tnhh là gì

Công ty trách cứ nhiệm hữu hạn là gì? Đặc điểm của doanh nghiệp lớn trách cứ nhiệm hữu hạn

Bạn đang xem: tnhh là gì

1. Công ty trách cứ nhiệm hữu hạn

Công ty trách cứ nhiệm hữu hạn bao hàm doanh nghiệp lớn trách cứ nhiệm hữu hạn một member và doanh nghiệp lớn trách cứ nhiệm hữu hạn nhị member trở lên trên.

- Công ty trách cứ nhiệm hữu hạn nhị member trở lên trên là công ty với kể từ 02 cho tới 50 member là tổ chức triển khai, cá thể. 

Thành viên phụ trách về những số tiền nợ và nhiệm vụ gia sản không giống của công ty vô phạm vi số vốn liếng vẫn gom vô công ty, trừ tình huống quy toan bên trên khoản 4 Điều 47 Luật Doanh nghiệp 2020. Phần vốn liếng gom của member chỉ được chuyển nhượng ủy quyền theo đòi quy toan bên trên những điều 51, 52 và 53 Luật Doanh nghiệp 2020.

- Công ty trách cứ nhiệm hữu hạn một member là công ty bởi một đội nhóm chức hoặc một cá thể thực hiện căn nhà chiếm hữu (sau trên đây gọi là căn nhà chiếm hữu công ty). 

Chủ chiếm hữu doanh nghiệp lớn phụ trách về những số tiền nợ và nhiệm vụ gia sản không giống của doanh nghiệp lớn vô phạm vi số vốn liếng điều lệ của doanh nghiệp lớn.

(Khoản 7 Điều 2, khoản 1 Điều 46, khoản 1 Điều 74 Luật Doanh nghiệp 2020)

2. Hồ sơ ĐK doanh nghiệp lớn trách cứ nhiệm hữu hạn

Hồ sơ ĐK doanh nghiệp lớn trách cứ nhiệm hữu hạn, gồm:

- Giấy kiến nghị ĐK công ty.

- Điều lệ doanh nghiệp lớn.

- Danh sách member.

- Bản sao những sách vở sau đây:

+ Giấy tờ pháp luật của cá thể so với member là cá thể, người thay mặt theo đòi pháp luật;

+ Giấy tờ pháp luật của tổ chức triển khai so với member là tổ chức triển khai và văn bạn dạng cử chuyên viên thay mặt theo đòi ủy quyền; sách vở pháp luật của cá thể so với người thay mặt theo đòi ủy quyền của member là tổ chức triển khai.

Đối với member là tổ chức triển khai quốc tế thì bạn dạng sao sách vở pháp luật của tổ chức triển khai nên được hợp lí hóa lãnh sự;

+ Giấy ghi nhận ĐK góp vốn đầu tư so với căn nhà góp vốn đầu tư quốc tế theo đòi quy toan Luật Đầu tư.

(Điều 21 Luật Doanh nghiệp 2020)

3. Đặc điểm và vốn liếng gom của doanh nghiệp lớn trách cứ nhiệm hữu hạn nhị member trở lên

3.1. Đặc điểm của doanh nghiệp lớn trách cứ nhiệm hữu hạn nhị member trở lên

- Công ty trách cứ nhiệm hữu hạn nhị member trở lên trên với tư cơ hội pháp nhân Tính từ lúc ngày được cấp cho Giấy ghi nhận ĐK công ty.

- Công ty trách cứ nhiệm hữu hạn nhị member trở lên trên ko được sản xuất CP, trừ tình huống nhằm quy đổi thành công xuất sắc ty CP.

- Công ty trách cứ nhiệm hữu hạn nhị member trở lên trên được sản xuất trái khoán theo đòi quy toan của Luật này và quy toan không giống của pháp lý với liên quan; việc sản xuất trái khoán riêng rẽ lẻ nên vâng lệnh quy toan bên trên Điều 128 và Điều 129 Luật Doanh nghiệp 2020..

(Điều 46 Luật Doanh nghiệp 2020)

3.2. Góp vốn liếng xây dựng doanh nghiệp lớn trách nhiệm hữu hạn nhị member trở lên

- Vốn điều lệ của doanh nghiệp lớn trách cứ nhiệm hữu hạn nhị member trở lên trên khi ĐK xây dựng công ty là tổng mức vốn phần vốn liếng gom của những member khẳng định gom và ghi vô Điều lệ doanh nghiệp lớn.

