inspector là gì

Công cụ cá nhân
 • /in'spektə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người thanh tra
  Phó trưởng khu vực cảnh sát
  inspector of taxes
  nhân viên thuế vụ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật công cộng

  người giám định
  người kiểm tra
  nhân viên kiểm tra

  Kinh tế

  người kiểm nghiệm
  người kiểm tra
  hide inspector
  người đánh giá quality domain authority thú
  sorting inspector
  người đánh giá phân loại
  veterinary inspector
  người đánh giá thú y
  người theo dõi dõi
  nhân viên kiểm tra
  customs inspector
  nhân viên đánh giá hải quan
  inspector of weights and measures
  nhân viên đánh giá cân nặng lường
  marine inspector
  nhân viên đánh giá sản phẩm hải
  sanitary inspector
  nhân viên đánh giá lau chùi và vệ sinh (công cộng)
  viên thanh tra

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  assessor , auditor , checker , controller , detective , investigator , monitor , overseer , police officer , private eye , reviewer , scrutinizer , sleuth , tester

  Bạn đang xem: inspector là gì

  Xem thêm: miss charm là gì

  tác fake

  Tìm tăng với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