túc từ là gìA. Túc kể từ (Object) vô giờ đồng hồ Anh

Khi tao nói: I lượt thích you. thì:

 • I là công ty kể từ, là kẻ đột biến đi ra hành động

  Bạn đang xem: túc từ là gì

 • Like là động kể từ biểu diễn miêu tả hành vi của công ty từ

 • You là người Chịu hiệu quả của hành vi bởi công ty kể từ phát sinh.

Chữ you ở đấy là một túc kể từ. Tiếng Anh gọi túc kể từ là Object.

    Vậy túc kể từ là kể từ chỉ đối tượng người tiêu dùng Chịu hiệu quả của một hành vi này cơ.

Đối với đa số những danh kể từ Khi đứng ở địa điểm túc kể từ không tồn tại gì thay cho thay đổi tuy nhiên là những đại kể từ nhân xưng thì cần phải có trở thành thể.

Ví dụ Khi trình bày Tôi quí anh ta thì tất cả chúng ta ko thể trình bày I lượt thích he. He ở đấy là một túc kể từ chính vì thế tao nên viết lách nó ở dạng túc kể từ.

Các túc kể từ cơ bao gồm:

Đại kể từ (Subject) Túc kể từ (Object)
I me
You you
He him
She her
It it
We us
They them

Ví dụ:

- I lượt thích him.

(Tôi quí anh tao.)

- Mr. Smith teaches us.

(Ông Smith dạy dỗ công ty chúng tôi.)

Quảng cáo

B. Túc kể từ loại gián tiếp & túc kể từ thẳng vô giờ đồng hồ Anh

    Khi dùng túc kể từ tao cũng cần được phân biệt thân mật túc kể từ thẳng (direct object)túc kể từ loại gián tiếp (indirect object).

Xét câu này: Tôi viết lách một bức thư mang đến u tôi.

Xem thêm: goodbye là gì

Ở trên đây sở hữu cho tới nhì đối tượng người tiêu dùng Chịu hiệu quả của hành vi viết lách là bức thưmẹ tôi. Trong tình huống này bức thư là túc kể từ trực tiếp, mẹ tôi là túc kể từ loại gián tiếp. Thông thông thường những túc kể từ loại gián tiếp sở hữu to lên đường trước. Câu bên trên sẽ tiến hành viết lách vô giờ đồng hồ Anh như sau:

- I write a letter vĩ đại my mother.

Nói cộng đồng, Khi túc kể từ loại gián tiếp ko lên đường ngay lập tức sau động kể từ thì nên sở hữu to dẫn trước. trái lại không cần thiết phải tăng to. Câu bên trên rất có thể viết lách Theo phong cách khác ví như sau:

- I write my mother a letter.

Các loạt bài xích khác:

 • Phép tính nằm trong, trừ, nhân, chia

 • Sở hữu cách

 • Tính kể từ sở hữu

 • Đại kể từ sở hữu

 • There is & There are

 • How much, How many & Have

 • Động kể từ nguyên vẹn thể

 • Túc kể từ (Tân ngữ)

  Xem thêm: 0385 là mạng gì

 • Trạng từ

 • Can, May & Be able to

 • Thì lúc này tiếp diễn