sau dộng từ là gì

Chúng tớ hoàn toàn có thể thông thường xuyên phát hiện những câu đem động kể từ kèm theo với những kể từ loại không giống đàng sau vô văn phiên bản, tiếp xúc hoặc những bài xích đánh giá bên trên lớp. Vậy thực hiện thế này nhằm nắm vững động kể từ hoàn toàn có thể được bám theo sau vì như thế kể từ loại này, cấu hình của bọn chúng đi ra sao? Tất cả sẽ tiến hành FLYER reviews trải qua nội dung bài viết này.

Bạn đang xem: sau dộng từ là gì

1. Khái niệm về động từ

khái quát lác về động từ
Động kể từ là gì?

1.1. Định nghĩa

 • Động kể từ là những kể từ chỉ hành vi hoặc hiện trạng của mái ấm ngữ.
 • Động kể từ cùng theo với mái ấm ngữ là nhì bộ phận cốt tử vô câu hoặc cụm kể từ.

Ví dụ:

 • He reads a book.
 • He agrees with her point of view.

1.2. Phân loại động từ

Có rất nhiều cách thức phân loại động kể từ không giống nhau và được chia nhỏ ra trở nên những nhóm:

1.2.1. Nhóm động kể từ phân loại bám theo chức năng

 • Động kể từ chỉ thể hóa học (physical verbs): là những kể từ dùng làm mô tả một hành vi ví dụ của một người hoặc vật. (Ví dụ: build, breath, chase, climb, hear, jump, lập cập, sit, vote…)
 • Động kể từ chỉ hiện trạng (stative verbs): là những động kể từ vô giờ Anh được dùng làm mô tả những hành vi ko thuộc sở hữu thể hóa học. (Ví dụ: appreciate, believe, belong, consist, doubt, exist, want …)
 • Động kể từ chỉ hoạt động và sinh hoạt trí tuệ (mental verbs): thông thường được dùng làm mô tả những hoạt hoạt động và sinh hoạt niềm tin và những định nghĩa như tìm hiểu, tâm lý, nắm vững hoặc lập plan. (Ví dụ: expect, feel, hope, imagine, know, learn, notice, perceive, recognize, understand, wish …)
 • Động kể từ hành vi (action verbs): dùng làm biểu diễn miêu tả một hành vi bao hàm cả thể hóa học (physical) hoặc niềm tin (mental). (Ví dụ: agree, ask, arrive, bring, buy, dance, bởi, give, kick, leave, lift, listen, slide, smile, stand, think…)

1.2.2. Nhóm động kể từ phân loại bám theo đặc điểm

 • Ngoại động kể từ (transitive verbs): dùng làm biểu diễn miêu tả một hành vi đem sự tác dụng cho tới một người hoặc một vật này không giống. (Ví dụ: address, bring, borrow, carry, catch, convey, discuss, give, love, maintain, punch, respect, sell, tolerate…)
 • Nội động kể từ (intransitive verbs): đứng sau mái ấm ngữ và thể hiện tại hành vi của mái ấm ngữ một cơ hội hoàn toàn vẹn vô câu. (Ví dụ: arrive, cough, deteriorate, eat, laugh, play, sneeze, travel, walk…)

1.2.3. Nhóm động kể từ đặc biệt

 • Trợ động kể từ (auxiliary verbs): lên đường nằm trong nhằm bổ sung cập nhật chân thành và ý nghĩa cho 1 động kể từ chủ yếu. Trợ động kể từ hoàn toàn có thể bổ sung cập nhật về sắc thái, đặc thù, kĩ năng, nút độ…của hành vi. (Ví dụ: can, dare, bởi, have, may, must, need, shall, will… Trong số đó đem 9 động kể từ được xếp vô động kể từ khuyết thiếu hụt (modal verbs): can, may, must, shall, need, ought (to), dare, used (to), will.)
 • Động kể từ links (linking verbs): có ứng dụng đã cho thấy quan hệ thân thích mái ấm ngữ và vị ngữ vô câu chứ không hề thể hiện tại hành vi. (Ví dụ: be, become, feel, look, seem, sound…)

Như chúng ta thấy, vô giờ Anh đem thật nhiều loại động kể từ, và những động kể từ không giống nhau sẽ sở hữu những cấu hình không giống nhau. Vậy những kể từ loại gì tiếp tục bám theo sau động kể từ, và bám theo những cấu hình nào? Chúng tớ tiếp tục nằm trong mò mẫm hiểu tại đây.

