general là gì

Từ điển banh Wiktionary

Bước cho tới điều hướng Bước cho tới dò thám kiếm

Bạn đang xem: general là gì

Xem thêm: 0205 là mạng gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách trừng trị âm[sửa]

 • IPA: /ˈdʒɛn.rəl/
Hoa Kỳ[ˈdʒɛn.rəl]

Tính từ[sửa]

general /ˈdʒɛn.rəl/

 1. Chung, chung quy.
  a matter of general interest — một yếu tố sở hữu mối liên hệ cho tới quyền lợi chung; một yếu tố được quý khách quan tiền tâm
  to work for general welfare — thao tác làm việc vì như thế phúc lợi chung
  general opinion — chủ ý chung
  general knowledge — kỹ năng công cộng, kỹ năng phổ thông
 2. Tổng.
  a general election — cuộc tổng tuyển chọn cử
  a general strike — cuộc tổng kho bãi công
  inspector general — tổng thanh tra

Thành ngữ[sửa]

 • General Headquaters: (Quân sự) Tổng hành dinh cơ.
 • General Staff:
  1. (Quân sự) Sở tổng tư vấn, đại tướng mạo.
  2. Thường.
   a word that is in general use — một kể từ thông thường dùng
   as a general rule — bám theo lệ thường
   in general — thông thường; phiên phiến, đại thể
 • general dealer: Người chào bán bách hoá.
 • general hospital: Bệnh viện nhiều khoa.
 • general practitioner: Bác sĩ nhiều khoa.
 • general reader: Người gọi đầy đủ những loại sách.
 • general servant: Người hầu đầy đủ từng việc.

Danh từ[sửa]

general /ˈdʒɛn.rəl/

 1. Cái công cộng, cái đại thể, cái tổng quát lác, toàn thể.
  to argue from the general to tát the particular — suy tư cái công cộng rời khỏi cái riêng
  the general of mankind — toàn chuyên mục người
 2. (Quân sự) Tướng, ngôi nhà kế hoạch xuất sắc; ngôi nhà phương án chất lượng tốt.
 3. (The general) (từ cổ, nghĩa cổ) dân chúng quần bọn chúng.
 4. (Tôn giáo) Trưởng tu viện.
 5. Người hầu đầy đủ từng việc ((cũng) general vervant).

Tham khảo[sửa]

 • "general". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt không lấy phí (chi tiết)