direct là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách trị âm[sửa]

 • IPA: /də.ˈrɛkt/
Hoa Kỳ[də.ˈrɛkt]

Ngoại động từ[sửa]

direct ngoại động từ /də.ˈrɛkt/

Bạn đang xem: direct là gì

 1. Gửi, ghi chép nhằm gửi cho tới (ai), ghi chép cho tới (ai); trình bày với (ai), trình bày nhằm nhắn (ai).
  to direct a letter to lớn someone — gửi một bức thư cho tới ai
  to direct one's remarks to lớn someone — trình bày với ai tiếng phán xét của mình
 2. Hướng nhắm (về phía... ).
  to direct one's attention to lớn... — phía sự xem xét về...
  to direct one's efforts to lớn... — phía toàn bộ sự nỗ lực nhập...
  to direct one's steps to lớn a place — phía bước tiến về vùng nào
  to direct one's eyes in some direction — phía đôi mắt nom về phía nào
 3. Chỉ đường; chỉ dẫn, chỉ huy, phân phối.
  to direct someone to lớn some place — dẫn đường cho tới ai cho tới địa điểm nào
 4. Điều khiển, lãnh đạo, quản lý.
  to direct a business — điều khiển và tinh chỉnh một việc làm kinh doanh
  to direct the operations — (quân sự) lãnh đạo những cuộc hành quân
 5. Ra mệnh lệnh, thông tư, bảo.
  to direct someone to lớn bởi something — rời khỏi mệnh lệnh (bảo) ai thực hiện gì
  to direct that... — rời khỏi mệnh lệnh rằng..., nói rằng...

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

direct nội động từ /də.ˈrɛkt/

 1. Ra mệnh lệnh.

Chia động từ[sửa]

Tính từ[sửa]

direct /də.ˈrɛkt/

Xem thêm: appeal là gì

 1. Thẳng, ngay lập tức, ngay tắp lự.
  a direct ray — tia chiếu thẳng
  a direct road — con phố thẳng
 2. Thẳng, thẳng, đích thân thích.
  to be in direct communication with... — liên hệ thẳng với...
  direct taxes — thuế trực thu
  direct speech — trình bày cơ hội trực tiếp
  direct method — cách thức trực tiếp
 3. Ngay trực tiếp, trực tiếp thắn; rõ rệt, ko xung quanh teo úp há, sáng tỏ, rẽ ròi.
  a direct argument — lý lẽ rạch ròi
 4. Hoàn toàn, vô cùng.
  to be in direct contradiction — trọn vẹn mâu thuẫn
  in direct opposition — trọn vẹn đối lập
 5. (Thiên văn học) Đi kể từ tây lịch sự đông đúc, thuận hành.
 6. (Âm nhạc) Không hòn đảo.
 7. (Ngôn ngữ học) Trực tiếp.
  direct object — té ngữ trực tiếp
 8. (Vật lý) Một chiều.
  direct current — dòng sản phẩm năng lượng điện một chiều

Phó từ[sửa]

direct /də.ˈrɛkt/

Xem thêm: hygiene là gì

 1. Thẳng, ngay; ngay tắp lự.
 2. Thẳng, thẳng.
  to communicate direct with... — liên hệ thẳng với...

Tham khảo[sửa]

 • "direct". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt không lấy phí (chi tiết)