sir là gì

 • TỪ ĐIỂN
 • CHỦ ĐỀ

TỪ ĐIỂN CỦA TÔI


/sə:/

Bạn đang xem: sir là gì

Thêm vô tự điển của tôi

Danh từ
 • danh từ

  (tiếng tôn xưng) thưa ông, thưa ngài, thưa tiên sinh; (quân sự) thưa thủ trưởng

 • ngài, đức (đặt trước thương hiệu một công tước đoạt hoặc hầu tước đoạt, thông thường là trước thương hiệu thánh)

  Sir Walter Scolt; (thân) Sir Walter

  ngài Oan-tơ-Xcốt

  Xem thêm: blended learning là gì

 • động từ

  gọi vị ông, gọi là ngài, gọi là tiên sinh

  don't sir me

  xin chớ gọi tôi vị ngài

  Xem thêm: stereo là gì

  Từ sát giống

  desire sirius desirable sire siren


Từ vựng giờ đồng hồ Anh theo đuổi công ty đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Từ vựng giờ đồng hồ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản