whatever là gì

Tiếng Anh[sửa]

Thứ hạng phổ cập vô giờ Anh, theo đòi Dự án Gutenberg.
George influence March hạng 668: whatever reach secret showed

Cách trừng trị âm[sửa]

 • IPA: /ʍɑːt.ˈɛ.vɜː/, /ʍɑt.ˈɛ.vɚ/ (Mỹ), /ʍɒt.ˈɛ.və/ (Anh)
Hoa Kỳ

Từ hạn định[sửa]

whatever /ʍɑːt.ˈɛ.vɜː/

 1. Nào.
  there did not remain any doubt whatever in my mind — vô trí tuệ tôi không hề ông tơ nghi vấn này nữa
  take whatever measures you consider best — anh cứ người sử dụng những phương án này tuy nhiên anh nghĩ rằng chất lượng nhất
 2. Dù thế này, mặc dù gì.
  whatever difficulties you may encounter — mặc dù anh đem bắt gặp những trở ngại gì chăng nữa

Đồng nghĩa[sửa]

nào
 • however
 • howsoever
 • whatsoever
 • whenever
 • whensoever
 • wherever
 • wheresoever
 • whichever
 • whoever
 • whomever
 • whomsoever
 • whosoever
 • wherever
 • wheresoever
 • whyever
 • whysoever

Danh từ[sửa]

whatever (không kiểm điểm được) /ʍɑːt.ˈɛ.vɜː/

Bạn đang xem: whatever là gì

Xem thêm: grand opening là gì

 1. Bất cứ vật gì mà; toàn bộ vật gì tuy nhiên.
  whatever you like — toàn bộ vật gì (mà) anh thích
 2. Dù thế này, mặc dù (cái) gì.
  keep calm, whatever happens — mặc dù có gì xẩy ra, hãy cứ bình tĩnh

Thán từ[sửa]

whatever

 1. (Hơi bất lịch sự) Thôi kệ; ừ.
  —Clean up your room! (Dọn chống đi!)
  —Whatever. (Ừ...)
 2. Cái nào thì cũng ko có gì.
  —Do you want Chinese or Mexican for lunch today? (Bạn vẫn muốn chuồn ăn thiết bị Tàu hoặc thiết bị Mễ?)
  —Whatever. (Cái này ko có gì không còn.)

Ghi chú sử dụng[sửa]

Từ này thông thường xẩy ra 1 mình vô câu riêng biệt. Rất cần thiết là nên phát biểu giọng ko tình thân.

Đồng nghĩa[sửa]

thôi kệ
 • so what
 • whoopee do
 • whoop dee doo

Thành ngữ[sửa]

 • whatever for?: Nhưng tại vì sao chứ?

Tham khảo[sửa]

 • "whatever". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt free (chi tiết)