mold là gì

/moʊld/

Thông dụng

Danh kể từ & nước ngoài động từ

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (như) mould

Chuyên ngành

Cơ - Điện tử

(v) đúc; (n) khuôn đúc

Y học

cái khuôn

Kỹ thuật cộng đồng

côn
khuôn
bending mold
khuôn uốn
blank mold
khuôn tinh
blank mold turnover
sự tảo sụp khuôn phôi
blow mold
khuôn thổi
blowing mold
khuôn thổi
body mold
khuôn thô
bubble-mold cooling
làm nguội ngoài khuôn
casting mold
khuôn nhằm đúc
casting mold
khuôn đúc
center-gated mold
khuôn đem cửa ngõ dẫn ở chủ yếu giữa
chill mold
khuôn kim loại
closed mold
khuôn kín
cold mold
khuôn dập nguội
cold runner mold
khuôn rãnh ngang nguội
compression mold
khuôn đúc áp lực
compression mold
khuôn ép
covered floor mold
khuôn hố kín
deal mold casting
vật đúc khuôn cát
die mold
khuôn dập
die mold
khuôn đúc áp lực
die mold
khuôn ép
dip mold
khuôn đúc hoa văn
double-cavity mold
khuôn nhì khoang
double-cavity mold
khuôn vùng kép
dry-sand mold
khuôn khô
face mold
khuôn cắt
family mold
khuôn bộ
flash mold
khuôn đem lỗ thoát
flash mold
khuôn xay nhanh
flexible mold
khuôn đàn hồi
floor mold
khuôn hố
floor mold
khuôn bên trên nền
fluidity mold
khuôn chảy
fluidity mold
khuôn dễ dàng chảy
font mold
khuôn đúc rét chảy
gang mold
khuôn bộ
gang mold
khuôn nhiều nhánh
green mold casting
sự đúc sử dụng khuôn cát tươi
green-sand mold
khuôn tươi
group mold
khuôn nhóm
heating mold
khuôn nhiệt
hot mold
khuôn đúc nóng
hot runner mold
khuôn rãnh dẫn nóng
ingot mold
khuôn đúc thép thỏi
ingot mold
khuôn đúc thỏi
ingot mold
khuôn đúc thỏi (thép)
injection mold
khuôn đúc áp lực
injection mold
khuôn đúc vật liệu nhựa áp lực
injection mold
khuôn đúc vật liệu nhựa mềm nóng
investment mold
khuôn khuôn chảy
investment mold
khuôn sáp
investment mold
khuôn vỏ mỏng
loam mold
khuôn á sét
loam mold
khuôn trộn sét
long-life mold
khuôn sử dụng nhiều lượt
long-life mold
khuôn vĩnh cửu
loose-detail mold
khuôn cụ thể lỏng
lost wax mold
khuôn đúc khuôn chảy
lost wax mold
khuôn sáp chảy
mold breathing
thông khí khuôn
mold brick
gạch đúc kể từ khuôn
mold casting
sự đúc vô khuôn
mold cavity
hốc khuôn
mold closer
thiết bị che khuôn
mold closing
sự che khuôn
mold closing
sự ráp khuôn
mold coating
lớp phủ khuôn
mold core
lõi khuôn
mold core
nòng khuôn
mold core
ruột khuôn
mold drying
sấy khuôn
mold efficiency
hiệu suất đúc khuôn
mold emptier
bộ toá khuôn
mold engraving
khắc khuôn
mold for casting
khuôn nhằm đúc
mold for casting
khuôn đúc
mold for plastics
khuôn đúc hóa học dẻo
mold for thermoplastics
khuôn đúc áp lực
mold for thermoplastics
khuôn đúc vật liệu nhựa mềm nóng
mold holder
giá (đỡ) khuôn
mold holder
giá khuôn
mold insert
đệm khuôn
mold insert
ống lót khuôn
mold lubricant
chất dung dịch trơn khuôn
mold maker
người sản xuất khuôn
mold mark
dấu khuôn ép
mold oil
dầu thực hiện khuôn
mold oil
dầu mỡ bôi ván khuôn
mold pattern
mẫu đúc khuôn
mold placer
máy dập khuôn
mold placer
thợ xếp khuôn
mold release agent
chất túa khuôn
mold release agent
chất thực hiện nhả khuôn
mold release agent
chất toá khuôn
mold reusing
sự sử dụng lại khuôn
mold shrinkage
độ teo khuôn đúc
mold stamp
khuôn dập lưới tròn
mold yard
sân sụp khuôn
mould or US mold
làm khuôn
mould, mold
khuôn đúc
multicavity mold
khuôn đúc nhiều ngăn
multiple mold
khuôn bộ
multiple mold
khuôn nhiều nhánh
multi_impression mold
khuôn dập nhiều rãnh
parision mold
khuôn ống đúc thổi
paste mold
khuôn bột nhão
permanent mold
khuôn kim loại
permanent mold
khuôn vĩnh cửu
permanent mold
khuôn vĩnh viễn
permanent-mold casting
sự đúc khuôn vĩnh cửu
pig mold
khuôn đúc gang thỏi
pig mold
khuôn đúc thỏi
plaster mold
khuôn thạch cao
porous mold
khuôn tổ ong
portable mold
khuôn di động
portable mold
khuôn đúc xách tay
portable mold
khuôn xách tay
positive mold
khuôn công ty động
positive mold
khuôn đúc hoàn toàn vẹn (chất dẻo)
positive mold
khuôn dương
powder mold coating
lớp phủ khuôn vì chưng bột
powder mold coating (pmc)
lớp bột phủ khuôn
press mold
khuôn đúc (áp lực)
press mold
khuôn ép
press mold
khuôn nén
rail mold
khuôn ray
removable flask mold
khuôn ko khung
rough mold
khuôn gỗ
runnerless mold
khuôn ko rãnh dẫn
runnerless mold
khuôn ko rãnh ngang
sand and clay mold
khuôn cát-sét
sand mold
khuôn cát
scratched mold
khuôn cào mặt
semipositive mold
khuôn cung cấp quyết định dạng
semipostive mold
khuôn đúc ngay gần hoàn toàn vẹn (chất dẻo)
semipostive mold
khuôn nửa dương
sheel mold
khuôn vỏ mỏng
shell-mold material
vật liệu khuôn vỏ
single impression mold
khuôn rãnh đơn
skin-dried mold
khuôn sấy mặt
sliding mold
khuôn trượt
soap mold
khuôn đúc xà phòng
spiral-mold cooling
sự thực hiện nguội vì chưng khuôn xoắn ốc
split mold
khuôn vấp ngã đôi
split mold
khuôn dập hở
split mold
khuôn ghép
split mold
khuôn banh (được)
split mold
khuôn tách
split mold
khuôn toá được
split-ring mold
khuôn vòng
sprayed metal mold
khuôn phun kim loại
spring box mold
khuôn vỏ hộp lò xo
suction mold
khuôn đúc loại hút
thermoplastic mold
khuôn đúc mềm nóng
transfer mold
khuôn đúc xay chuyển
transfer mold
khuôn đúc xay phun
turn mold blowing
sự thổi khuôn quay
two-level mold
khuôn đúc nhì mức
two-prat mold
khuôn nhì hòm
unit mold
khuôn đúc đơn
vacuum mold
khuôn chân không
vacuum mold
ván khuôn chân không
vibrating mold
khuôn rung
khuôn nhằm đúc
khuôn đúc

