take back là gì


Trang trước

Trang sau  

Bạn đang xem: take back là gì


Cụm động kể từ Take back đem 2 nghĩa:

Nghĩa kể từ Take back

Ý nghĩa của Take back là:

 • Làm ai tê liệt trở thành hoài cổ

Ví dụ cụm động kể từ Take back

Dưới đấy là ví dụ cụm động kể từ Take back:

 
- That tuy nhiên always TAKES má BACK vĩ đại when I was at university.
Bài hát vẫn khêu gợi tôi ghi nhớ lại thời Khi tôi học tập ĐH.

Nghĩa kể từ Take back

Ý nghĩa của Take back là:

 • Thu hồi một tuyên tía

Ví dụ cụm động kể từ Take back

Dưới đấy là ví dụ cụm động kể từ Take back:

 
- I had vĩ đại TAKE BACK everything bad I'd said about them when I learned how they'd helped out.
Tôi nên tịch thu những loại tồi tàn tuy nhiên tôi vẫn nói đến chúng ta Khi tôi học tập được chúng ta vẫn hỗ trợ người không giống thế nào.

Một số cụm động kể từ khác

Ngoài cụm động kể từ Take back bên trên, động kể từ Take còn tồn tại một vài cụm động kể từ sau:

 • Cụm động từ Take aback

 • Cụm động từ Take after

 • Cụm động từ Take apart

 • Cụm động từ Take aside

 • Cụm động từ Take away

 • Cụm động từ Take back

 • Cụm động từ Take down

 • Cụm động từ Take in

 • Cụm động từ Take it

 • Cụm động từ Take it out on

 • Cụm động từ Take it upon yourself

  Xem thêm: ý nghĩa quan trọng nhất của phong trào đồng khởi là gì

 • Cụm động từ Take off

 • Cụm động từ Take on

 • Cụm động từ Take out

 • Cụm động từ Take over

 • Cụm động từ Take through

 • Cụm động từ Take to

 • Cụm động từ Take up


Trang trước

Trang sau  

t-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jspBài ghi chép liên quan

 • 160 bài học kinh nghiệm ngữ pháp giờ đồng hồ Anh hoặc nhất

 • 155 bài học kinh nghiệm Java giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 100 bài học kinh nghiệm Android giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 247 bài học kinh nghiệm CSS giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 197 thẻ HTML cơ bản

 • 297 bài học kinh nghiệm PHP

  Xem thêm: 0704 là mạng gì

 • 101 bài học kinh nghiệm C++ hoặc nhất

 • 97 bài bác tập luyện C++ đem giải hoặc nhất

 • 208 bài học kinh nghiệm Javascript đem giải hoặc nhất