regulation là gì

/¸regju´leiʃən/

Thông dụng

Danh từ

Sự kiểm soát và điều chỉnh, sự sửa lại cho tới đúng; sự điều khiển
Sự sắp xếp, sự quy tấp tểnh, sự chỉnh lý, sự chỉnh đốn (công việc...)
to bring under regulation
quy tấp tểnh, bịa trở thành quy tắc
the regulation of share prices
sự kiểm soát và điều chỉnh giá bán cổ phần
Điều quy tấp tểnh, quy tắc, điều lệ
( tấp tểnh ngữ) theo gót quy tắc, theo gót quy tấp tểnh, đích phép tắc, hợp ý lệ
to exceed the regulation speed
vượt vượt lên trên vận tốc đang được quy định
the regulation size
kích thước thường thì, độ dài rộng đang được quy định

Chuyên ngành

Toán & tin

sự điều chỉnh
inherent regulation
tự điều chỉnh

Xây dựng

sự kiểm soát và điều chỉnh, sự điều phối, sự thay đổi, sự chỉnh trị, điều lệ, bạn dạng quy tấp tểnh, quy tắc

Cơ - Điện tử

Sự kiểm soát và điều chỉnh, sự thay đổi, quy tắc, điều lệ

Y học

sự kiểm soát và điều chỉnh, điều tiết, điều tiết

Điện

bộ phận ghi dịch

Giải mến VN: Sở phận thực hiện nhị trọng trách vừa vặn tiêu thụ vừa vặn lưu dịch.

Đo lường & điều khiển

sự điều chỉnh

Giải mến EN: A process of controlling or correcting; specific uses include: a process in which a quantity (suchas tốc độ, temperature, or voltage) is held constant by an electrical or electromechanical system that automatically corrects errors through a feedback loop..

Bạn đang xem: regulation là gì

Xem thêm: noel là gì

Giải mến VN: Một tiến độ kiểm soát và điều chỉnh hoặc sửa chữa; dùng nhập ngôi trường hợp: một tiến độ nhập cơ một trong những lượng (như là vận tốc, sức nóng chừng, hoặc hiệu năng lượng điện thế) được lưu giữ liên tiếp vì như thế một khối hệ thống năng lượng điện tử và cơ năng lượng điện tự động hóa kiểm soát và điều chỉnh những sai số nhập qua chuyện quy trình phản hồi..

