complimentary là gì

Complementary và Complimentary là nhị tính kể từ thông thường xuất hiện nay nhập bài xích đua TOEIC. Bài viết lách tại đây sẽ hỗ trợ người gọi phân biệt cách sử dụng của bọn chúng và bài xích tập luyện áp dụng kèm theo.

Bạn đang xem: complimentary là gì

Published on

complementary chạm complimentary cach phan biet chạm bai tap khẩn khoản dung

Trong bài xích đua TOEIC thưa riêng biệt và giờ Anh thưa cộng đồng, Complementary và Complimentary là nhị tính kể từ khá thông dụng tuy nhiên lại rất dễ khiến lầm lẫn cho những người học tập nhập quy trình dùng vị cơ hội viết lách và phần phiên âm kha khá như là nhau. Bài viết lách tại đây sẽ hỗ trợ người gọi phân biệt cách sử dụng của bọn chúng và bài xích tập luyện áp dụng kèm theo.

Key takeaways

 1. Định nghĩa Complementary: là tính kể từ đem nghĩa “bổ sung, hỗ trợ cho nhau, thực hiện đầy đủ tăng về một góc cạnh này tê liệt theo phía tích rất rất rộng lớn hoặc chỉ ra rằng điểm thiếu vắng của nhau.”

 2. Định nghĩa Complimentary: là tính kể từ đem 2 nghĩa trọn vẹn không giống nhau là “khen ngợi, ca tụng” hoặc “ miễn phí”.

 3. Phân biệt Complementary và Complimentary nhập giờ Anh

 • Về cơ hội viết: Complementary và Complimentary chỉ không giống nhau ở vần âm ở sau chữ “L”.

 • Về cơ hội gọi : bọn chúng trọn vẹn như là nhau Khi đều sở hữu phiên âm là /ˌkɒm.plɪˈmen.tər.i/ (UK) hoặc

  /ˌkɑːm.pləˈmen.t̬ɚ.i/ (US).

 • Về cơ hội dùng: Complementary được sử dụng với nghĩa “bỗ trợ, bửa sung”, trong những lúc Complmentary được sử dụng với 2 tức thị “ca tụng, ca tụng ngợi” hoặc “miễn phí”.

Complementary là gì?

Complementary là tính kể từ đem nghĩa “bổ sung, hỗ trợ cho nhau.”

Phiên âm: /ˌkɒm.plɪˈmen.tər.i/

Cách sử dụng Complementary nhập giờ Anh

Complementary được dùng làm thể hiện nay sự đầy đủ tăng về một góc cạnh này tê liệt theo phía tích rất rất rộng lớn hoặc cũng rất có thể được dùng làm chỉ ra rằng điểm thiếu vắng của nhau.

Ví dụ 1: The CEOs' complementary strengths resulted in a successful leadership team. (Những thế mạnh bổ sung của những Giám đốc quản lý tiếp tục tạo ra một tổ ngũ hướng dẫn thành công xuất sắc.)

Ví dụ 2: The new ideas of marketing strategy presented are likely to lớn become supplementary and complementary. ( Những ý tưởng phát minh mới mẻ về kế hoạch marketing được trình diễn đem tài năng bổ sung cập nhật và hoàn thiện láo nháo nhau.)

Ví dụ 3: At this point, we need to lớn focus on controlling the complementary products to lớn the main product. (Vào thời đặc điểm này, tất cả chúng ta cần thiết triệu tập trấn áp những thành phầm bổ sung mang lại thành phầm chủ yếu.)

Ví dụ 4: We plan to lớn use the complementary financial facility to lớn upgrade the production line. (Chúng tôi dự tính tiếp tục dùng khoản vay mượn bổ sung nhập việc upgrade dây chuyền sản xuất tạo ra.)

Complementary

Complimentary là gì?

Complimentary là tính kể từ đem 2 nghĩa trọn vẹn không giống nhau là “khen ngợi, ca tụng” hoặc “ miễn phí”.

Phiên âm: /ˌkɑm·pləˈmen·tə·ri/

Cách sử dụng Complimentary nhập giờ Anh

Cách sử dụng 1: Complimentary được sử dụng với mục tiêu phân trần sự nghiền trở nên, ca tụng ngợi hoặc sự ngưỡng mộ so với ai tê liệt.

Ví dụ 1: Customers who have experienced our products are complimentary about them. ( Những quý khách hàng từng thưởng thức thành phầm của Cửa Hàng chúng tôi đều khen ngợi về bọn chúng.)

Ví dụ 2: In the year-end speech, the director was complimentary about the solidarity of the company's members. (Trong bài xích tuyên bố thời điểm cuối năm, giám đốc đã ca ngợi về ý thức câu kết của những member nhập doanh nghiệp lớn.)

Ví dụ 3: The reviews of our new products are highly complimentary. (Những nhận xét về những thành phầm mới mẻ của Cửa Hàng chúng tôi đều được ca tụng ngợi rất rất cao.)

Ví dụ 4: The manager is very complimentary about Linda’s performance in this project. (Giám đốc rất rất khen ngợi về việc thể hiện nay của Linda nhập dự án công trình này.)

Cách sử dụng 2: Ngoài cách sử dụng và đã được thưa phía trên, Complimentary còn được dùng nhằm ám chỉ tính free (thường là vé, sách, thành phầm hoặc công ty được hỗ trợ vị một công ty.). Lưu ý, nghĩa này được sử dụng khá thông dụng nhập bài xích đua TOEIC.