Giải mến EN: A hollow sườn or pattern into which molten metal or plastic is poured to tát sườn a desired shape when the material cools..

Giải mến VN: Một khuôn trống rỗng sắt kẽm kim loại hoặc vật liệu nhựa được sụp vô nhằm mục tiêu đưa đến một hình dạng theo dõi ước muốn Khi vật tư được sản xuất nguội.

Bạn đang xem: mold là gì

compression mold
khuôn đúc áp lực
die mold
khuôn đúc áp lực
dip mold
khuôn đúc hoa văn
font mold
khuôn đúc rét chảy
hot mold
khuôn đúc nóng
ingot mold
khuôn đúc thép thỏi
ingot mold
khuôn đúc thỏi
ingot mold
khuôn đúc thỏi (thép)
injection mold
khuôn đúc áp lực
injection mold
khuôn đúc vật liệu nhựa áp lực
injection mold
khuôn đúc vật liệu nhựa mềm nóng
lost wax mold
khuôn đúc khuôn chảy
mold for plastics
khuôn đúc hóa học dẻo
mold for thermoplastics
khuôn đúc áp lực
mold for thermoplastics
khuôn đúc vật liệu nhựa mềm nóng
mold shrinkage
độ teo khuôn đúc
multicavity mold
khuôn đúc nhiều ngăn
pig mold
khuôn đúc gang thỏi
pig mold
khuôn đúc thỏi
portable mold
khuôn đúc xách tay
positive mold
khuôn đúc hoàn toàn vẹn (chất dẻo)
press mold
khuôn đúc (áp lực)
semipostive mold
khuôn đúc ngay gần hoàn toàn vẹn (chất dẻo)
soap mold
khuôn đúc xà phòng
suction mold
khuôn đúc loại hút
thermoplastic mold
khuôn đúc mềm nóng
transfer mold
khuôn đúc xay chuyển
transfer mold
khuôn đúc xay phun
two-level mold
khuôn đúc nhì mức
unit mold
khuôn đúc đơn
khuôn ép
flash mold
khuôn xay nhanh
mold mark
dấu khuôn ép
kiểu

