specific là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách vạc âm[sửa]

 • IPA: /spɪ.ˈsɪ.fɪk/
Hoa Kỳ[spɪ.ˈsɪ.fɪk]

Tính từ[sửa]

specific (so sánh hơn more specific, so sánh nhất most specific)

Xem thêm: 2000 là tuổi gì

Bạn đang xem: specific là gì

 1. Dứt khoát, phân minh, rõ nét, rõ ràng.
  a specific statement — tiếng tuyên phụ vương dứt khoát
  for no specific reason — không tồn tại nguyên nhân gì rõ rệt ràng
 2. (Thuộc) loại.
  the specific name of a plant — (sinh vật học) thương hiệu loại của một cây
 3. Đặc trưng, riêng không liên quan gì đến nhau.
  a style specific to lớn that school of painters — một phong thái đặc thù mang lại phe phái hoạ sĩ ấy
 4. Theo trọng lượng, theo gót con số (thuế hải quan).
 5. (Vật lý học) Riêng.
  specific weight (gravity) — trọng lượng riêng rẽ, tỷ trọng

Danh từ[sửa]

specific (số nhiều specifics)

 1. (Số nhiều) Chi tiết.
 2. (Y học) Thuốc quánh trị.

Đồng nghĩa[sửa]

chi tiết
 • details

Tham khảo[sửa]

 • "specific". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt free (chi tiết)