2. Các kể từ loại bám theo sau động từ

2.1. Sau động kể từ là tính kể từ (verb + adjective)

sau động kể từ là gì
Verb + Adj

Chúng tớ tiếp tục người sử dụng tính kể từ sau động kể từ to lớn be và những động kể từ links (appear, become, feel, get, look, remain, seem, sound…) và một trong những động kể từ chỉ cảm hứng (appear, smell, taste…).

 • Ví dụ 1: Sau động kể từ liên kết
  • Peter seems tired now.
 • Ví dụ 2: Sau động kể từ to lớn be
  • It can be difficult to balance time to lớn study and work responsibilities.  
 • Ví dụ 3: Sau động kể từ chỉ cảm giác                     
  • The roses smell awesome!

Những tính từ  tired, difficult, smell, long đứng sau những động kể từ seem, be, smell nhằm vấp ngã nghĩa mang đến những động kể từ này.

2.2. Sau động kể từ là trạng kể từ (verb + adverb)

Trạng kể từ chỉ thể cơ hội (adverb of manner) thông thường đứng sau động kể từ thông thường, nếu như động kể từ đem tân ngữ thì đứng sau tân ngữ:

Ví dụ:

 • He drives carefully.
 • He drives his siêu xe carefully

2.3. Sau động kể từ là tân ngữ (verb + object)

tân ngữ sau động từ
Động kể từ + tân ngữ
 • Ngoại động kể từ + tân ngữ (transitive + object):

Did you enjoy the concert?

I can’t find his name on the list.

Lưu ý: Nội động kể từ ko cần phải có tân ngữ bám theo sau vì như thế chỉ bản thân nó là đầy đủ nghĩa.

Bài ghi chép tham ô khảo: Nội động kể từ và nước ngoài động kể từ vô giờ Anh: Tổng ăn ý ĐẦY ĐỦ NHẤT khái niệm, phân loại và cách sử dụng vô câu

 • Một số động kể từ hoàn toàn có thể đem hoặc không tồn tại tân ngữ bám theo sau (những động kể từ hoàn toàn có thể là nước ngoài động kể từ hoặc nội động kể từ tùy nằm trong địa điểm của bọn chúng vô câu). Thông thường bọn chúng đem nghĩa tương đương, tuy nhiên một trong những động kể từ sẽ sở hữu nghĩa không giống nhau.

Ví dụ:

 • She closed the door. (ngoại động từ)      
 • The door closed. (nội động kể từ, không tồn tại tân ngữ bám theo sau)

Động kể từ close (đóng lại) vô 2 câu này về chân thành và ý nghĩa không tồn tại gì không giống nhau.

 • Một số động kể từ đem cấu trúc: 

Động kể từ + tân ngữ + to lớn (verb + object + to)

    Ví dụ: 

 • Can you remind me to phone Bill tomorrow?
 • We expected to be late.        

2.4. Sau động kể từ là 2 tân ngữ (verb + 2 objects)

Một số động kể từ được bám theo sau vì như thế 2 tân ngữ, thông thường thì tân ngữ trước tiên là 1 trong những người hoặc group người (tân ngữ con gián tiếp), tân ngữ loại nhì là 1 trong những vật (tân ngữ trực tiếp):

Động từ  + tân ngữ con gián tiếp + tân ngữ trực tiếp (verb + indirect object + direct object)

Ví dụ:

 • Can you bring me some coffee?               
 • He made himself a cup of tea.
 • She cooked all of her family a delicious meal.

2.5. Sau động kể từ là tân ngữ và vấp ngã ngữ (verb + object + complement)

Một số nước ngoài động kể từ hoàn toàn có thể mang trong mình một tân ngữ và bám theo sau là 1 trong những cụm kể từ vấp ngã nghĩa mang đến tân ngữ đó: 

Ví dụ: They elected him their leader.

Cụm kể từ vấp ngã nghĩa này hoàn toàn có thể là cụm giới kể từ (prepositional phrase):

Ví dụ: I always associate pizza with Italy.

Cụm kể từ vấp ngã nghĩa hoàn toàn có thể là cụm tính kể từ (adjective phrase):

Lewis pronounced himself fit for the match.

 • Một số động kể từ thông thường được bám theo sau vì như thế một tân ngữ và cụm giới từ:

attribute…to, base…on, equate…with, inflict…on, mistake…for, regard…as/with, remind…of.

