sort of là gì

  • Giáo dục
  • Học giờ Anh

Thứ sáu, 11/3/2016, 16:42 (GMT+7)

Những kể từ này rất có thể thay cho thế nhau về nghĩa. "Kind of" khá phổ biến trong những khi "sort of" sử dụng vô văn rằng nhiều hơn thế nữa, còn "type of" hoặc xuất hiện nay ở văn ghi chép.

Bạn đang xem: sort of là gì

Kind of dùng để làm duy nhất group với đặc thù tương tự động nhau hoặc một loại xác lập. Ví dụ "Vehicles use two kind of fuel - petrol and diesel (Phương tiện giao thông vận tải sử dụng 2 loại nhiên liệu là xăng và dầu).

Còn type of dùng để làm chỉ sự nhiều mẫu mã của một loại, ví dụ : Type of xế hộp, type of bread....

Sort of duy nhất group với nằm trong đặc thù cùng nhau, ví dụ : "We both lượt thích the same sort of music" (Chúng tôi đều thích một loại nhạc).

Cả 3 thông thường với this hoặc that đứng trước và danh kể từ số không nhiều theo gót sau. Một số ví dụ:

- His teacher does not tolerate this kind of mistake (Thầy của anh ấy tớ ko cho tới qua loa lỗi loại này).

- She is the sort of woman who always gets what she wants (Cô ấy là loại người phụ phái nữ luôn luôn với những gì bản thân muốn).

- What type of xế hộp tự you drive? (Anh lái loại xe pháo nào là vậy?)

Kinds of, sorts of, types of tiếp tục cút với these hoặc those. Ví dụ:

Xem thêm: đại sứ quán là gì

- My teacher does not tolerate these kinds of mistakes (Thầy giáo tôi ko bỏ dở những lỗi loại này).

- I hate those sorts of people who only care about money (Tôi ghét bỏ loại người chỉ biết quan hoài cho tới tiền).

- These types of cars are expensive to tát lập cập. (Những nhãn hiệu xe thế này vướng lắm).

Trong văn rằng, kind of sort of còn được dùng để làm thực hiện nhẹ nhàng, thực hiện cho tới câu giảm sút nóng bức hoặc trang nhã rộng lớn. Ví dụ "She's kind of strange" (Cô ấy tương đối kỳ lạ), "I sort of think we should go home" (Tôi chợt nghĩ về tất cả chúng ta nên về nhà).

Kind of và sort of khi dùng thường thì tiếp tục là 1 cụm danh kể từ, trong những khi nếu như dùng để làm đem ý nhẹ nhàng câu, rằng rời thì lại trở nên trạng kể từ và rất có thể đứng trước những kể từ không giống hoặc cuối câu.

Ví dụ:

- What sorts of shoes tự you need? (Bạn cần thiết loại giầy nào?).

Xem thêm: độc thân tiếng anh là gì

It's cold in here, kind of (Ở phía trên giá tiền đấy).

Tiếng Anh với sự khác lạ thân thuộc văn ghi chép và văn rằng, vì thế người học tập cần thiết xem xét dùng trúng kể từ vào cụ thể từng tình huống. Người Anh rất có thể ko rằng như các gì dạy dỗ vô giấy tờ, tuy nhiên khi chúng ta ghi chép thì tiếp tục tương tự động sách.

Hải Khanh