Thời hạn gom vốn:

- Thành viên nên gom vốn liếng cho quý doanh nghiệp đầy đủ và chính loại gia sản vẫn khẳng định khi ĐK xây dựng công ty trong thời hạn 90 ngày Tính từ lúc ngày được cấp cho Giấy ghi nhận ĐK công ty, ko kể thời hạn vận gửi, nhập vào gia sản gom vốn liếng, tiến hành giấy tờ thủ tục hành chủ yếu nhằm gửi quyền chiếm hữu gia sản. 

Trong thời hạn này, member với những quyền và nhiệm vụ ứng với tỷ trọng phần vốn liếng gom vẫn khẳng định. 

- Trường thích hợp ko gom vốn liếng chính loại gia sản cam kết:

Thành viên doanh nghiệp lớn chỉ được gom vốn liếng cho quý doanh nghiệp vì thế loại gia sản không giống với gia sản vẫn khẳng định nếu như được sự giã trở thành của bên trên 50% số member còn sót lại.

- Trường thích hợp vượt lên thời hạn vẫn ko gom vốn liếng hoặc gom ko đủ:

Sau thời hạn quy toan nêu bên trên tuy nhiên vẫn đang còn member ko gom vốn liếng hoặc ko gom đầy đủ phần vốn liếng gom vẫn khẳng định thì được xử lý như sau:

Xem thêm: turn on là gì

+ Thành viên ko gom vốn liếng theo đòi khẳng định đương nhiên không thể là member của công ty;

+ Thành viên ko gom đầy đủ phần vốn liếng gom vẫn khẳng định với những quyền ứng với phần vốn liếng gom vẫn góp;

+ Phần vốn liếng gom ko gom của những member được rao bán theo đòi quyết nghị, ra quyết định của Hội đồng member.

Trường thích hợp với member ko gom vốn liếng hoặc ko gom đầy đủ số vốn liếng vẫn khẳng định, doanh nghiệp lớn nên ĐK thay cho thay đổi vốn liếng điều lệ, tỷ trọng phần vốn liếng gom của những member ngay số vốn liếng vẫn góp vô thời hạn 30 ngày Tính từ lúc ngày ở đầu cuối nên gom đầy đủ phần vốn liếng gom theo đòi quy toan nêu bên trên.

Các member ko gom vốn liếng hoặc ko gom đầy đủ số vốn liếng vẫn khẳng định nên phụ trách ứng với tỷ trọng phần vốn liếng gom vẫn khẳng định so với những nhiệm vụ tài chủ yếu của doanh nghiệp lớn đột biến vô thời hạn trước thời gian ngày doanh nghiệp lớn ĐK thay cho thay đổi vốn liếng điều lệ và tỷ trọng phần vốn liếng gom của member.

Lưu ý: Trừ tình huống quy toan bên trên khoản 2 Điều 47 Luật , người gom vốn liếng phát triển thành member của doanh nghiệp lớn Tính từ lúc thời gian vẫn giao dịch phần vốn liếng gom và những vấn đề về người gom vốn liếng quy toan bên trên những điểm b, c và đ khoản 2 Điều 48 của Luật này được ghi rất đầy đủ vô bong ĐK member. Tại thời gian gom đầy đủ phần vốn liếng gom, doanh nghiệp lớn nên cấp cho giấy tờ ghi nhận phần vốn liếng gom cho tới member ứng với độ quý hiếm phần vốn liếng vẫn gom.

(Điều 47 Luật Doanh nghiệp 2020)

3.3. Giấy ghi nhận phần vốn liếng góp

Nội dung giấy tờ ghi nhận vốn liếng gom của doanh nghiệp lớn trách cứ nhiệm hữu hạn nhị member trở lên trên, gồm:

- Tên, mã số công ty, vị trí trụ sở chủ yếu của công ty;

- Vốn điều lệ của công ty;

- Họ, thương hiệu, vị trí liên hệ, quốc tịch, số sách vở pháp luật của cá thể so với member là cá nhân; thương hiệu, mã số công ty hoặc số sách vở pháp luật của tổ chức triển khai, vị trí trụ sở chủ yếu so với member là tổ chức;

- Phần vốn liếng gom, tỷ trọng phần vốn liếng gom của trở thành viên;

- Số và ngày cấp cho giấy tờ ghi nhận phần vốn liếng góp;

- Họ, thương hiệu, chữ ký của những người thay mặt theo đòi pháp lý của doanh nghiệp lớn.

