validity là gì

Công cụ cá nhân
 • /və'liditi/

  Thông dụng

  Danh từ

  (pháp lý) độ quý hiếm pháp lý; tính hiệu lực; đặc điểm thích hợp lệ
  the validity of a contract
  giá trị pháp luật của một thích hợp đồng
  Sự đem địa thế căn cứ vững vàng chắc
  Giá trị
  of poor validity
  ít giá bán trị

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  tính đem hiệu lực

  Y học

  có hiệu lực

  Điện lạnh

  sự đích thị đắn

  Điện tử & viễn thông

  tính (có) hiệu lực

  Kỹ thuật cộng đồng

  hợp lệ
  tính phù hợp

  Kinh tế

  giá trị pháp lý
  hiệu lực
  date of validity
  ngày đem hiệu lực
  duration of validity
  thời hạn đem hiệu lực
  extension of validity
  sự kéo dãn thời hạn đem hiệu lực
  validity dates
  hạn hiệu lực
  tính thích hợp lệ
  tính thích hợp pháp
  tính hữu hiệu
  validity check
  sự đánh giá tính hữu hiệu

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  authority , cogency , effectiveness , efficacy , force , foundation , gravity , grounds , legality , legitimacy , persuasiveness , point , potency , power , punch , right , soundness , strength , substance , validness , weight , genuineness , realness , truthfulness

  Từ trái khoáy nghĩa

  Bạn đang xem: validity là gì

  Xem thêm: miss charm là gì

  tác fake

  Tìm thêm thắt với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