int là gì

Biến int chỉ chứa chấp số nguyên

Int, viết lách tắt của "integer", là một trong những loại biến hóa cơ phiên bản được thiết kế nhập trình biên dịch và được dùng nhằm khái niệm những biến hóa số lưu giữ toàn cỗ số. Các loại tài liệu không giống bao hàm float và double .

Bạn đang xem: int là gì

C, C ++, C # và nhiều ngữ điệu thiết kế không giống nhận dạng int bên dưới dạng loại tài liệu.

Trong C ++, sau đấy là cơ hội chúng ta khai báo một biến hóa số nguyên:

int a = 7;

Giới hạn Int

Chỉ toàn cỗ số hoàn toàn có thể được tàng trữ trong số biến hóa int, tuy nhiên vì thế bọn chúng hoàn toàn có thể tàng trữ cả số dương và số âm, bọn chúng cũng rất được xem như là đã ký kết .

Ví dụ, 27, 4908 và -6575 là những mục nhập int hợp thức, tuy nhiên 5.6 và b thì ko. Các số sở hữu phần phân số đòi hỏi biến hóa loại float hoặc double, cả nhị đều hoàn toàn có thể chứa chấp những vệt thập phân.

Kích thước của số hoàn toàn có thể được tàng trữ nhập int thông thường ko được khái niệm nhập ngữ điệu, tuy nhiên thay cho nhập cơ tùy thuộc vào PC đang hoạt động công tác. Trong C #, int là 32 bit, vì thế, phạm vi độ quý hiếm là kể từ -2,147,483,648 cho tới 2,147,483,647. Nếu những độ quý hiếm to hơn được đòi hỏi, loại song hoàn toàn có thể được dùng.

Xem thêm: tts là gì

Nullable Int là gì?

Nullable int sở hữu nằm trong phạm vi độ quý hiếm như int, tuy nhiên nó hoàn toàn có thể tàng trữ null ngoài ra số nguyên vẹn. quý khách hoàn toàn có thể gán một độ quý hiếm mang đến nullable int như chúng ta thực hiện mang đến int, và chúng ta cũng hoàn toàn có thể gán một độ quý hiếm null.

Nullable int hoàn toàn có thể hữu ích khi bạn thích thêm 1 hiện trạng không giống (không hợp thức hoặc uninitialized) vào một trong những loại độ quý hiếm. Nullable int ko thể được dùng trong khoảng lặp vì thế những biến hóa vòng lặp cần luôn luôn được khai báo là int.

Int đối với Float và Double

Int tương tự động giống như những loại float và double, tuy nhiên bọn chúng đáp ứng những mục tiêu không giống nhau.

Int:

Xem thêm: hay đau đầu là bệnh gì

  • Chiếm không nhiều không khí rộng lớn những loại không giống
  • Có số học tập thời gian nhanh rộng lớn
  • Chỉ dùng toàn cỗ số
  • Sử dụng cache và đường truyền truyền tài liệu hiệu suất cao rộng lớn

Phao và song loại :

  • Sử dụng gấp rất nhiều lần bộ nhớ lưu trữ
  • cũng có thể chứa chấp vệt thập phân
  • cũng có thể đựng nhiều ký tự động rộng lớn

Sự khác lạ trong những loại float và double ở trong phạm vi độ quý hiếm. Phạm vi của gấp rất nhiều lần là gấp rất nhiều lần của phao, và nó đựng nhiều chữ số rộng lớn.

Lưu ý: INT cũng rất được dùng như 1 công thức nhập Microsoft Excel nhằm thực hiện tròn xoe số xuống, tuy nhiên nó ko tương quan gì cho tới int như được tế bào miêu tả bên trên trang này.