conduct là gì

Từ điển cởi Wiktionary

Bạn đang xem: conduct là gì

Bước cho tới điều hướng Bước cho tới thám thính kiếm

Tiếng Anh[sửa]

Cách trừng trị âm[sửa]

 • IPA: /ˈkɑːn.ˌdəkt/
Canada[ˈkɑːn.ˌdəkt]

Danh từ[sửa]

conduct /ˈkɑːn.ˌdəkt/

Xem thêm: fasting là gì

 1. Hạnh kiểm, tư cơ hội, đạo đức nghề nghiệp, cơ hội đối xử.
  good conduct — hạnh kiểm tốt
  bad conduct — hạnh kiểm xấu
 2. Sự lãnh đạo, điều khiển và tinh chỉnh, phía dẫn; vận hành.

Thành ngữ[sửa]

 • regimental (company) conduct sheet: (Quân sự) Giấy ghi lỗi và kỷ luật của những người chiến sĩ.

Động từ[sửa]

conduct /ˈkɑːn.ˌdəkt/

Xem thêm: sponsor là gì

 1. Hướng dẫn
 2. Thực hiện
  conduct an experiment — tiến hành một cuộc thí nghiệm
 3. Chỉ huy, lãnh đạo, điều khiển; quản ngại, vận hành, coi nom.
  to conduct an army — lãnh đạo một đạo quân
  to conduct an orchestra — điều khiển và tinh chỉnh một dàn nhạc
  to conduct an affair — vận hành một công việc
 4. to conduct oneself — đối xử, hành xử, ăn ở
  to conduct onself well — đối xử tốt
 5. (Vật lý) Dẫn.
  to conduct heat — dẫn nhiệt

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

 • "conduct". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt free (chi tiết)