lime la gi

/laim/

Thông dụng

Danh từ

(thực vật học) chanh lá cam
Màu vàng chanh
(thực vật học) (như) linden
Nhựa bẫy chim
Vôi

Ngoại động từ

Bẫy chim vày nhựa
Bón vôi, rắc vôi
Nhúng vô nước vôi, dìm vô nước vôi

Chuyên ngành

Hóa học tập & vật liệu

vôi, đá vôi

Giải quí EN: 1. the chemical substance calcium oxide, CaO, a solid in the sườn of white to tát grayish pebbles, produced by heating crushed limestone to tát a temperature of about 900°C. It is one of the most commonly produced materials, and is widely used in building, agriculture, and metal refining, and in water and waste treatment.the chemical substance calcium oxide, CaO, a solid in the sườn of white to tát grayish pebbles, produced by heating crushed limestone to tát a temperature of about 900°C. It is one of the most commonly produced materials, and is widely used in building, agriculture, and metal refining, and in water and waste treatment. 2. produced from or containing lime. Thus, lime glass, lime mortar, lime putty, and sánh on.produced from or containing lime. Thus, lime glass, lime mortar, lime putty, and sánh on. Giải quí VN: 1. phù hợp hóa chất can xi oxit, CaO, dạng cuội rắn làm nên màu kể từ white cho tới nâu, được phát hành bằng phương pháp nung đá vôi nghiền cho tới nhiệt độ phỏng khoảng tầm 900°C. Nó là một trong trong mỗi vật tư phát hành phổ biến nhất, và được dùng thoáng rộng vô thi công, nông nghiệp, và tinh luyện sắt kẽm kim loại, và vô xử lý nước và rác rưởi thải.2. phát hành kể từ hoặc chứa chấp vôi. Như, thủy tinh anh vôi, xi măng vôi, xi măng trát ko cát, và nhiều nữa.

Toán & tin cẩn

vàng chanh

Xây dựng

đá vôi bitum
vôi xanh

Kỹ thuật cộng đồng

chanh cốm
keo
đá vôi
gỗ tình nhân đề
quét vôi
lime brush
chổi quét dọn vôi
lime whitewash
sự quét dọn vôi trắng
vôi
vôi (khoáng vật)

Kinh tế

chanh cốm
chanh lá cam
sữa vôi
tinh dầu

Bạn đang xem: lime la gi

vôi

Xem thêm: post graduate là gì

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