muối axit là gì


1. Phân tử gồm

1. Axit

Bạn đang xem: muối axit là gì

a. Khái niệm

- Phân tử axit bao gồm mang trong mình 1 hoặc nhiều vẹn toàn tử hidro links với gốc axit, những vẹn toàn tử hidro này rất có thể thay cho thế vì chưng những vẹn toàn tử kim loại

b. CTHH: bao gồm một hoặc nhiều vẹn toàn tử H và gốc axit

c. Phân loại: 2 loại

- Axit không tồn tại oxi: HCl, H2S,….

- Axit đem oxi: H2SO4, H2CO3,…

d. Tên gọi

- Axit không tồn tại oxi

Tên axit = axit + thương hiệu phi kim + hidric

VD: HCl: axit clohidric. Gốc axit ứng là clorua

       H2S: axit sunfuhidric. Gốc axit ứng là sunfua

- Axit đem oxi

   + Axit có tương đối nhiều oxi:

Tên axit = axit + thương hiệu phi kim + ic

VD: H2SO4 : axit sunfuric. Gốc axit: sunfat

       HNO3: axit nitric. Gốc axit: nitrat

   + Axit đem không nhiều oxi:

Tên axit = axit + thương hiệu phi kim + ơ

VD: H2SO3: axit sunfuro. Gốc axit sunfit

2. Bazơ

a. Khái niệm:

- Phân tử bazo bao gồm đem môt vẹn toàn tử sắt kẽm kim loại links với cùng 1 hoặc nhiều group hidroxit (-OH).

b. CTHH: M(OH)n, n: số hóa trị của kim loại

c. Tên gọi:

Tên bazo = thương hiệu sắt kẽm kim loại ( kèm cặp hóa trị nếu như có tương đối nhiều hóa trị) + hidroxit

VD: Fe(OH)2: Fe (II) hidroxit

       KOH: kali hidroxit

d. Phân loại

- Bazơ tan nội địa. VD: NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2.

- Bazơ ko tan nội địa. VD: Cu(OH)2, Fe(OH)2, Fe(OH)3,…

3. Muối

Xem thêm: in case là gì

a. Khái niệm

- Phân tử muối hạt mang trong mình 1 hoặc nhiều vẹn toàn tử sắt kẽm kim loại links với cùng 1 hoặc nhiều gốc axit

b. CTHH: bao gồm 2 phần: sắt kẽm kim loại và gốc axit

VD: Na2SO4, CaCO3,…

c. Tên gọi

Tên muối hạt = thương hiệu sắt kẽm kim loại (kèm hóa trị nếu như có tương đối nhiều hóa trị) + thương hiệu gốc axit

VD: Na2SO4 : natri sunfat

      CaCO3: can xi cacbonat

      FeSO4: Fe (II) sunfat

d. Phân loại

- Muối trung hòa: là muối hạt tuy nhiên trong gốc axit không tồn tại vẹn toàn tử hidro rất có thể thay cho thế vì chưng những vẹn toàn tử kim loại

VD: Na2SO4, CaCO3,…

- Muối axit: là muối hạt vô cơ gốc axit còn vẹn toàn tử hidro H không được thay cho thế vì chưng vẹn toàn tử sắt kẽm kim loại. Hóa trị của gốc axit thông qua số vẹn toàn tử hidro và được thay cho thế vì chưng những vẹn toàn tử sắt kẽm kim loại.

VD: NaHSO4, NaHS, NaHSO3,…

Sơ thiết bị tư duy: Axit - Bazo - Muối


Bình luận

Chia sẻ

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định canh ty học viên lớp 8 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.

Xem thêm: this week là thì gì