 • Một số động kể từ thông thường được bám theo sau vì như thế một tân ngữ và cụm tính từ:

assume, believe, consider, declare, find, judge, prove, report, think…

2.6. Sau động kể từ là tân ngữ và động kể từ (verb + object + verb)

2.6.1. Cấu trúc 1

 Động kể từ + tân ngữ + động kể từ nguyên vẹn thể đem to (verb + object + to lớn infinitive)

Ví dụ:

 • We expected him to meet us at the airport.
 • We asked her to find a place to lớn stay.

Những động kể từ thông thường người sử dụng sử dụng bám theo cấu hình này:

allow, advise, ask, beg, challenge, convince, encourage, force, invite, need, order, require, remind, recommend, teach, tell… 

2.6.2. Cấu trúc 2

Động kể từ + tân ngữ + động kể từ nguyên vẹn thể ko to (verb + object + bare infinitive)

Ví dụ:

 • I saw him smash the bottle.
 • He helped me paint the house.

Những động kể từ thông thường người sử dụng sử dụng bám theo cấu hình này:

feel, hear, help, let, make, notice, see, watch… 

2.6.3. Cấu trúc 3

Động kể từ + tân ngữ + động kể từ đuôi ing  (verb + object + Ving)

Ví dụ:

 • Doris recalled him buying the book.
 • I observed them painting the house. 

2.7. Sau động kể từ là tân ngữ và mệnh đề (verb + object + clause)

2.7.1. Cấu trúc 1

Động kể từ + tân ngữ + mệnh đề “that” (verb + object + clause with “that”)

 Ví dụ:

He informed the CEO that he was going to lớn resign.

Xem thêm: 0905 là mạng gì

2.7.2. Cấu trúc 2

Động kể từ + tân ngữ + mệnh đề “wh-” (verb + object + clause with “wh-”)

Ví dụ:

She told him why she had done it.

2.7.3. Cấu trúc 3

Động kể từ + tân ngữ + vượt lên trước khứ phân kể từ (verb + object + past participle)

Ví dụ:

They want the report finished immediately.

2.8. Sau động kể từ là tân ngữ và tính từ/cụm tính kể từ (verb + object + adjective/ adjective phrase)

Ví dụ:

 • Sitting in traffic drives me crazy.
 • The fire has made the room much warmer.

2.9. Sau động kể từ là giới kể từ (verb + preposition)

Một số giới kể từ bám theo sau động kể từ thông thường gặp
Một số giới kể từ bám theo sau động kể từ thông thường gặp

2.9.1. Một số giới kể từ hoàn toàn có thể lên đường ngay lập tức sau động từ

Ví dụ:

 • I live in New York.  
 • He swims across the river.

2.9.2. Một số động kể từ đem cấu trúc

Động từ  + giới kể từ + tân ngữ (verb + preposition + object)

Ví dụ: We talked about the problem.

Lưu ý: Nếu tân ngữ là 1 trong những động kể từ, động kể từ cơ sẽ sở hữu đuôi là -ing (Ving)

Ví dụ:

 • Do you feel like going out tonight?
 • Have you succeeded in finding a job yet?

2.9.3. Một số động kể từ đem cấu trúc

Động kể từ + tân ngữ + giới kể từ + động kể từ -ing (verb + object + preposition + Ving)

Ví dụ: 

 • Excuse me for being so late.      
 • Dad accused us of telling lies.                     

2.10. Sau động kể từ là 1 trong những động từ khác (verb + verb) 

2.10.1. Cấu trúc 1

trợ động kể từ + động từ (auxiliary verb + verb)

Trợ động từ là những động kể từ tương hỗ những động kể từ không giống nhằm tạo hình những thể nghi ngờ vấn, phủ toan, một trong những thì hoặc cơ hội này cơ, hoặc nhằm nhấn mạnh vấn đề chân thành và ý nghĩa của động kể từ chủ yếu vô câu. Có 12 trợ động kể từ vô giờ Anh : be, can, dare, bởi, have, may, must, need, ought (to), shall, used(to), will.

Ví dụ: 

 • Do you want some coffee?             
 • The workers must obey our rules.                             
 • They would not help us.                    
 • I am driving to lớn the beach.             
 • I had seen this movie.
 • Một số động kể từ đem những động kể từ thông thường không giống bám theo sau. Động kể từ loại nhất thông thường biểu diễn miêu tả thái chừng, động kể từ loại nhì chỉ hành vi.

