — đàng năng lượng điện báo
  diplomatic channel — đàng thừng nước ngoài giao
 5. (Rađiô) Kênh.
 6. (Kiến trúc) Đường xuyên.
 7. (Kỹ thuật) Máng, rãnh.

Thành ngữ[sửa]

 • the Channel: Biển Măng sơ.

Ngoại động từ[sửa]

channel ngoại động từ /ˈtʃæ.nᵊl/

Xem thêm: bựa là gì

 1. Đào rãnh, bới mương.
 2. Chảy xói (đất) trở nên khe rãnh (nước mưa).
 3. Chuyển (thông tin).
  to channel information to — đem thông tin cho
 4. chuyển (tiền, sự hỗ trợ...)
  The US will only channel some non-lethal sida to lớn the rebels.
  The research will be channelled through governmental funds.
 5. Hướng nhập (cái gì), xoáy nhập (cái gì).
 6. (Kiến trúc) Bào đàng xuyên.

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

 • "channel". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt free (chi tiết)