Lưu ý: Trường thích hợp giấy tờ ghi nhận phần vốn liếng gom bị tổn thất, bị nứt hoặc bị tàn phá bên dưới kiểu dáng không giống, member được doanh nghiệp lớn cấp cho lại giấy tờ ghi nhận phần vốn liếng gom theo đòi trình tự động, giấy tờ thủ tục quy toan bên trên Điều lệ doanh nghiệp lớn.

(Điều 47 Luật Doanh nghiệp 2020)

4. Đặc điểm và vốn liếng gom của doanh nghiệp lớn trách cứ nhiệm hữu hạn một trở thành viên

4.1.  Đặc điểm doanh nghiệp lớn trách cứ nhiệm hữu hạn một trở thành viên

- Công ty trách cứ nhiệm hữu hạn một member với tư cơ hội pháp nhân Tính từ lúc ngày được cấp cho Giấy ghi nhận ĐK công ty.

- Công ty trách cứ nhiệm hữu hạn một member ko được sản xuất CP, trừ tình huống nhằm quy đổi thành công xuất sắc ty CP.

- Công ty trách cứ nhiệm hữu hạn một member được sản xuất trái khoán theo đòi quy toan của Luật Doanh nghiệp 2020 và quy toan không giống của pháp lý với liên quan; 

Việc sản xuất trái khoán riêng rẽ lẻ theo đòi quy toan bên trên Điều 128 và Điều 129 Luật Doanh nghiệp 2020.

(Điều 74 Luật Doanh nghiệp 2020)

4.2 Quy toan về vốn liếng gom của doanh nghiệp lớn trách cứ nhiệm hữu hạn

- Vốn điều lệ của doanh nghiệp lớn trách cứ nhiệm hữu hạn một member khi ĐK xây dựng công ty là tổng mức vốn gia sản bởi căn nhà chiếm hữu doanh nghiệp lớn khẳng định gom và ghi vô Điều lệ doanh nghiệp lớn.

- Chủ chiếm hữu doanh nghiệp lớn nên gom vốn liếng cho quý doanh nghiệp đầy đủ và chính loại gia sản vẫn khẳng định khi ĐK xây dựng công ty trong thời hạn 90 ngày Tính từ lúc ngày được cấp cho Giấy ghi nhận ĐK công ty, ko kể thời hạn vận gửi, nhập vào gia sản gom vốn liếng, tiến hành giấy tờ thủ tục hành chủ yếu nhằm gửi quyền chiếm hữu gia sản. Trong thời hạn này, căn nhà chiếm hữu doanh nghiệp lớn với những quyền và nhiệm vụ ứng với phần vốn liếng gom vẫn khẳng định.

Trường thích hợp ko gom đầy đủ vốn liếng điều lệ vô thời hạn

Trường thích hợp ko gom đầy đủ vốn liếng điều lệ vô thời hạn nêu bên trên, căn nhà chiếm hữu doanh nghiệp lớn nên ĐK thay cho thay đổi vốn liếng điều lệ vì thế độ quý hiếm số vốn liếng vẫn gom vô thời hạn 30 ngày Tính từ lúc ngày ở đầu cuối nên gom đầy đủ vốn liếng điều lệ.

Trường thích hợp ko đầy đủ vốn liếng gom vẫn khẳng định so với nhiệm vụ tài chính

Xem thêm: đồ án là gì

Trường thích hợp ko đầy đủ vốn liếng gom vẫn khẳng định so với nhiệm vụ tài chủ yếu, căn nhà chiếm hữu nên phụ trách ứng với phần vốn liếng gom vẫn khẳng định so với những nhiệm vụ tài chủ yếu của doanh nghiệp lớn đột biến vô thời hạn trước thời gian ngày ở đầu cuối doanh nghiệp lớn ĐK thay cho thay đổi vốn liếng điều lệ theo đòi khoản 2 Điều 75 Luật Doanh nghiệp 2020 .

Lưu ý: Chủ chiếm hữu doanh nghiệp lớn phụ trách vì thế toàn cỗ gia sản của tôi so với những nhiệm vụ tài chủ yếu của doanh nghiệp lớn, thiệt kinh xẩy ra bởi ko gom, ko gom đầy đủ, ko gom chính hạn vốn liếng điều lệ theo đòi quy toan bên trên Điều 75 Luật Doanh nghiệp 2020.

Nội dung nêu bên trên là phần trả lời, tư vấn của công ty chúng tôi giành cho quý khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách hàng còn vướng vướng, vui sướng lòng gửi về E-Mail [email protected].