khiếu nại là gì

Khiếu nại là gì? Cách thực hiện đơn, kiểu dáng năng khiếu nại

Bạn đang xem: khiếu nại là gì

Khiếu nại là gì? Mẫu đơn năng khiếu nại năm 2023 và cơ hội ghi (Hình kể từ internet)

1. Khiếu nại là gì?

Khiếu nại là sự công dân, cơ sở, tổ chức triển khai hoặc cán cỗ, công chức theo gót giấy tờ thủ tục vì thế Luật Khiếu nại quy toan, ý kiến đề xuất cơ sở, tổ chức triển khai, cá thể sở hữu thẩm quyền đánh giá lại đưa ra quyết định hành chủ yếu, hành động hành chủ yếu của cơ sở hành chủ yếu đất nước, của người dân có thẩm quyền nhập cơ sở hành chủ yếu đất nước hoặc đưa ra quyết định kỷ luật cán cỗ, công chức khi sở hữu địa thế căn cứ nhận định rằng đưa ra quyết định hoặc hành động này là trái khoáy pháp lý, xâm phạm quyền, quyền lợi hợp lí của tôi.

Trong đó:

- Quyết toan hành chính là văn phiên bản vì thế cơ sở hành chủ yếu đất nước hoặc người dân có thẩm quyền nhập cơ sở hành chủ yếu đất nước phát hành nhằm đưa ra quyết định về một yếu tố ví dụ nhập hoạt động và sinh hoạt vận hành hành chủ yếu đất nước được vận dụng một chuyến so với một hoặc một trong những đối tượng người dùng ví dụ.

- Hành vi hành chính là hành động của cơ sở hành chủ yếu đất nước, của người dân có thẩm quyền nhập cơ sở hành chủ yếu đất nước tiến hành hoặc ko tiến hành trọng trách, công vụ theo gót quy toan của pháp lý.

- Quyết toan kỷ luật là đưa ra quyết định vày văn phiên bản của những người đứng đầu tư mạnh quan lại, tổ chức triển khai nhằm vận dụng một trong những kiểu dáng kỷ luật so với cán cỗ, công chức nằm trong quyền vận hành của tôi theo gót quy toan của pháp lý về cán cỗ, công chức.

(Khoản 1, 8, 9, 10 Luật Khiếu nại 2011)

2. Hình thức năng khiếu nại

Điều 8 Luật Khiếu nại 2011 quy toan 02 kiểu dáng năng khiếu nại sau:

- Khiếu nại vày đơn;

- Khiếu nại thẳng.

3. Cách thực hiện đơn năng khiếu nại

Trường hợp ý năng khiếu nại được tiến hành vày đơn thì nhập đơn năng khiếu nại nên ghi rõ ràng những nội dung sau:

- Ngày, mon, năm năng khiếu nại;

- Tên, vị trí của những người năng khiếu nại;

- Tên, vị trí của cơ sở, tổ chức triển khai, cá thể bị năng khiếu nại;

- Nội dung, nguyên nhân năng khiếu nại, tư liệu tương quan cho tới nội dung năng khiếu nại;

Xem thêm: overthink là gì

- Yêu cầu xử lý của những người năng khiếu nại.

Đơn năng khiếu nại nên vì thế người năng khiếu nại ký thương hiệu hoặc lăn tay.

4. Mẫu đơn năng khiếu nại năm 2023

- Mẫu đơn năng khiếu nại được phát hành tất nhiên Nghị toan 124/2020/NĐ-CP.

Mẫu đơn năng khiếu nại năm 2023

- Cách viết lách đơn năng khiếu nại:

(1) Tên cơ sở, tổ chức triển khai, cá thể sở hữu thẩm quyền xử lý năng khiếu nại.

(2) Họ, thương hiệu và vị trí của những người năng khiếu nại:

- Nếu là kẻ thay mặt đại diện của cơ sở, tổ chức triển khai tiến hành việc năng khiếu nại thì ghi rõ ràng chức vụ, thương hiệu cơ sở, tổ chức triển khai nhưng mà bản thân được đại diện;

- Nếu là kẻ được ủy quyền năng khiếu nại thì ghi rõ ràng cơ sở, tổ chức triển khai, cá thể ủy quyền.

(3) Nếu người năng khiếu nại không tồn tại CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân thì ghi những vấn đề theo gót sách vở tùy thân mật.

(4) Tên và vị trí của cơ sở, tổ chức triển khai, cá thể bị năng khiếu nại.

(5) Khiếu nại đưa ra quyết định hành chủ yếu, hành động hành chủ yếu về sự gì (ghi rõ ràng năng khiếu nại lần thứ nhất hoặc chuyến hai).

(6) Ghi tóm lược nội dung năng khiếu nại; ghi rõ ràng hạ tầng của việc năng khiếu nại; đòi hỏi xử lý năng khiếu nại.

5. Thời hiệu năng khiếu nại

- Thời hiệu năng khiếu nại là 90 ngày, Tính từ lúc ngày có được đưa ra quyết định hành chủ yếu hoặc hiểu rằng đưa ra quyết định hành chủ yếu, hành động hành chủ yếu.

- Trường hợp ý người năng khiếu nại ko tiến hành được quyền năng khiếu nại theo như đúng thời hiệu vì như thế đau đớn nhức, thiên tai, địch họa, lên đường công tác làm việc, tiếp thu kiến thức ở điểm xa cách hoặc vì như thế những trở quan ngại khách hàng quan lại không giống thì thời hạn sở hữu trở quan ngại cơ ko tính nhập thời hiệu năng khiếu nại.

(Điều 9 Luật Khiếu nại 2011)

Xem thêm: ship là gì

Nội dung nêu bên trên là phần trả lời, tư vấn của Cửa Hàng chúng tôi giành riêng cho quý khách của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách hàng còn vướng giắt, sướng lòng gửi về Thư điện tử [email protected].