nói tiếng anh là gì

Bản dịch

Khi với vướng mắc gì về việc làm, cậu ấy / cô ấy luôn luôn nói rõ rệt chứ không hề hề giấu quanh diếm.

Bạn đang xem: nói tiếng anh là gì

When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to tướng what others may feel but cannot or will not say.

Chúng tôi xin xỏ xác nhận đơn đặt mua vị điều nói hôm...

expand_more This is to tướng confirm our verbal order dated…

Khi nói về..., tao thông thường suy nghĩ cho tới...

expand_more What we usually have in mind when we talk about… is…

Ví dụ về kiểu cách dùng

Phải nói rằng cậu / cô... rất rất... và với năng lực...

I would lượt thích to tướng mention here, that...is…and has the ability to… .

Chúng tôi xin xỏ xác nhận đơn đặt mua vị điều nói hôm...

This is to tướng confirm our verbal order dated…

Tôi mong muốn nói chuyện với những người tư vấn thế chấp

I would lượt thích to tướng speak with a mortgage advisor.

Khi nói về..., tao thông thường suy nghĩ cho tới...

What we usually have in mind when we talk about… is…

Mày biết loại quái ác gì (mà nói)! / Mày biết loại đếch gì (mà nói)!

Khả năng nói và ghi chép... khá/tốt

Good understanding of both written and spoken…

Khả năng nói và ghi chép... trở nên thạo

Fluency in both written and spoken…

Chúng tôi rất rất tiếc nên nói rằng...

We are sorry to tướng inform you that…

Nói chuyện với anh/em rất rất vui!

Xem thêm: valuation là gì

It's been really nice talking to tướng you!

nói lên đường nói lại một điểm cần thiết cho tới phân phát chán

thảo luận thời gian nhanh một vấn đề vô một cuộc nói chuyện

Bạn với nói được _[ngôn ngữ]_ không?

Do you speak _[language]_?

Tôi ghi chép thư này nhằm nói về...

I am writing to tướng enquire about…

Tôi ko biết nói _[ngôn ngữ]_.

I don't speak_[language]_.

bạn với nói được giờ Anh không?

nói một cơ hội thiếu thốn mạch lạc

to stumble over one’s words

Bạn với nói được giờ Anh không?

biết được nhiều người đang ko nói thật

nói nhi nhí cái gì Lúc đang được nức nở

Ví dụ về đơn ngữ

As reprehensible as that was, we can dismiss it as the froth of a garrulous governor seized by election fever.

Copes photogenic charm and wild, garrulous interview style helped keep the band in the truyền thông eye, and made him a short-lived teen idol during the bands peak.

The discussions are spirited, but it is a warm, convivial, garrulous bunch.

More phàn nàn anything, it is this silence of the normally garrulous leader that indicates the seriousness of his condition.

Generally, he or she has the garrulous gift of gab, is feisty and unafraid of controversy, and seemingly willing to tướng tilt at the odd windmill.

Xem thêm: fwb ons là gì