Ví dụ 1: The first 50 customers who successfully register as a thành viên will receive complimentary admission tickets. ( 50 quý khách hàng trước tiên ĐK member thành công xuất sắc tiếp tục sẽ có được những tấm vé nhập cửa ngõ miễn phí.)

Ví dụ 2: Each guest presenting at the sự kiện today will receive a complimentary dinner with the speakers. (Mỗi vị khách hàng xuất hiện nhập sự khiếu nại ngày hôm nay đều nhận được một suất bữa ăn miễn phí với mọi Speeker.)

Ví dụ 3: According to lớn the regulations, the ticket gatekeepers will get complimentary movie tickets at the over of the month. (Theo quy tấp tểnh, những nhân viên cấp dưới soát vé đã có được suất coi phim miễn phí nhập thời điểm cuối tháng.)

Ví dụ 4: Remember that parking is either complimentary or included in the booking fee. (Hãy lưu giữ rằng việc đậu xe pháo được miễn phí hoặc và đã được bao hàm nhập phí đặt điều chống.)

Complimentary

Phân biệt Complementary và Complimentary

Nhìn cộng đồng, Complementary và Complimentary khá tương đương cùng nhau về phong thái viết lách và cơ hội phiên âm. Tuy nhiên bọn chúng lại được dùng với những mục tiêu trọn vẹn khác lạ.

Complementary

Complimentary

Về cơ hội viết

Complementary

Xem thêm: tháng 2 la cung hoàng đạo gì

Complimentary

Về phiên âm

/ˌkɒm.plɪˈmen.tər.i/ (UK)

/ˌkɑːm.pləˈmen.t̬ɚ.i/ (US)

/ˌkɒm.plɪˈmen.tər.i/ (UK)

/ˌkɑːm.pləˈmen.t̬ɚ.i/ (US)

Về cơ hội dùng

được sử dụng với nghĩa “bổ sung, hỗ trợ, thực hiện đầy đủ tăng hoặc chỉ ra rằng điểm thiếu vắng của nhau”

được sử dụng với mục tiêu “bày tỏ sự nghiền trở nên, ca tụng ngợi hoặc sự ngưỡng mộ so với ai đó” hoặc nhằm ám chỉ “thứ gì này được hỗ trợ miễn phí”.

Ví dụ

The company partners' skill sets are distinct but complimentary. (Bộ khả năng của những đối tác chiến lược doanh nghiệp lớn tuy rằng khác lạ tuy nhiên bổ sung mang lại nhau

Ví dụ 1 (nghĩa loại nhất): All members' behavior is complementary in that they help each other achieve the ultimate goal indicated. (Tất cả hành động của những member thì đáng ca tụng ngợi ở phần chúng ta hùn nhau đạt được tiềm năng sau cùng tiếp tục chỉ ra rằng.)

Ví dụ 2 (nghĩa loại hai): We will offer complementary trial products on launch day. (Chúng tôi tiếp tục hỗ trợ thành phầm test miễn phí vào trong ngày tung ra.)

Bài tập luyện vận dụng

Chọn tính kể từ phù hợp (complementary hoặc complimentary) nhằm hoàn hảo câu

 1. I'm happy for your___ remarks.

 2. Gasoline and tires are two ___ goods.

 3. We offer ___ perfume testing service to lớn find more potential customers.

 4. Jane and her best friend are ___ to lớn one another.

Đáp án

 1. complimentary

 2. complementary

 3. complimentary

 4. complementary

Tổng kết

Complementary và Complimentary là một trong cặp tính kể từ thông thường xuyên xuất hiện nay nhập bài xích đua TOEIC và rất dễ khiến lầm lẫn mang lại sỹ tử vị sự tương đương nhập cơ hội phân phát âm và cả cơ hội viết lách. Trong Khi Complementary đem nghĩa “bổ sung, hỗ trợ cho nhau, thực hiện đầy đủ tăng hoặc chỉ ra rằng điểm thiếu vắng của nhau” thì Complimentary lại được sử dụng với nghĩa “khen ngợi, ca tụng” hoặc “ miễn phí”.

Tác fake kỳ vọng những kỹ năng và kiến thức và bài xích tập luyện áp dụng được hỗ trợ bên trên trên đây sẽ hỗ trợ người học tập thấy rõ ràng sự khác lạ thân thiết Complementary và Complimentary, kể từ tê liệt tránh khỏi những sai lầm không mong muốn ko xứng đáng đem trong những bài xích đua giờ Anh học tập thuật láo nháo nhập tiếp xúc hằng ngày.

Trích mối cung cấp tham lam khảo

 1. Admin. “Difference Between Complementary and Complimentary.” Compare the Difference Between Similar Terms, 26 Aug. năm trước, www.differencebetween.com/difference-between-complementary-and-vs-complimentary.

 2. “Complimentary Definition: 1. Praising or Expressing Admiration for Someone: 2. If Tickets, Books, Etc. Are Complimentary…. Learn More.” Cambridge Dictionary, 2022, dictionary.cambridge.org/dictionary/english/complimentary.

 3. “Complementary Definition: 1. Useful or Attractive Together: 2. (of Colours) Producing Black or White When Combined, And…. Learn More.” Cambridge Dictionary, trăng tròn July 2022, dictionary.cambridge.org/dictionary/english/complementary.

  Xem thêm: 7/4 là cung gì