chương trình dịch là gì

 • Bạn đang xem: chương trình dịch là gì

  Phân biệt kể từ khóa và thương hiệu nhập ngôn từ lập trình sẵn nêu cấu hình trung của một chương trình?

  phân biệt kể từ khóa và thương hiệu nhập ngôn từ lập trình sẵn nêu cấu hình trung của một chương trình

  04/11/2022 |   0 Trả lời

 • Để dùng đổi thay nhập lịch trình phải:

  A. Khai báo biến

  B. Gán độ quý hiếm cho tới biến

  C. Tính toán với độ quý hiếm của biến

  D. Tất cả những ý trên

  06/11/2022 |   1 Trả lời

 • Viết câu mệnh lệnh tính năng lượng điện hình chữ nhật với chừng nhiều năm nhì cạnh thứu tự là 5 và 7?

  Viết câu mệnh lệnh tính diện tích S hình chữ nhật với chừng nhiều năm nhì cạnh thứu tự là 5 và 7

  08/11/2022 |   0 Trả lời

 • Kiểu xâu kí tự động đem phạm vi độ quý hiếm kể từ bao nhiêu?

  09/11/2022 |   1 Trả lời

 • Ngôn ngữ lập trình sẵn Pascal qui tấp tểnh thương hiệu những loại tài liệu nào?

  09/11/2022 |   1 Trả lời

 • 1 chữ, một số ít hay là một kí hiệu đặc trưng được gọi là gì?

  10/11/2022 |   1 Trả lời

 • Phép toán 50 div 5 đem sản phẩm là bao nhiêu?

  09/11/2022 |   1 Trả lời

 • Trong những biểu thức sau đây, biểu thức nào là được ghi vị kí hiệu Pascal?

  A. a.b - cd

  B. ab + c/d

  C. a – b(c - d)

  D. a – b + a – b

  09/11/2022 |   1 Trả lời

 • Để khai báo đổi thay a nằm trong loại tài liệu số vẹn toàn và đổi thay b nằm trong loại tài liệu kí tự động thì khai báo như vậy nào?

  09/11/2022 |   1 Trả lời

 • Cấu trúc khai báo hằng là gì?

  09/11/2022 |   1 Trả lời

 • Khái niệm đổi thay là gì?

  09/11/2022 |   1 Trả lời

 • Tìm một điểm sai trong khúc khai báo sau:

  Const lythuongkiet := 2010;

  09/11/2022 |   1 Trả lời

 • Khai báo nào là tại đây đúng?

  A. Var x, y: Integer;

  B. Var x, y=Integer;

  C. Var x, nó Of Integer;

  D. Var x, nó := Integer;

  09/11/2022 |   1 Trả lời

  Xem thêm: linh phù là gì

 • Cấu trúc khai báo đổi thay là gì?

  10/11/2022 |   2 Trả lời

 • Viết lịch trình nhập nhập 1 cạnh hình vuông vắn. Cho hiển thị lên màng hình chu vi hình vuông?

  viết lịch trình nhập nhập 1 cạnh hình vuông vắn. cho tới hiển thị lên màng hình chu vi hình vuông

  10/11/2022 |   1 Trả lời

 • Viết lịch trình tính chu vi và diện tích S hình chữ nhật, hình vuông vắn, hình tam giác nhập không tính tiền pascal?

  Viết lịch trình tính chu vi và diện tích S hình chữ nhật, hình vuông vắn, hình tam giác nhập không tính tiền pascal

  11/11/2022 |   1 Trả lời

 • Viết lịch trình nhập số vẹn toàn n(n=65000). In đi ra screen số chủ yếu phương nhỏ nhất tuy nhiên to hơn n.Nếu n là số chủ yếu phương thì in đi ra n?

  viết lịch trình nhập số vẹn toàn n(n<=65000).In đi ra screen số chủ yếu phương nhỏ nhất tuy nhiên to hơn n.Nếu n là số chủ yếu phương thì in đi ra n

  16/11/2022 |   0 Trả lời

 • Viết lịch trình Pascal nhập số n kể từ keyboard. Xuất đi ra mùng hình:

  + Các ước của n

  + Số lượng những ước của n

  + Tổng những ước của n 

  + Xét tổng cơ liệu có phải là số trả hảo?

  29/11/2022 |   0 Trả lời

 • Viết lịch trình nhập nhập chiều, chiều rông hình chữ nhật và nhập nhập cạnh của hình vuông vắn. Thông báo đi ra screen diện tích S hình nào là to hơn.

  Viết lịch trình nhập nhập chiều, chiều rông hình chữ nhật và nhập nhập cạnh của hình vuông vắn. Thông báo đi ra screen diện tích S hình nào là to hơn.

  30/11/2022 |   0 Trả lời

 • Viết lịch trình nhập 3 số a,b,h hãy biết só lớn số 1 nhập 3 số đó

  vViết lịch trình nhập 3 số a,b,h hãy biết só lớn số 1 nhập 3 số đó

  07/12/2022 |   0 Trả lời

 • viết lịch trình nhập nhập nhì số a,b .đánh giá coi a ,b là số âm hoặc dương,chẳn hoặc lẻ.đánh giá coi a đem phân tách không còn cho tới b hay là không.đánh giá coi a,b đem phân tách không còn cho tới 3 hoặc không

  viết lịch trình nhập nhập nhì số a,b .đánh giá coi a ,b là số âm hoặc dương,chẳn hoặc lẻ.đánh giá coi a đem phân tách không còn cho tới b hay là không.đánh giá coi a,b đem phân tách không còn cho tới 3 hoặc không

  07/12/2022 |   0 Trả lời

 • Tìm input, output và tế bào miêu tả thuật toán bài bác sau: xác lập một số trong những ngẫu nhiên x bất kì nhằm chứng tỏ là số chẵn không?

  Tìm input, output và tế bào miêu tả thuật toán bài bác sau: xác lập một số trong những ngẫu nhiên x bất kì nhằm chứng tỏ là số chẵn không?

  09/12/2022 |   0 Trả lời

 • Viết lịch trình Pascal nhập số kể từ keyboard. Xuất đi ra mùng hình:

  + Tính n!

  + Nhập số x kể từ keyboard.Tính nx

  14/12/2022 |   0 Trả lời

 • Viết lịch trình giải phương trình hàng đầu ax=b. Với a, b nhập kể từ keyboard.

  viết lịch trình giải phương trình hàng đầu ax=b.Với a,b nhập vị keyboard Tin

  17/12/2022 |   0 Trả lời

 • Cho x và nó là 2 chừng nhiều năm 2 cạnh của một hình chữ nhật. Viết lịch trình đối chiếu 2 độ quý hiếm x, nó và thông tin nó là hình vuông vắn hoặc hình chữ nhật thông thường.

  Cho x và nó là 2 chừng nhiều năm 2 cạnh của một hình chữ nhật. Viết lịch trình đối chiếu 2 độ quý hiếm x, nó và thông tin nó là hình vuông vắn hoặc hình chữ nhật thường

  18/12/2022 |   0 Trả lời

  Xem thêm: appeal là gì