reflect là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách phân phát âm[sửa]

 • IPA: /rɪ.ˈflɛkt/
Hoa Kỳ[rɪ.ˈflɛkt]

Ngoại động từ[sửa]

reflect ngoại động từ /rɪ.ˈflɛkt/

Xem thêm: 0359 là mạng gì

Bạn đang xem: reflect là gì

 1. Phản chiếu, bản năng, dội lại.
  to reflect light — phản chiếu ánh sáng
  to reflect sound — dội lại âm thanh
 2. Phản ánh.
  their actions reflect their thoughts — hành vi của mình phản ánh tư tưởng họ
 3. Mang lại (hành động, sản phẩm... ).
  the result reflects credit upon his family — sản phẩm ấy đưa đến giờ đồng hồ chất lượng tốt mang đến mái ấm gia đình anh ta
 4. (Hình học) Phản xạ; nhân chiếu.
 5. (Hiếm, hình học) Gấp lại, gập lại; lật.
  to reflect the corner of the paper — vội vàng mép giấy tờ lại
 6. Phản tỉnh.

Thành ngữ[sửa]

reflect in a line
(Hình học) Đối xứng qua quýt đường thẳng liền mạch.
reflect in a point
Đối xứng qua quýt một điểm.
reflect on a circle
Phản xạ bên trên một vòng tròn trặn.
reflect on a line
Phản xạ bên trên một đường thẳng liền mạch.

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

reflect nội động kể từ (+ on, upon) /rɪ.ˈflɛkt/

 1. Suy suy nghĩ, ngẫm suy nghĩ.
  to reflect upon what answers vĩ đại make — tâm trí nên vấn đáp thế nào
 2. Làm sợ hãi lây, thực hiện xấu xa lây, thực hiện đem giờ đồng hồ, làm mất đi đáng tin tưởng.
  to reflect on someone's honour — thực hiện ai đem tai đem tiếng
 3. Chỉ trích, chê trách móc, khiển trách móc.
  to reflect on somene's — chỉ trích ai
  to reflect upon someone's conduct — chỉ trích tư cơ hội của ai
 4. Hồi tâm.

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

 • "reflect". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt không lấy phí (chi tiết)