glimpse là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách phân phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈɡlɪɱs/
Hoa Kỳ[ˈɡlɪɱs]

Danh từ[sửa]

glimpse /ˈɡlɪɱs/

 1. Cái nom lướt qua loa, ánh nhìn thông thoáng qua loa.
  to get (have) a glimpse of something — nom lướt qua loa dòng sản phẩm gì
 2. Sự thông thoáng hiện tại.
 3. Ý suy nghĩ tù mù, ý niệm tù mù.
 4. Đại cương.
  glimpses of the world history — đại cương lịch sử hào hùng thế giới

Ngoại động từ[sửa]

glimpse ngoại động từ /ˈɡlɪɱs/

Bạn đang xem: glimpse là gì

 1. Nhìn lướt qua loa, nom thông thoáng qua; thông thoáng thấy.

Chia động từ[sửa]

glimpse

Xem thêm: tiểu đường tuýp 1 2 3 la gì

Xem thêm: vô cơ là gì

Dạng không chỉ là ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to glimpse
Phân kể từ hiện tại tại glimpsing
Phân kể từ quá khứ glimpsed
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại glimpse glimpse hoặc glimpsest¹ glimpses hoặc glimpseth¹ glimpse glimpse glimpse
Quá khứ glimpsed glimpsed hoặc glimpsedst¹ glimpsed glimpsed glimpsed glimpsed
Tương lai will/shall² glimpse will/shall glimpse hoặc wilt/shalt¹ glimpse will/shall glimpse will/shall glimpse will/shall glimpse will/shall glimpse
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại glimpse glimpse hoặc glimpsest¹ glimpse glimpse glimpse glimpse
Quá khứ glimpsed glimpsed glimpsed glimpsed glimpsed glimpsed
Tương lai were to glimpse hoặc should glimpse were to glimpse hoặc should glimpse were to glimpse hoặc should glimpse were to glimpse hoặc should glimpse were to glimpse hoặc should glimpse were to glimpse hoặc should glimpse
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại glimpse let’s glimpse glimpse
 1. Cách phân chia động kể từ cổ.
 2. Thường phát biểu will; chỉ phát biểu shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường phát biểu shall và chỉ phát biểu will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Nội động từ[sửa]

glimpse nội động từ /ˈɡlɪɱs/

 1. (Thơ ca) Thoáng hiện tại.

Chia động từ[sửa]

glimpse

Dạng không chỉ là ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to glimpse
Phân kể từ hiện tại tại glimpsing
Phân kể từ quá khứ glimpsed
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại glimpse glimpse hoặc glimpsest¹ glimpses hoặc glimpseth¹ glimpse glimpse glimpse
Quá khứ glimpsed glimpsed hoặc glimpsedst¹ glimpsed glimpsed glimpsed glimpsed
Tương lai will/shall² glimpse will/shall glimpse hoặc wilt/shalt¹ glimpse will/shall glimpse will/shall glimpse will/shall glimpse will/shall glimpse
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại glimpse glimpse hoặc glimpsest¹ glimpse glimpse glimpse glimpse
Quá khứ glimpsed glimpsed glimpsed glimpsed glimpsed glimpsed
Tương lai were to glimpse hoặc should glimpse were to glimpse hoặc should glimpse were to glimpse hoặc should glimpse were to glimpse hoặc should glimpse were to glimpse hoặc should glimpse were to glimpse hoặc should glimpse
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại glimpse let’s glimpse glimpse
 1. Cách phân chia động kể từ cổ.
 2. Thường phát biểu will; chỉ phát biểu shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường phát biểu shall và chỉ phát biểu will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Tham khảo[sửa]

 • "glimpse". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt free (chi tiết)

Lấy kể từ “https://harborcharterschool.org/w/index.php?title=glimpse&oldid=2016300”