search là gì

Từ điển banh Wiktionary

Bạn đang xem: search là gì

Bước cho tới điều hướng Bước cho tới thám thính kiếm

Tiếng Anh[sửa]

Cách trị âm[sửa]

 • IPA: /ˈsɜːtʃ/
Hoa Kỳ[ˈsɜːtʃ]

Danh từ[sửa]

search /ˈsɜːtʃ/

Xem thêm: khẩu độ là gì

 1. Sự nom nhằm thám thính, sự sờ nhằm tìm; sự nhà giam xét, sự lục soát.
  right of search — (pháp lý) quyền nhà giam tàu
  search of a house — sự nhà giam nhà
 2. Sự khảo sát, sự phân tích.

Thành ngữ[sửa]

 • to be in tìm kiếm of something: Đang đi kiếm đồ vật gi.
 • to make a tìm kiếm for someone: Đi thám thính ai.

Động từ[sửa]

search /ˈsɜːtʃ/

Xem thêm: coin lending là gì

 1. Nhìn nhằm thám thính, sờ nhằm tìm; nhà giam xét, lục soát.
  to search the house for weapons — nhà giam ngôi nhà thám thính vũ khí
 2. Dò, thăm hỏi thám thính.
  to search men's hearts — thăm hỏi thám thính lòng người
  to search a wound — thám thính một vết thương
 3. Điều tra.
 4. Bắn xuyên nhập tận ngỏng (hầm... ).
 5. (Từ cổ, nghĩa cổ) Tìm tòi, thám thính tạo ra.

Thành ngữ[sửa]

 • to tìm kiếm out:
  1. Tìm tòi.
  2. Tìm thấy.
 • search me!: (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) , (thông tục) này tôi đem biết!, làm thế nào nhưng mà tôi biết được!
 • exhaustive search (khoa học tập máy tính): thám thính kiếm loại vét cạn

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

 • "search". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt không tính tiền (chi tiết)