Ví dụ:

I saw that baby was crying.

I hope to lớn see you soon.

2.10.2. Cấu trúc 2

động kể từ + động kể từ nguyên vẹn thể đem to (verb + to- infinitive)

Ví dụ:

 • I waited to begin dinner.
 • She wanted to come to lớn the các buổi tiệc nhỏ.
 • We decided to leave early.

Những động kể từ thông thường bám theo sau vì như thế động kể từ nguyên vẹn thể đem to:

afford, agree, ask, begin, choose, demand, fall, forget, hate, hope, lượt thích, manage, need, offer, promise, refuse, try…

2.10.3. Cấu trúc 3

động kể từ + động kể từ nguyên vẹn thể ko to (verb + bare infinitive) 

Ví dụ:

 • Does your quấn let you leave early when you don’t feel well?
 • My mother always makes bu go home before 10:00 pm. 

Những động kể từ bám theo sau vì như thế động kể từ nguyên vẹn thể ko to:

feel, hear, help, let, make, notice, see, watch…

2.11. Sau động kể từ là danh động kể từ (verb + gerund)

Danh động kể từ được tạo hình bằng phương pháp thêm thắt “-ing” vào sau cùng động kể từ. Trong giờ Anh đem một trong những động kể từ được quy ước là cần bám theo sau với 1 danh động kể từ nếu như tớ mong muốn liên kết nó với 1 động kể từ không giống. 

Danh động từ theo sau động từ
Danh động từ 

Ví dụ: 

 • practice reading every day.                
 • Summer means not going to lớn school.                         
 • They finish writing the text.

Một số động kể từ bám theo sau là danh động từ:

anticipate, appreciate, avoid, defer, delay, doubt, escape, finish, imagine, involve, keep, mean, mind, practice, report, resist, suffer

2.12. Sau động kể từ là mái ấm ngữ (verb + subject)

Chủ ngữ thông thường đứng trước động kể từ vô số đông trường hợp, tuy vậy mái ấm ngữ tiếp tục bám theo sau động kể từ trong mỗi tình huống sau:

 • Trong câu hỏi:
  • Where is my cheese on the table?
 • Khi mái ấm ngữ ở địa điểm tân ngữ:
  • The girl is singing a song
 • Trong câu hòn đảo ngữ:
  • Winding through the valley is a river.                                           
  • Directly in front of them stood a great castle.
 • Trong câu trần thuật, mái ấm ngữ thông thường đứng sau những động kể từ trần thuật như said, asked, suggested
  • “What bởi you mean?” asked Henry.                                         
  • “I love you” whispered Helen.
 • Trong câu chính thức với Here hoặc There:
  • Here goes our president.
  • There is a fly on your forehead.

3. Bài luyện về sau động kể từ là gì?

4. Tổng kết

Qua nội dung bài viết này, FLYER kỳ vọng chúng ta tiếp tục bắt được một trong những kỹ năng và kiến thức căn phiên bản về những kể từ loại lên đường sau động kể từ. Động kể từ vô giờ Anh thì thật nhiều, và với từng động kể từ lại sở hữu những cấu hình và cơ hội dùng không giống nhau. Do cơ nhằm dùng một cơ hội thuần thục, tất cả chúng ta chỉ mất cơ hội cần rèn luyện hằng ngày và nhất là nên vận dụng thiệt thông thường xuyên nhé.

FLYER tiếp tục tương hỗ chúng ta nhằm quy trình tập luyện giờ Anh trở thành đơn giản dễ dàng và thú vị rộng lớn. Đến với FLYER nhằm thưởng thức kiểu dáng tiếp thu kiến thức “chưa từng thấy”, vô nằm trong mê hoặc, vô nằm trong hiệu quả! Còn ngóng gì nữa nhưng mà ko nhập cuộc ngay lập tức bên trên Phòng luyện thi đua ảo FLYER.

>>>Xem thêm

Xem thêm: wig là gì

 • Động kể từ khuyết thiếu hụt (modal verbs) là gì? Cách người sử dụng và những tình huống thông thường gặp gỡ các bạn ko thể ko bắt vững
 • Cấu trúc “This is the first time …”: Cách kể về những “lần đầu tiên” vì như thế giờ Anh
 • Động kể từ nhì âm tiết vô giờ Anh: Mẹo nhấn trọng âm DỄ NHỚ NHẤT