employee là gì

Hỏi:

Em xin chào đài VOA. Cho em căn vặn sự không giống nhau Một trong những kể từ labour, workforce và employee. Xin cảm ơn.

Bạn đang xem: employee là gì

Trả lời:

Cám ơn các bạn tiếp tục gửi thắc mắc cho tới VOA. Quý khách hàng căn vặn phân biệt nghĩa của những kể từ labor và workforce và employee.

Riêng kể từ employee tức là nhân viên cấp dưới thực hiện cho 1 sở hoặc hãng sản xuất. Employee là danh kể từ count noun rất có thể ở số không nhiều an employee hoặc số nhiều employees.

1. Labor là làm việc. Người Anh viết labour.

Labor rất có thể dùng để làm danh kể từ hoặc động kể từ. Workforce chỉ dùng để làm danh kể từ.
Một nghĩa của labor là công thợ thuyền. Khi các bạn lấy xe pháo lên đường sửa, các bạn sẽ nhận biên lai bao gồm sở hữu nhị phần là labor (tính ngay số giờ người thợ thuyền máy chi ra nhằm sửa xe pháo của bạn) và parts (bộ phận thay cho thế.)

Những kể từ tại đây thông thường người sử dụng với labor:

+ Manual labor: làm việc tay chân.
+ Tất cả nhân viên cấp dưới thực hiện vô một doanh nghiệp lớn gọi là labor.
+ Labor dispute: cuộc giành giật cãi thân mật mái ấm và thợ thuyền.
+ Labor union: công đoàn thay mặt mang lại người công nhân và nhân viên.

Ví dụ:

+ Companies have gone around the world in tìm kiếm of cheap labor = Công ty lượn mọi chỗ bên trên toàn cầu thám thính điểm nào là lao công rẻ mạt.
+ Không người sử dụng cheap workforce.
+ Child labor law: luật làm việc thiếu thốn nhi.

Ví dụ:

The law designed to tát prevent child labor = Luật thực hiện đi ra dể ngăn ngừa nàn làm việc thiếu thốn nhi.

Những danh kể từ riêng biệt chỉ người sử dụng labor:

+ Go into labor: nhức đẻ.
+ Labor ward: quần thể mẹ.
+ Labor camp: trại tù khổ dịch.
+ Hard labor: khổ dịch.
+ Labor Day: ngày nghỉ lễ Lao Ðộng.
+ The Labour Party: Ðảng Lao Ðộng mặt mày Anh.
+ The Labor Party: Đảng Lao Ðộng ở nước Australia (viết không tồn tại u).

Xem thêm: grinding là gì

2. To labor: thao tác làm việc đặc biệt vất vả.

Ví dụ:

+ Villagers labored for years to tát build the bridge: dân xã vứt sức lực đi ra nhiều năm nhằm xây cầu.
+ Department of Labor: hoặc Labor Department: cỗ Lao Ðộng.

Thành ngữ: A labor of love: việc thực hiện trở ngại tuy nhiên các bạn thực hiện vì thế yêu thích say sưa chứ không cần vì thế lợi lộc.

Ví dụ:

+ I will not labor you with trivial matters = Tôi không thích thực hiện các bạn bận tâm vì thế những chuyện ko cần thiết.
+ Your argument is clear to tát us from the start. There’s no need to tát labor the point: Lý luận của người tiêu dùng Shop chúng tôi tiếp tục rõ ràng nghĩa ngay lập tức từ trên đầu. Không rất cần phải trình bày lên đường trình bày lại nữa.

3. Workforce: Lực lượng người công nhân, lực lượng lao động, giờ chỉ cộng đồng tổng số người thao tác làm việc hoặc đầy đủ kỹ năng thao tác làm việc vô một xứ, một doanh nghiệp lớn, một xưởng máy hay là 1 dự án công trình.

Ví dụ:

Company A employs a workforce of 40,000 men and women. Công ty A sở hữu một nhân lực bao gồm 40 ngàn nhân viên cấp dưới. Ten percent of the workforce will be reduced.

Tóm lại:

1. Labor workforce đều dùng để làm danh kể từ và thông thường người sử dụng ở số không nhiều.

2. Tuy nhiên labors (viết sở hữu s) Tức là thời hạn thao tác làm việc đặc biệt vất vả, công trạng. Their labors produced a fabulous evening of entertainment. Công lao đặc biệt vất vả của mình tạo thành một lịch trình vui chơi huy hoàng. Labor force và workforce nằm trong sở hữu nghĩa cộng đồng là tổng số người thao tác làm việc vô một doanh nghiệp lớn.

3. Workforce chỉ người sử dụng ở số không nhiều tuy nhiên tức là lực lượng người công nhân ý niệm số nhiều.

+ Tra Google sản phẩm chữ “responsibilities of the Labor Department” tiếp tục thấy những trách nhiệm của cục Lao Ðộng là thực hiện luật làm việc labor law và có rất nhiều cụm kể từ người sử dụng với labor.

Xem thêm: ml là gì

+ Tra group chữ “workforce development” cách tân và phát triển lực lượng lao động tiếp tục thấy trách nhiệm của office of Human Reources như lựa lựa chọn nhân viên cấp dưới, trấn áp hiện hữu và công tác làm việc phó thác và lưu lưu giữ và thăng thưởng nhân viên cấp dưới. Tất cả những việc ấy nằm trong địa phân tử workforce development, cách tân và phát triển lực lượng lao động, và là trách móc nhiệm của office of human resources.

--Chúc các bạn mạnh tiến--

* Quý vị rất có thể nêu câu hỏi/ ý kiến/ vướng mắc, mừng lòng gửi gmail cho tới địa chỉ: [email protected]