representative là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách phân phát âm[sửa]

 • IPA: /ˌrɛ.prɪ.ˈzɛn.tə.tɪv/
Hoa Kỳ[ˌrɛ.prɪ.ˈzɛn.tə.tɪv]

Tính từ[sửa]

representative /ˌrɛ.prɪ.ˈzɛn.tə.tɪv/

Xem thêm: bị cáo là gì

Bạn đang xem: representative là gì

 1. Miêu mô tả, biểu thị.
  manuscripts representative of monastic life — những sách viết lách tay mô tả cuộc sống tu hành
 2. Tiêu biểu, tượng trưng; đại diện thay mặt.
  a meeting of representative men — buổi họp của những người dân chi biểu
  a representative collection of stamps — bộ thu thập tem chi biểu
 3. (Chính trị) Đại nghị.
  representative government — chủ yếu thể đại nghị
 4. (Toán học) Biểu trình diễn.
  representative system — hệ biểu diễn

Danh từ[sửa]

representative /ˌrɛ.prɪ.ˈzɛn.tə.tɪv/

 1. Cái tiêu biểu vượt trội, loại biểu tượng, loại nổi bật, khuôn mẫu.
 2. Người đại biểu, người đại diện thay mặt.
 3. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) Nghị viên.
  the House of Representative — (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) hạ nghị viện

Tham khảo[sửa]

 • "representative". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt free (chi tiết)