Kỹ thuật công cộng

điều chỉnh
air volume regulation
điều chỉnh thể tích ko khí
air volume regulation
sự kiểm soát và điều chỉnh thể tích
attendance regulation
bản chỉ dẫn điều chỉnh
automatic regulation
sự kiểm soát và điều chỉnh tự động động
carrier amplitude regulation
sự kiểm soát và điều chỉnh cỗ sóng mang
coarse regulation
sự kiểm soát và điều chỉnh thô
compressor capacity regulation
điều chỉnh năng suất máy nén
compressor capacity regulation
điều chỉnh năng suất máy nén
crankcase pressure regulation
điều chỉnh áp suất cacte
crankcase pressure regulation
điều chỉnh áp suất cácte
current regulation
sự kiểm soát và điều chỉnh loại điện
fine regulation
sự kiểm soát và điều chỉnh tinh
frequency regulation
sự kiểm soát và điều chỉnh tần số
humidity regulation
điều chỉnh chừng ẩm
hydraulic regulation
điều chỉnh thủy lực
inherent regulation
điều chỉnh cố hữu
inherent regulation
sự tự động điều chỉnh
inherent regulation
tự điều chỉnh
large regulation
sự kiểm soát và điều chỉnh dải rộng
large regulation
sự kiểm soát và điều chỉnh thô
line regulation
sự kiểm soát và điều chỉnh đàng dây
linear regulation
sự kiểm soát và điều chỉnh tuyến tính
load regulation
điều chỉnh (phụ) tải
load regulation
sự kiểm soát và điều chỉnh (phụ) tải
manual regulation
sự kiểm soát và điều chỉnh vì như thế tay
mechanical regulation
điều chỉnh cơ
on off regulation
sự kiểm soát và điều chỉnh đóng-mở
phase regulation
điều chỉnh pha
power regulation
sự kiểm soát và điều chỉnh công suất
regulation factor
hệ số điều chỉnh
regulation of constant-current transformer
điều chỉnh biến đổi áp loại ko đổi
regulation of dynamic range
sự kiểm soát và điều chỉnh tầm nút động học
regulation of level
sự kiểm soát và điều chỉnh nút nước
regulation of streams
sự kiểm soát và điều chỉnh loại sông
regulation of the bed load transport
sự kiểm soát và điều chỉnh hóa học rắn trôi nhập loại sông
regulation range
khoảng điều chỉnh
regulation strategy
chiến lược điều chỉnh
regulation work
công tác điều chỉnh
regulation works
công trình điều chỉnh
rivers regulation
sự kiểm soát và điều chỉnh loại sông
SCR regulation
sự kiểm soát và điều chỉnh tyristo
self-regulation
sự tự động điều chỉnh
self-regulation
sự tự động hóa kiểm soát và điều chỉnh (khi đánh giá tích cực)
series regulation
sự kiểm soát và điều chỉnh nối tiếp
storage level regulation
điều chỉnh nút nước chứa
switching regulation
sự kiểm soát và điều chỉnh gửi mạch
temperature regulation
điều chỉnh sức nóng độ
thermo-regulation
điều chỉnh sức nóng độ
velocity regulation
điều chỉnh tốc độ
voltage regulation
điều chỉnh năng lượng điện áp
voltage regulation
sự kiểm soát và điều chỉnh năng lượng điện áp
điều lệ
mining regulation
điều lệ ngành mỏ
điều tiết
estuary regulation
điều tiết vùng cửa ngõ sông
flow regulation
sự thay đổi loại chảy
lower water regulation
sự thay đổi loại chảy kiệt
normal regulation
sự thay đổi tự động nhiên
regulation of flood
sự thay đổi lũ
regulation of flow
sự thay đổi loại chảy
regulation of level
sự thay đổi mực nước
regulation of river
sự thay đổi sông
regulation planks
phao thay đổi nút nước
regulation regime
chế chừng điều tiết
regulation reservoir operation
thao tác thay đổi hồ nước chứa
reservoir regulation
sự thay đổi của hồ
reservoir regulation by control project design flood
sự thay đổi hồ nước vì như thế kiểm soát lũ thiết kế
river regulation
sự thay đổi loại sông
river regulation
sự thay đổi sông
salinity flow regulation
sự thay đổi chừng đậm vì như thế loại chảy (ngọt)
seasonal regulation
sự thay đổi theo gót mùa
soil humidity regulation
sự thay đổi nhiệt độ đất
stream flow regulation
sự thay đổi loại chảy
stream flow regulation
sự thay đổi loại sông
luật lệ (lưu thông)
qui tắc
qui trình
quy chế
quy định
abrasive wheels regulation
quy tấp tểnh về đá mài
Civil Air Regulation (CAR)
quy tấp tểnh của mặt hàng ko dân dụng
freight train formation regulation
quy tấp tểnh về lập tàu hàng
safety regulation
bản quy tấp tểnh an toàn và đáng tin cậy (của căn nhà chức trách)
statustory regulation
quy tấp tểnh theo gót luật
quy phạm
quy tắc
sự chỉnh lý
sự điều tiết
flow regulation
sự thay đổi loại chảy
lower water regulation
sự thay đổi loại chảy kiệt
normal regulation
sự thay đổi tự động nhiên
regulation of flood
sự thay đổi lũ
regulation of flow
sự thay đổi loại chảy
regulation of level
sự thay đổi mực nước
regulation of river
sự thay đổi sông
reservoir regulation
sự thay đổi của hồ
reservoir regulation by control project design flood
sự thay đổi hồ nước vì như thế kiểm soát lũ thiết kế
river regulation
sự thay đổi loại sông
river regulation
sự thay đổi sông
salinity flow regulation
sự thay đổi chừng đậm vì như thế loại chảy (ngọt)
seasonal regulation
sự thay đổi theo gót mùa
soil humidity regulation
sự thay đổi nhiệt độ đất
stream flow regulation
sự thay đổi loại chảy
stream flow regulation
sự thay đổi loại sông
sự ổn định định
current regulation
sự ổn định tấp tểnh loại điện
frequency regulation
sự ổn định tấp tểnh tần số
sự thiết đặt
sự thiết lập

Kinh tế

điều lệ
business regulation
điều lệ thương nghiệp
điều tiết
economic regulation
điều tiết kinh tế
rate of-return regulation
sự thay đổi tỉ suất lợi nhuận
rate-of-return regulation
sự thay đổi tỷ suất lợi nhuận
regulation of supply and demand
sự thay đổi cung cầu
regulation of supply and demand (the...)
sự sự thay đổi cung cầu
điều chỉnh
pháp lệnh
quản chế
quy chế, quy tắc, quy tấp tểnh, điều lệ
quy tắc
sự điều chỉnh
sự chuẩn bị đặt
sự cai quản lý
sự vận hành, quản thúc, tiết chế, thay đổi, điều chỉnh
sự quy định
price regulation
sự quy định vị cả
tiết chế

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
adjustment , administration , arrangement , classification , codification , control , coordination , direction , governance , governing , government , guidance , handling , management , moderation , modulation , reconciliation , regimentation , reorganization , settlement , standardization , superintendence , supervision , systematization , tuning , bible , book , canon , chapter and verse * , code , commandment , decree , decretum , dictate , edict , law , no-nos , numbers , order , ordinance , precept , prescript , principle , procedure , reg , standing order , statute , institute , prescription , rule , rubric , regiment , requirement

Từ trái ngược nghĩa