outstanding là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách vạc âm[sửa]

  • IPA: /ˌɑʊt.ˈstæn.diɳ/
Hoa Kỳ[ˌɑʊt.ˈstæn.diɳ]

Tính từ[sửa]

outstanding /ˌɑʊt.ˈstæn.diɳ/

Xem thêm: vô hạn lưu là gì

Bạn đang xem: outstanding là gì

  1. Nổi nhảy, xứng đáng chú ý; phổ biến.
  2. Còn tồn bên trên, ko xử lý kết thúc (vấn đề... ); ko trả (nợ... ).

    outstanding debts

    những khoản nợ chưa trả

Tham khảo[sửa]

  • "outstanding". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt không tính phí (chi tiết)