poop là gì

Bản dịch của "poop" nhập Việt là gì?

en

Bạn đang xem: poop là gì

volume_up

poop = vi anh chàng khờ dại

chevron_left

chevron_right

EN

volume_up

poop {danh}

VI

 • chàng trai khờ dại
 • chàng ngốc
 • phân
 • cứt

Bản dịch

EN

poop {danh từ}

volume_up

 1. từ ngữ lóng
 2. thô tục

1. kể từ ngữ lóng

poop

chàng trai khờ dại {danh}

poop

2. thô tục

Xem thêm: nguồn lực là gì

poop

phân {danh} [tục]

poop (từ khác: shit)

cứt {danh} [tục]

Từ đồng nghĩa tương quan (trong giờ đồng hồ Anh) của "poop":

poop

English

 • after part
 • crap
 • dirt
 • dope
 • low-down
 • nincompoop
 • ninny
 • quarter
 • shit
 • shite
 • stern
 • tail
 • the skinny
 • turd

Hơn

Duyệt qua loa những chữ cái

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • 0-9

Những kể từ khác

English

 • ponder
 • ponder over
 • ponderous
 • ponds and lakes
 • poniard
 • pontoon bridge
 • pony
 • ponytail
 • pooh-pooh
 • pool
 • poop
 • poor
 • poor and honest
 • poor and miserable
 • poor farmer
 • poor fate
 • poor people
 • poor scholar
 • poorest and most wretched peasant
 • pop
 • pop open

Động từ Chuyên mục phân chia động kể từ của bab.la Chia động kể từ và tra cứu giúp với phân mục của bab.la. Chuyên mục này bao hàm cả những cơ hội phân chia động kể từ bất qui tắc. Chia động từ

Treo Cổ Treo Cổ Quý khách hàng mong muốn ngủ giải lao vì chưng một trò chơi? Hay mình muốn học tập thêm thắt kể từ mới? Sao ko gộp công cộng cả nhị nhỉ! Chơi