học tiếng anh là gì

Bản dịch

Tôi mong muốn được học bên trên ngôi trường đại học của chúng ta trong_________.

expand_more I would lượt thích lớn study at your university for ___________.

Bạn đang xem: học tiếng anh là gì

Tôi với cần trả học phí là SV trao thay đổi ở ngôi trường này hoặc không?

Is there a cost lớn study as an exchange student at your university?

Chúng tôi nhận ra bài xích phân tích này đang được góp sức tăng những kỹ năng và kiến thức học thuật về những yếu tố...

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…

Ví dụ về phong thái dùng

., Lúc cậu/cô ấy nhập cuộc lớp học của tôi/ chính thức thao tác làm việc bên trên...

I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began lớn work at… .

1991 - 1995 / Đại học Seattle / Seattle, WA
Cử nhân Quản trị Kinh doanh

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration

., tôi đang được học/tích lũy/mở rộng lớn kỹ năng và kiến thức của tôi về nghành nghề dịch vụ...

During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…

Tôi với cần trả học phí là SV trao thay đổi ở ngôi trường này hoặc không?

Is there a cost lớn study as an exchange student at your university?

Chúng tôi nhận ra bài xích phân tích này đang được góp sức tăng những kỹ năng và kiến thức học thuật về những yếu tố...

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…

Chúc mừng chúng ta đang được trúng tuyển chọn đại học! Chúc chúng ta tận thưởng quãng đời SV của mình!

Well done on getting into University. Have a great time!

Tôi mong muốn được học bên trên ngôi trường đại học của chúng ta trong_________.

I would lượt thích lớn study at your university for ___________.

Tôi với được trao bảng điểm cuối kì học trao thay đổi này không?

Do I get an academic transcript at the kết thúc of my exchange?

Tôi hoàn toàn có thể mò mẫm vấn đề về những khóa học ở đâu?

Xem thêm: kaspersky là gì

Where can I find information about all the courses available?

Khóa học này còn có bao hàm thời hạn thực tập luyện hoặc không?

Does the course involve an internship as well?

Những đòi hỏi nguồn vào của ngôi trường đại học là gì?

What are the entry requirements of the university?

Bạn với gửi mang lại tôi thư chào nhập học đầu tiên không?

Are you going lớn send bầm a formal offer?

Bạn với hướng dẫn cụ thể về khóa học không?

Do you have a detailed mô tả tìm kiếm of the course?

Trường đại học với đáp ứng điểm ở không?

Does the university guarantee accommodation as well?

Có trung tư thế thao của ngôi trường đại học hoặc không?

Is there a university sports center?

Tôi cho tới nhằm chất vấn về những thời cơ học bổng

I am here lớn inquire about funding opportunities.

Tôi mong muốn đăng kí khóa học ____________.

I want lớn apply for _____________ course.

Tôi mong muốn ghi danh vào một trong những ngôi trường đại học

I would lượt thích lớn enroll at a university.

Ngôn ngữ nào là tôi hoàn toàn có thể học ở trường?

Xem thêm: bình đẳng giới là gì

What languages can I study at your school?

Có những loại học bổng nào là hiện tại có?

What kinds of scholarships are available?