give off là gì


Trang trước

Bạn đang xem: give off là gì

Trang sau  


Cụm động kể từ Give off đem 4 nghĩa:

Nghĩa kể từ Give off

Ý nghĩa của Give off là:

 • Phát rời khỏi sự ô nhiễm và độc hại hoặc điều gì cơ không dễ chịu

Ví dụ cụm động kể từ Give off

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Give off:

- The police stopped the khẩn khoản because it was GIVING OFF a lot of Đen smoke. Cảnh sát ngừng con xe chuyên chở vì như thế nó thải rời khỏi rất nhiều khí đen ngòm độc.

Nghĩa kể từ Give off

Ý nghĩa của Give off là:

 • Hãy hành vi Theo phong cách tuy nhiên quý khách nghĩ về về chúng ta

Ví dụ cụm động kể từ Give off

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Give off:

- She GIVES OFF an air of nobility. Cô ấy hành vi như giai tầng quý tộc.

Nghĩa kể từ Give off

Ý nghĩa của Give off là:

 • Mở rộng lớn, kéo dãn dài

Ví dụ cụm động kể từ Give off

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Give off:

- The company is GIVING OFF all over the country. Công ty không ngừng mở rộng bên trên từng toàn quốc.

Nghĩa kể từ Give off

Ý nghĩa của Give off là:

 • Theo hoặc lấy 1 trong nhì hoặc nhiều Trụ sở vì như thế công tác PC

Ví dụ cụm động kể từ Give off

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Give off:

- A particular application of a processing code can be GIVEN OFF while requiring minimal run-time tư vấn. Một phần mềm đặc biệt quan trọng của mã xử lý rất có thể được vận dụng trong lúc đòi hỏi tương hỗ chạy ít nhất.

Một số cụm động kể từ khác

Ngoài cụm động kể từ Give off bên trên, động kể từ Give còn tồn tại một trong những cụm động kể từ sau:

 • Cụm động từ Give away

 • Cụm động từ Give back

 • Cụm động từ Give in

 • Cụm động từ Give in to

 • Cụm động từ Give it to

 • Cụm động từ Give it up for

 • Cụm động từ Give it up to

 • Cụm động từ Give of

 • Cụm động từ Give off

  Xem thêm: hình lập phương là gì

 • Cụm động từ Give onto

 • Cụm động từ Give out

 • Cụm động từ Give out to

 • Cụm động từ Give over

 • Cụm động từ Give over to

 • Cụm động từ Give up

 • Cụm động từ Give up on

 • Cụm động từ Give up to

 • Cụm động từ Give way

 • Cụm động từ Give way to

 • Cụm động từ Give yourself up

 • Cụm động từ Give yourself up to


Trang trước

Trang sau  

g-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jspBài viết lách liên quan

 • 160 bài học kinh nghiệm ngữ pháp giờ đồng hồ Anh hoặc nhất

 • 155 bài học kinh nghiệm Java giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 100 bài học kinh nghiệm Android giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 247 bài học kinh nghiệm CSS giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 197 thẻ HTML cơ bản

 • 297 bài học kinh nghiệm PHP

 • 101 bài học kinh nghiệm C++ hoặc nhất

 • 97 bài xích tập luyện C++ đem giải hoặc nhất

 • 208 bài học kinh nghiệm Javascript đem giải hoặc nhất

  Xem thêm: remark là gì