trace là gì

/treɪs/

Thông dụng

Danh từ

Dấu, vết, vết tích, tín hiệu (thể hiện tại vật gì đang được tồn bên trên, đang được xảy ra)
the traces of an ancient civilization
những vết tích của một nền văn minh cổ
Một chút, chút ít; con số cực kỳ nhỏ
traces of poison in the water
có chút dung dịch độc vô nước
not vĩ đại show a trace of fear
không nhằm lòi ra một ít gì là ngại hãi cả

Ngoại động từ

Theo, phen theo; trị xuất hiện, nhìn thấy (dấu vết..)
I cannot trace the letter vĩ đại which you refer
tôi ko phen đi ra được lá thư nhưng mà anh đang được kể đến
the criminal was traced vĩ đại Glasgow
tên tội phạm đã trở nên trị hiện tại tung tích ở Glasgow
to trace an influence
tìm thấy dấu tích của một hình ảnh hưởng
Mô mô tả sự trở nên tân tiến của (cái gì)
a book which traces the decline of the Roman empire
cuốn sách trình bày về việc suy vi của đế chế La mã
Truy nguyên vẹn, nhìn thấy xuất xứ của (cái gì)
her fear of water can be traced back vĩ đại a childhood accident
sự ngại nước của cô ấy ấy hoàn toàn có thể truy nguyên vẹn thấy bắt mối cung cấp từ 1 tai nạn đáng tiếc thời thơ ấu
Vạch, kẻ; vạch đi ra, chỉ ra rằng, quyết định ra
to trace a line of conduct
vạch đi ra một lối cư xử
Phác hoạ, kẻ theo gót vạch, chỉ theo gót lối, phen đi ra lối nét
to trace the line with one's finger
lấy ngón tay chỉ theo gót lối kẻ
Theo, chuồn theo
to trace a shady way
đi dọc từ tuyến đường râm mát
Vẽ can, đồ dùng lại (một phiên bản vẽ..)
to trace back to
truy nguyên vẹn đến
to trace off
vẽ phóng lại
to trace out
vạch; trị hiện tại, mò mẫm ra; xác lập (ngày mon, xuất xứ, địa điểm, độ dài rộng...)
to trace over
đồ lại (một bức hoạ)

Danh từ

( (thường) số nhiều) thừng kéo (ngựa)
to be in the traces
đang thắng cương (đen & bóng)

Hình Thái Từ

  • Ved : Traced
  • Ving: Tracing

Chuyên ngành

Cơ - Điện tử

Vết, lốt, đường nét ghi, hành trình, (v) vạch, kẻ vạch, mò mẫm theo gót vết

Cơ khí & công trình

sao chép đường
sao hình
vạch đường

Toán & tin

vết
trace of an element
vết của 1 phần tử
trace of endomorphism
vết của tự động đồng cấu
trace of a line
vết của lối thẳng
trace of a map
(tôpô học tập ) vết của ánh xạ
trace of a matrix
(đại số ) vết của một ma mãnh trận
trace of a surface
(hình học tập ) vết của một mặt

Xây dựng

sự can lại
vẽ can

Điện

kẻ vạch
dấu (dẫn hướng)
đường cáp đi
đường quét

Giải mến VN: Đường quét dọn phía trên mặt mày đèn tia âm cực kỳ Lúc chùm năng lượng điện tử vận động.

Bạn đang xem: trace là gì

tuyến chuồn cáp
vết quét

Giải mến VN: Đường quét dọn phía trên mặt mày đèn tia âm cực kỳ Lúc chùm năng lượng điện tử vận động.

Điện tử & viễn thông

vết tia

Kỹ thuật cộng đồng

băng ghi

Giải mến EN: A record made by an instrument's recording element..

Giải mến VN: Là cuộn băng được ghi sử dụng máy với trang bị ghi.

biên bản
can
can hình
chép hình
con đường
dấu
dấu vết
nhật ký
giám sát
quỹ đạo
sự theo gót dõi
fault trace
sự theo gót dõi sai hỏng
theo vết
trace function
chức năng theo gót vết
vạch
reversed trace
vạch đảo
reversed trace
vạch ngược
trace interval
khoảng vạch vết
trace program
chương trình vạch vết
wiggly trace
vạch dao động
vết
vệt
vết tích
vạch tuyến

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
breath , crumb , dab , dash , drop , element , footmark , footprint , fragment , hint , indication , intimation , iota , jot , mark , memento , minimum , nib , nuance , particle , pinch , proof , record , relic , remains , remnant , scintilla , shade , shadow , shred , sign , slot , smell , smidgen , snippet , soup

Xem thêm: parafin là gì

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ

Xem thêm: us uk là gì