Giải mến VN: Đại diện dạng toán học tập hoặc hình trạng vẽ của một đối tượng người dùng hoặc một hệ thông đang được tồn bên trên vô trái đất thực, như 1 loại thân thích máy cất cánh hoặc một loại chi thu chi phí quỹ của công ty ví dụ điển hình. Mục đích của việc xây đắp quy mô là nhằm mục tiêu hiểu hiểu ra rộng lớn về một nguyên vẹn thể, theo dõi một cách thức đem ngân sách hợp lý và phải chăng rộng lớn. phẳng phiu cơ hội thách thức hoặc thay cho thay đổi đặc điểm của quy mô, chúng ta có thể rút đi ra những Tóm lại về phong thái hành xử của nguyên vẹn thể cơ. Ví dụ, vô một quy mô bảng tính của một doanh nghiệp marketing, chúng ta có thể thăm hỏi tìm hiểu tác động của việc tăng mạnh ngân sách lăng xê cho tới lượng sản phẩm đẩy ra thị ngôi trường.

suction mold
khuôn đúc loại hút
dập
đúc
dưỡng
bending mold
dưỡng chép hình
mould, mold
cái dưỡng
positive mold
khuôn dương
semipostive mold
khuôn nửa dương
đường gờ

Giải mến EN: A thin board or zinc sheet cut to tát a particular profile and used to tát lập cập cornices..

Xem thêm: blended learning là gì

Xem thêm: hữu tình là gì

Giải mến VN: Một bạn dạng mỏng dính hoặc lá kẽm được thuyên giảm một hình dạng chắc chắn nhằm chạy những lối gờ.

mold brick
gạch đem lối gờ
suck fillet mold
đường gờ chỉ lõm (ở tường, cột)
làm khuôn
mold oil
dầu thực hiện khuôn
làm khuôn khuôn
làm rỗng
lưới tròn
mold stamp
khuôn dập lưới tròn
mẫu

Giải mến VN: Đại diện dạng toán học tập hoặc hình trạng vẽ của một đối tượng người dùng hoặc một hệ thông đang được tồn bên trên vô trái đất thực, như 1 loại thân thích máy cất cánh hoặc một loại chi thu chi phí quỹ của công ty ví dụ điển hình. Mục đích của việc xây đắp quy mô là nhằm mục tiêu hiểu hiểu ra rộng lớn về một nguyên vẹn thể, theo dõi một cách thức đem ngân sách hợp lý và phải chăng rộng lớn. phẳng phiu cơ hội thách thức hoặc thay cho thay đổi đặc điểm của quy mô, chúng ta có thể rút đi ra những Tóm lại về phong thái hành xử của nguyên vẹn thể cơ. Ví dụ, vô một quy mô bảng tính của một doanh nghiệp marketing, chúng ta có thể thăm hỏi tìm hiểu tác động của việc tăng mạnh ngân sách lăng xê cho tới lượng sản phẩm đẩy ra thị ngôi trường.

mô hình

Giải mến VN: Đại diện dạng toán học tập hoặc hình trạng vẽ của một đối tượng người dùng hoặc một hệ thông đang được tồn bên trên vô trái đất thực, như 1 loại thân thích máy cất cánh hoặc một loại chi thu chi phí quỹ của công ty ví dụ điển hình. Mục đích của việc xây đắp quy mô là nhằm mục tiêu hiểu hiểu ra rộng lớn về một nguyên vẹn thể, theo dõi một cách thức đem ngân sách hợp lý và phải chăng rộng lớn. phẳng phiu cơ hội thách thức hoặc thay cho thay đổi đặc điểm của quy mô, chúng ta có thể rút đi ra những Tóm lại về phong thái hành xử của nguyên vẹn thể cơ. Ví dụ, vô một quy mô bảng tính của một doanh nghiệp marketing, chúng ta có thể thăm hỏi tìm hiểu tác động của việc tăng mạnh ngân sách lăng xê cho tới lượng sản phẩm đẩy ra thị ngôi trường.

mốc

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
cast , cavity , character , class , depression , mô tả tìm kiếm , design , die , frame , image , impression , kind , lot , matrix , model , nature , shape , sort , stamp , type , womb , breed , feather , ilk , manner , order , species , stripe , variety
verb
build , construct , devise , erect , fashion , forge , sườn , frame , make , pat , plan , plant , plot , put together , round , scheme , sculpt , whittle , assemble , fabricate , manufacture , produce , shape , model , adapt , cast , character , die , fungus , humus , knead , mildew , moulage , must , pattern , sculpture , stamp , transform

Từ trái khoáy nghĩa