môn thể dục tiếng anh là gì

Môn thể dục thể thao là toàn bộ những hoạt động và sinh hoạt của khung hình nhằm mục đích nâng lên hoặc giữ lại sự vừa đẹp của khung hình và sức mạnh thưa công cộng. Nó hoàn toàn có thể được triển khai nhằm mục đích một vài ba nguyên do không giống nhau.

Bạn đang xem: môn thể dục tiếng anh là gì

1.

Môn thể dục thể thao là một trong những phần cần thiết nhập công tác học tập ở ngôi trường.

Physical education is an important part of the school curriculum.

2.

Trong môn thể dục thể thao, học viên học tập về vai trò của việc tập dượt thể dục thể thao thông thường xuyên và cải cách và phát triển những khả năng trong số môn thể thao và hoạt động và sinh hoạt không giống nhau.

In physical education, students learn about the benefits of exercise and participate in various sports and activities.

Các môn học tập ở phổ thông nè!

- Toán: Mathematics (Maths)

Xem thêm: mai đẹt ty ni là gì

- Vật lý: Physics

- Hóa: Chemistry

- Sinh học: Biology

- Địa lý: Geography

- Ngoại ngữ: Foreign language (English, French)

- Ngữ văn: Literature

Xem thêm: mâu thuẫn là gì

- Âm nhạc: Music

- Thể dục: Physical education

- Tin học: Informatics