ưu điểm là gì

Ý nghĩa của kể từ ưu điểm là gì:

Bạn đang xem: ưu điểm là gì

điểm mạnh tức là gì? Tại trên đây chúng ta nhìn thấy 11 chân thành và ý nghĩa của kể từ điểm mạnh. Quý khách hàng cũng hoàn toàn có thể thêm 1 khái niệm điểm mạnh bản thân


1

108   33

d. Chỗ chất lượng, điểm hoặc. Máy nâng cấp có không ít điểm mạnh. Phát huy điểm mạnh.


2

82   26

ưu điểm

điểm chất lượng, điểm mạnh điểm mạnh của phiên bạn dạng mới nhất đẩy mạnh điểm mạnh, xử lý điểm yếu kém Trái nghĩa: yếu điểm, nhược điểm


3

62   19

ưu điểm

Ưu điểm là vấn đề chất lượng, điểm hay

Kin - Ngày 29 mon 7 năm 2015


4

49   20

ưu điểm

Chỗ chất lượng, điểm hoặc. | : ''Máy nâng cấp có không ít '''ưu điểm'''.'' | : ''Phát huy '''ưu điểm'''.''


5

44   21

ưu điểm

d. Chỗ chất lượng, điểm hoặc. Máy nâng cấp có không ít điểm mạnh. Phát huy điểm mạnh.


6

19   4

ưu điểm

Ưu điểm là j :ưu điểm là những đều chất lượng đẹp mắt,hoặc những j nhưng mà bạn dạng thân thuộc thực hiện được cảm nhận thấy tiến thủ cỗ và ưng ý về nó .Hơn không còn điểm mạnh là ưu thế của một người và hoàn toàn có thể hơn hẳn, là một trong đặc thù chất lượng chuồn theo phía tích vô cùng của con cái người

Yến Nhi - Ngày thứ tư mon một năm 2021


7

Xem thêm: wbs là gì

28   17

ưu điểm

Là mặt mày chất lượng của một cá thể, sự vật hoặc vấn đề. Người tao thông thường sử dụng những điểm mạnh của tôi nhằm thể hiện nay bạn dạng thân thuộc ở nhiều yếu tố hoàn cảnh, ví như sự thỏa sức tự tin vô tiếp xúc, năng lực hoạt bát vô việc làm. Từ này còn có kể từ trái ngược tức là "khuyết điểm".

bao - Ngày thứ 5 mon 10 năm 2018


8

29   20

ưu điểm

Là điểm chất lượng, điểm xuất sắc hoặc điểm mạnh của phiên bạn dạng mới nhất đẩy mạnh điểm mạnh, xử lý điểm yếu kém
Trái nghĩa: yếu điểm, nhược điểm

Ẩn danh - Ngày 09 mon một năm 2016


9

13   11

ưu điểm

"ưu" là ưu thế, vị thế có lợi hoặc những điều theo dõi chiều hướng tích cực và thuận lợi. Vậy "ưu điểm" là những điểm vượt trội của một người hoặc một sản phẩm nào đó.
Ví dụ: Ưu điểm của chiếc điện thoại này là có camera kép và làm mờ nền.


10

5   3

ưu điểm

ưu điểm đó là những ưu thế của một người, hoặc một sự vật vấn đề nào là bại, mang tính chất hóa học chất lượng và chuồn theo phía tích vô cùng, mang về nhiều sự tiện lợi cho 1 cá thể hoặc một nhóm chức. Ưu điểm với chân thành và ý nghĩa không thiếu thốn là những thế mạnh, những ưu thế, điểm hơn hẳn của một ai bại.

Nguyễn Tấn hưng - Ngày 22 mon 10 năm 2020


11

6   12

ưu điểm

Các dvnufxvtg của gia mái ấm với những khi ấy em ấy cầm cố con cái dao nhọn với một trong những người dân ii năm với một trong những người dân ở trên đây không

Ẩn danh - Ngày đầu Tiên mon 10 năm 2019Từ-điển.com là một trong tự vị được ghi chép bởi vì những người dân như chúng ta và tôi.
Xin vui sướng lòng trợ giúp và thêm 1 kể từ. Tất cả những loại kể từ được hoan nghênh!

Xem thêm: bựa là gì

Thêm ý nghĩa