tính chất của cuộc cách mạng tân hợi năm 1911 là gì

Câu hỏi:

16/07/2020 92,632

A. Cách mạng dân chủ tư sản

Bạn đang xem: tính chất của cuộc cách mạng tân hợi năm 1911 là gì

Đáp án chủ yếu xác

B. Cách mạng xã hội chủ nghĩa

C. Đấu giành giải hòa dân tộc

D. Cách mạng tư sản kiểu mới

Cách mạng dân công ty tư sản là cuộc cách mệnh tự giai cấp cho tư sản chỉ đạo, quần bọn chúng dân chúng là động lực chủ yếu nhằm mục đích tấn công sụp đổ chính sách phong con kiến tiếp tục lạc hậu, giành quyền dân công ty. Sau khi cách mệnh thành công xuất sắc, giai cấp cho tư sản lập nên chính sách nằm trong hòa, tóm quyền cai trị thay cho mang lại giai cấp cho phong con kiến.

Cách mạng Tân Hợi là cuộc cách mệnh tấn công sụp đổ chính sách phong con kiến Mãn Thanh, được phần đông quần bọn chúng dân chúng nhập cuộc, xây dựng Trung Hoa Dân Quốc, hàng đầu là cơ quan chỉ đạo của chính phủ trợ thì.

Đáp án hãy chọn là: A

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đâu là vấn đề hạn chế vô mục tiêu xài đấu giành của Trung Quốc Đồng minh hội?

A.  Chưa coi trọng nhiệm vụ đấu giành giai cấp 

B. Chưa coi trọng nhiệm vụ chống phong kiến

C.   Chưa chú ý đến quyền lợi của dân chúng lao động 

D. Chưa coi trọng nhiệm vụ chống đế quốc xâm lược

Câu 2:

Ý nghĩa cơ phiên bản nhất của cách mệnh Tân Hợi là

A. cuộc cách mệnh tư sản thứ nhất ở Trung Quốc

B. lật sụp đổ chính sách phong con kiến, xây dựng chính sách nằm trong hoà

C. mở lối mang lại công ty nghĩa tư phiên bản cách tân và phát triển ở Trung Quốc

D. ảnh tận hưởng cho tới trào lưu hóa giải dân tộc bản địa ở Châu Á

Câu 3:

Ý này ko thể hiện nay trúng tiềm năng sinh hoạt của tổ chức triển khai Trung Quốc Đồng minh hội?

A. Đánh sụp đổ Mãn Thanh

Xem thêm: người sáng tạo nội dung số là gì

B. Tấn công tô giới của những nước đế quốc bên trên Trung Quốc

C. Khôi phục Trung Hoa, xây dựng Dân Quốc

D. Thực hiện nay quyền đồng đẳng về ruông khu đất mang lại dân cày

Câu 4:

Nguyên nhân hầu hết dẫn theo giới hạn của Cách mạng Tân Hợi 1911 là

A. Không lật sụp đổ được sự cai trị của triều đình phong con kiến Mãn Thanh.

B. Một số người chỉ đạo Trung Quốc Đồng minh hội công ty trương thương lượng với kẻ thù

C. Không xử lý được yếu tố cơ phiên bản của cách mệnh là ruộng khu đất mang lại nông dân

D. Không bịa yếu tố giai cấp cho lên địa điểm số 1 vô cuộc cách mệnh.

Câu 5:

Trước thái chừng của triều đình Mãn Thanh so với đế quốc, dân chúng Trung Quốc đem hành vi gì?

A. Đầu sản phẩm đế quốc

B. Nổi dậy đấu tranh

C. Thỏa hiệp với đế quốc

D. Lợi dụng đế quốc chống phong kiến

Câu 6:

Sự khiếu nại này minh chứng cách mệnh Tân Hợi ở Trung Quốc năm 1911 bên trên thực tiễn tiếp tục chấm dứt?

A. Nền quân công ty Mãn Thanh sụp đổ

B. Tôn Trung Sơn từ nhiệm Đại Tổng thống, trao quyền mang lại Viên Thế Khải

C. Khởi nghĩa ở Vũ Xương bị thất bại

Xem thêm: khâm liệm là gì

D. Triều đình Mãn Thanh bị cấu kết với đế quốc đàn áp cơ hội mạng