kind of là gì

  • Giáo dục
  • Học giờ đồng hồ Anh

Thứ sáu, 11/3/2016, 16:42 (GMT+7)

Những kể từ này hoàn toàn có thể thay cho thế nhau về nghĩa. "Kind of" khá thông thườn trong những lúc "sort of" sử dụng vô văn trình bày nhiều hơn nữa, còn "type of" hoặc xuất hiện tại ở văn viết lách.

Bạn đang xem: kind of là gì

Kind of dùng để làm duy nhất group đem đặc thù tương tự động nhau hoặc một loại xác lập. Ví dụ "Vehicles use two kind of fuel - petrol and diesel (Phương tiện giao thông vận tải sử dụng 2 loại nhiên liệu là xăng và dầu).

Còn type of dùng để làm chỉ sự đa dạng chủng loại của một loại, ví dụ : Type of siêu xe, type of bread....

Sort of duy nhất group đem nằm trong đặc thù cùng nhau, ví dụ : "We both lượt thích the same sort of music" (Chúng tôi đều thích một dòng sản phẩm nhạc).

Cả 3 thông thường đem this hoặc that đứng trước và danh kể từ số không nhiều theo gót sau. Một số ví dụ:

- His teacher does not tolerate this kind of mistake (Thầy của anh ý tớ ko mang lại qua loa lỗi loại này).

- She is the sort of woman who always gets what she wants (Cô ấy là loại người phụ phái nữ luôn luôn đem những gì bản thân muốn).

- What type of siêu xe bởi you drive? (Anh lái loại xe pháo nào là vậy?)

Kinds of, sorts of, types of tiếp tục lên đường với these hoặc those. Ví dụ:

Xem thêm: ý nghĩa quan trọng nhất của phong trào đồng khởi là gì

- My teacher does not tolerate these kinds of mistakes (Thầy giáo tôi ko bỏ dở những lỗi loại này).

- I hate those sorts of people who only care about money (Tôi ghét bỏ loại người chỉ biết quan hoài cho tới tiền).

- These types of cars are expensive to tát run rẩy. (Những nhãn hiệu xe thế này giắt lắm).

Trong văn trình bày, kind of sort of còn được dùng để làm thực hiện nhẹ nhõm, thực hiện mang lại câu tách nóng bức hoặc lịch thiệp rộng lớn. Ví dụ "She's kind of strange" (Cô ấy khá kỳ lạ), "I sort of think we should go home" (Tôi chợt suy nghĩ tất cả chúng ta nên về nhà).

Kind of và sort of khi dùng thường thì tiếp tục là 1 trong những cụm danh kể từ, trong những lúc nếu như dùng để làm đem ý nhẹ nhõm câu, trình bày tách thì lại phát triển thành trạng kể từ và hoàn toàn có thể đứng trước những kể từ không giống hoặc cuối câu.

Ví dụ:

- What sorts of shoes bởi you need? (Bạn cần thiết loại giầy nào?).

Xem thêm: tiến thoái lưỡng nan là gì

It's cold in here, kind of (Ở phía trên lạnh lẽo đấy).

Tiếng Anh đem sự khác lạ thân ái văn viết lách và văn trình bày, bởi vậy người học tập cần thiết để ý dùng trúng kể từ vào cụ thể từng tình huống. Người Anh hoàn toàn có thể ko trình bày giống như các gì dạy dỗ vô giấy tờ, tuy nhiên khi chúng ta viết lách thì tiếp tục tương tự động sách.

Hải Khanh