vlookup là hàm gì

VLOOKUP, viết lách tắt của kể từ Vertical Lookup, là hàm lần kiếm theo dõi theo hướng dọc. 1. Công Dụng Của Hàm VLOOKUP Trong Kế Toán Tìm đơn giá chỉ Xuất kho kể từ mặt mũi Bảng kê Nhập Xuất Tồn về Phiếu Xuất kho. Tìm …

Bạn đang xem: vlookup là hàm gì

VLOOKUP, viết lách tắt của kể từ Vertical Lookup, là hàm lần kiếm theo dõi theo hướng dọc.

1. Công Dụng Của Hàm VLOOKUP Trong Kế Toán

  • Tìm đơn giá chỉ Xuất kho kể từ mặt mũi Bảng kê Nhập Xuất Tồn về Phiếu Xuất kho.
  • Tìm Mã mặt hàng hoá, thương hiệu mặt hàng hoá kể từ Bảng cụ thể hạng mục sản phẩm & hàng hóa về Bảng Nhập Xuất Tồn.
  • Tìm số dư của thời điểm đầu tháng N địa thế căn cứ nhập cột số dư của mon N-1.
  • Tìm số “Khấu hao (Phân bổ) luỹ tiếp kể từ kỳ trước” của Bảng khấu hao (bảng phân phối ngân sách trả trước ) địa thế căn cứ nhập Giá trị khấu hao (phân bổ) luỹ tiếp của mon N-1.
  • Tìm lần số dư của cụ thể từng người tiêu dùng cần thu, cần trả thời điểm cuối năm dựa vào report tuổi hạc nợ và Sổ cụ thể nợ công theo dõi từng đối tượng người sử dụng.

2. Công Dụng Của Hàm VLOOKUP Trong Excel

Hàm Vlookup là hàm lần kiếm theo dõi một ĐK (giá trị) tiếp tục với. Điều khiếu nại tiếp tục với gọi là “Giá trị nhằm lần kiếm”.

3. Câu Lệnh

=Vlookup (lookup_value, table_array, col_index_num, [range_lookup])

=Vlookup (Giá trị nhằm lần lần, Vũng tài liệu lần lần, Cột trả về độ quý hiếm lần lần, 0)

Giải thích:

Xem thêm: fortune là gì

– Giá trị nhằm lần kiếm: Giá trị nhằm lần kiếm chỉ là một trong những Ô và cần với Tên nhập Vùng tài liệu tìm kiếm (là Ô mã mặt hàng hoá, Mã thông tin tài khoản, Mã gia sản, Mã Công Cụ dụng cụ….).

– Vùng tài liệu lần kiếm: “Vùng tài liệu lần kiếm” phải chứa chấp thương hiệu của “Giá trị nhằm lần kiếm” và phải chứa chấp “Giá trị cần thiết tìm”. Để chính thức của vùng được xem kể từ mặt hàng số với chứa chấp “Giá trị nhằm tìm kiếm”. (Cụ thể: là bảng tài liệu của mon trước hoặc tài liệu của Sheet khác).

– Cột trả về độ quý hiếm lần kiếm: Là số trật tự cột, tính kể từ phía trái thanh lịch vủa vùng tài liệu lần kiếm (Bạn kiểm đếm kể từ phía trái của vùng thanh lịch cho tới cột cần thiết lấy tài liệu coi là cột loại mấy).

– Tham số “0”: Không triển khai bố trí theo dõi trật tự nào là.

Xem thêm: ml là gì

Xem thêm: 54 Phím Tắt Thường Dùng Với Shift + Ctrl Trong Excel


[FREE DOWNLOAD] TUYỂN TẬP KINH NGHIỆM 10 PHẦN HÀNH KIỂM TOÁN CƠ BẢN

[Free Download] Tuyển Tập Kinh Nghiệm 10 Phần Hành Kiểm Toán