s là gì

Bách khoa toàn thư banh Wikipedia

Bạn đang xem: s là gì

S
S
Bảng vần âm Latinh
Bảng vần âm chữ Quốc ngữ
Aa Ăă Ââ Bb Cc Dd Đđ Ee
Êê Gg Hh Ii Kk Ll Mm Nn
Oo Ôô Ơơ Pp Qq Rr Ss Tt
Uu Ưư Vv Xx Yy
Bảng vần âm Latinh cơ bạn dạng của ISO
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh
Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp
Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx
Yy Zz
 • x
 • t
 • s

S, s là chữ loại 19 vô phần nhiều vần âm dựa vào Latinh và là chữ loại 23 vô vần âm giờ Việt.

 • Trong bảng mã ASCII người sử dụng ở PC, chữ S hoa có mức giá trị 83 và chữ s thông thường có mức giá trị 115.
 • Trong hệ giám sát và đo lường quốc tế:
  • s là ký hiệu mang đến giây.
  • S là ký hiệu mang đến siemens.
 • Trong hóa sinh học tập, S là hình tượng mang đến serine.
 • Trong sinh học tập S là ký hiệu của Entropy
 • Trong chất hóa học, S là ký hiệu mang đến yếu tắc lưu hoàng (Sulfur Z = 16).
 • Trong vật lý cơ, S là ký hiệu mang đến proton.
 • Trong tin cẩn học tập, <s> là một trong thẻ HTML nhằm vẽ một vạch ngang xóa đặt lên bên trên chữ (strike out).
 • Trong toán học tập, S thông thường dùng làm duy nhất tổng số.
 • Theo mã số xe cộ quốc tế, S được sử dụng mang đến Thụy Điển (Sweden).
 • S được gọi là Sierra vô bảng vần âm âm học tập NATO.
 • Trong bảng vần âm Hy Lạp, S tương tự với Σ và s tương tự với σ (nếu đứng cuối chữ thì cần người sử dụng ς).
 • Trong bảng vần âm Cyrill, S tương tự với С và s tương tự với с.
 • Hình dạng bờ cõi VN là hình chữ S.

Bảng vần âm Latinh

 • x
 • t
 • s

Bảng vần âm chữ Quốc ngữ

Aa Ăă Ââ Bb Cc Dd Đđ Ee Êê Gg Hh Ii Kk Ll Mm Nn Oo Ôô Ơơ Pp Qq Rr Ss Tt Uu Ưư Vv Xx Yy

Bảng vần âm Latinh cơ bạn dạng của ISO

Xem thêm: đồ tể là gì

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

Chữ S với những vệt phụ

Śś Ṥṥ Ŝŝ Šš Ṧṧ Ṡṡẛ Şş Ṣṣ Ṩṩ Șș S̩s̩ ʂ ȿ

Ghép nhị chữ cái

Sa Sb Sc Sd Se Sf Sg Sh Si Sj Sk Sl Sm Sn So Sp Sq Sr Ss St Su Sv Sw Sx Sy Sz
SA SB SC SD SE SF SG SH SI SJ SK SL SM SN SO SP SQ SR SS ST SU SV SW SX SY SZ
aS ăS âS bS cS dS đS eS êS fS gS hS iS jS kS lS mS nS oS ôS ơS pS qS rS sS tS uS ưS vS wS xS yS zS
AS ĂS ÂS BS CS DS ĐS ES ÊS FS GS HS IS JS KS LS MS NS OS ÔS ƠS PS QS RS SS TS US ƯS VS WS XS YS ZS

Ghép chữ S với số hoặc số với chữ S

S0 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 0S 1S 2S 3S 4S 5S 6S 7S 8S 9S

Xem thêm

Xem thêm: chạng vạng là gì

 • Biến thể
 • Chữ số
 • Cổ tự động học
 • Danh sách những chữ cái
 • Dấu câu
 • Dấu phụ
 • ISO/IEC 646
 • Lịch sử
 • Unicode
Wikimedia Commons được thêm hình hình ảnh và phương tiện đi lại truyền đạt về S.

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]